คาถาธรณีสารน้อย บทสวดมนต์ ปัดเป่าเสนียดจัญไร พระคาถา แก้สิ่งอุบาทว์

บทสวดมนต์ คาถาธรณีสารน้อย แก้สิ่งอุบาทว์ ปัดเป่าเสนียดจัญไร สวดแล้วดีนักแล

บทสวดมนต์ แก้สิ่งอุบาวท์ ปัดเป่าเสนียดจัญไร ให้หมดสิ้นไปจากตัว หากคุณรู้สึกได้ว่าช่วงนี้พบเจอแต่สิ่งที่ไม่ดี ลองสวด พระคาถาธรณีสารน้อย ดูนะ

Home / พระคาถา / บทสวดมนต์ คาถาธรณีสารน้อย แก้สิ่งอุบาทว์ ปัดเป่าเสนียดจัญไร สวดแล้วดีนักแล

บทสวดมนต์ พระคาถาธรณีสารน้อย สวดแล้วดีนักแล ช่วยแก้สิ่งอุบาทว์ ปัดเป่าเสนียดจัญไร ให้หมดสิ้นจากตัว หากใครกำลังรู้สึกว่าทำอะไรก็ไม่ขึ้น ชีวิตพบเจอแต่กับเรื่องร้าย เรื่องที่ไม่ดี หรือหากคุณเข้าไปทำหรือมีส่วนร่วมกับสิ่งที่ไม่ดีมา ลองสวดมนต์บทนี้ดู

<a href=บทสวดมนต์” width=”800″ height=”450″>

(ท่องนะโม 3 จบ)

นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

พระคาถา

โองการพินทุนาถัง อุปปันนัง พรหมา สะหะปะติ นามัง อาทิกัปเปสุ อาคะโต ปัญจะ ปะทุมัง ทิสสะวา นะโมพุทธายะ
วันทะนัง สิโร เม พุทธะเทวัญจะ นะลาเต พรหมะเทวะตา หะทะยัง นารายะกัญเจวะ ทะเวหัตเถ จะ ปะระเม สุรา ปาเท วิษณุกัญเจวะ สัพพะกัมมา ประสิทธิ เม สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง สัมพะสิทธิ ภะวันตุ เม

คาถาหัวใจพระรัตนตรัย สวดก่อนจะออกจากบ้าน ป้องกันภัยอันตรายได้สารพัด

ข้อมูลจาก: หนังสือมงคลแคล้วคลาด ปัดเป่าโรคภัย รวมมงคลคาถาศักดิ์สิทธิ์