คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ พระนวโกฏิ พระเศรษฐีนวโกฏิ เศรษฐีนวโกฏิ

คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐี

MTHAI ขอนำ คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ มาฝากชาวเอ็มไทยสายมู ให้ค้าขายร่ำรวย กิจการงานเงินเจริญรุ่งเรือง แนะนำว่าก่อนเปิดร้าน เปิดกิจการ ก่อนดีลธุรกิจ ให้อาราธนาถึงพระเศรษฐีนวโกฎิ

Home / พระคาถา / คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ ที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐี

MTHAI ขอนำ คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ มาฝากชาวเอ็มไทยสายมู ให้ค้าขายร่ำรวย กิจการงานเงินเจริญรุ่งเรือง แนะนำว่าก่อนเปิดร้าน เปิดกิจการ ก่อนดีลธุรกิจ ให้อาราธนาถึงพระเศรษฐีนวโกฎิ (อ่านออกเสียงว่า พระ-เสด-ถี-นะ-วะ-โกด) ด้วยพระคาถานี้ ครบ ๓ จบ ด้วยจิตตั้งมั่น จะช่วยให้ค้าขายดี มีเงินมีทอง

คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

คาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ

ตั้งนะโม ๓ จบ
มาขะโย มาวะโย มัยหัง มาจะโกจิ อุปัททะโว
ธัญญะ ธารานิ ปะวัสสันตุ ธนัญชัย ยัสสะ ยะถาคะเร
สุวัณณานิ หิรัญญาจะ สัพพะโภคา จะ รัตตะนา
ปะวัสสันตุ เม เอวังคะเร สุมะนะ ชะฏิสัสสะ จะ
อะนาถะบิณฑิกะ เมทะ กัสสะ โชติกะ สุมังคะ สัสสะ จะ
มัณฑาตุ เวสสันตะ รัสสะ ปะวัสสันติ ยะถาคะเร
เอเตนะ สัจจะ วัชเชนะ สัพพะ สิทธิ ภะวัน ตุ เม

ใครหมั่นอาราธนาพร้อมสวดพระคาถาบูชานี้อยู่เป็นประจำจะไม่รู้ยากจนเลย ขอเพียงยังมั่นคงใน ศีล ๕ หนักแน่นเท่าใด จะยิ่งมั่งคั่ง บริบูรณ์ เพิ่มพูนขึ้นทุกวัน

เคล็ดบูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ

ทุกๆ วันที่ ๑๕ เมษายนของทุกปี ให้จัดหา

 • ดอกไม้ขาว ๙ กระทง เช่น ดอกมะลิ ดอกพุด ดอกแก้ว ดอกบัว ดอกหางหงส์ ฯลฯ
 • ข้าวตอก ๙ กระทง
 • อาหารคาว หวาน ๙ อย่าง
 • ธูป ๙ ดอก
 • เทียน ๙ เล่ม จุดบูชา พระนวโกฎินี้

แล้วสวดคาถานี้ ให้ได้ ๙ จบ นิมนต์พระสรงน้ำ ขออาราธนาทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ เอามาอาบกิน ประพรมบ้านเรือน เรือกสวน ไร่นา บริวารทั้งหลาย จะอยู่เย็น เป็นสุข ตลอดทั้งปี

เคล็ดแก้เคราะห์

ถ้ามีทุกข์ ภัย ให้อาราธนาพระเศรษฐีนวโกฎินี้ ลงสรงน้ำ อาราธนาให้น้ำกลายเป็นน้ำพระพุทธมนต์ สวดพระคาถานี้ ๙ จบ เอาน้ำรด-อาบ-กิน จะหมดเคราะห์หมดโศกบันดาลความสุขและโชคลาภมาให้

ที่มาของ พระเศรษฐีนวโกฏิ

พระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่านในสมัยพุทธกาล ด้วยท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์ให้แก่พระพุทธศาสนา ด้วยมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ ทั้งยังเป็นสัมมาทิฏฐิ และยังเป็นพุทธอุปฐากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงยกย่องว่า ท่านเหล่านี้เป็นผู้เลิศในการทำทาน และเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวง เศรษฐีทั้ง ๙ นี้ ได้แก่

พระเศรษฐีนวโกฏิ
 • ธนันชัยเศรษฐี
 • ยัสสะเศรษฐี
 • สุมนะเศรษฐี
 • ปฏิชัสสะเศรษฐี
 • โชติกะเศรษฐี
 • อนาถปิณฑิกเศรษฐี
 • เมณฑะกะเศรษฐี
 • สุมังคะละเศรษฐี
 • วิสาขาเศรษฐี

ซึ่งผู้รู้ได้ถือเอาคตินี้มาสร้างเป็นพระนวโกฏิให้มีพระพักตร์ทั้งหมด ๙ พระพักตร์ แทนใบหน้าของนวเศรษฐีทั้ง ๙ ในสมัยพุทธกาล เชื่อกันว่ามีคุณทางโชคลาภ นำความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่ผู้เลื่อมใสบูชา มีความเจริญรุ่งเรือง และป้องกันภยันตรายสิ่งไม่ดีไม่งามต่างๆ ด้วยมหาเศรษฐีทั้ง ๙ ท่านนี้ ล้วนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคล ทั้งที่ดำรงเพศฆราวาสอยู่นั่นเอง

พระนวโกฏิ

มณฑปพระมหาเศรษฐีนวโกฏิ วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

ตามตำนานของชาวล้านนา เล่าว่าในยุคหนึ่งเกิดทุพภิกขภัย ฝนไม่ตกเจ็ดปีทำให้นาแล้ง พืชผลเสียหาย ข้าวยากหมากแพง ประชาชนเดือดร้อนอดอยากทุกหย่อมหญ้า ซ้ำร้ายยังเกิดอหิวาตกโรคระบาด แต่ยังมีพระอริยะรูปหนึ่ง ได้แนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏิขึ้น เพื่อสักการะบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากทั้งหลาย และเมื่อสร้างและทำการฉลองสำเร็จ ก็มีเหตุการณ์ปรากฏขึ้นเป็นอัศจรรย์คือ ความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลาย ได้บรรเทาลงและสงบระงับในที่สุด จึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวล้านนาว่า ถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิแล้ว จะมีสิริมงคล ทำมาค้าขึ้น ประสบแต่โชคลาภ อยู่เย็นเป็นสุข

สำหรับต้นกำเนิดการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏิในไทยเรานั้นมาจาก พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) อดีตเจ้าอาวาส วัดบรมนิวาส กรุงเทพฯ พระอาจารย์ใหญ่ สายวิปัสสนากัมมัฏฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในสมัยที่ท่านได้ไปเป็นผู้ปกครองการคณะสงฆ์ในตำแหน่งพระสังฆปาโมกข์ ที่นครจำปาศักดิ์ และได้เป็นเจ้าอาวาสวัดอำมาตยาราม ได้รับการสืบทอดตำรามาจากญาท่านสำเร็จลุน วัดบ้านเวินไซ เมื่อท่านได้รับการถ่ายทอดตำรามาแล้ว ท่านได้ศึกษาค้นคว้าจนเข้าใจถึงอรรถาธิบาย ถึงวิธีการสร้าง พิธีการจัดการปลุกเสก ตลอดถึงฤกษ์ยามในพิธีการจัดสร้าง จนเป็นที่เข้าใจและนำมาสร้างในแผ่นดินไทยสืบต่อมา

ภาพโดย MTHAI TEAM
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช็กดวงการเงินชาว 12 ราศี เดือนนี้มีคนดวงเฮง!

ต้นไม้มงคล 12 ราศี ที่ควรปลูกไว้ในบ้าน เสริมทรัพย์รับโชค

ความหมาย 9 จุด ปิดทองพระพุทธรูป พร้อมคำอธิษฐานเวลาปิดทอง

X