คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

Home / พิธีกรรม / คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

คำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า……………………………….. และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ ณ ที่นี้ และที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ มีความปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 นี้

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ เพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎร ให้มีความสุขสวัสดิ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างพอเพียงและยั่งยืน ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริน้อยใหญ่ที่ยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ปวงประชา และสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงแก่ประเทศชาติ ทั้งยัง พระราชทานขวัญกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบทุกข์ภัย ให้สามารถพ้นผ่านความยากลำบากไปได้ แสงประทีปที่สว่างไสวทั่วราชอาณาจักรในวันนี้ เปรียบเสมือนพระเมตตาอาทรของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นกลางดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้า และจักประทับในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าพสกนิกรตลอดไป

ในศุภวาระมหามงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2566 ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานนำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วพระราชอาณาจักร ถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพลานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล อีกทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงใด จงสฤษดิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีแห่งราชวงศ์จักรี

วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร วัดประจำรัชกาลที่ 10

โลหะปราสาท แห่งเดียวของโลกที่ยังเหลืออยู่ ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร