นานะ รังนกแท้ เสริมระบบภูมิคุ้มกัน

รังนกแท้มีนานะ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง 

รังนก (Edible bird’s nests) ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่า เพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วย เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ ร่างกายแข็งแรง

Home / HEALTH / รังนกแท้มีนานะ ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง 

รังนก (Edible bird’s nests) ถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณค่า เพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณช่วย เสริมระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ ร่างกายแข็งแรง รวมถึงช่วยบำรุงผิวพรรณ และช่วยชะลอความแก่1,2,3,4,5,6

จากความเชื่อในประโยชน์ด้านต่างๆ ของรังนก ทำให้มีการศึกษาองค์ประกอบของรังนกและพบว่ามีทั้งไกลโคโปรตีน โกรทแฟคเตอร์ ซึ่งโปรตีนที่พบในรังนกมีคุณสมบัติพิเศษ เพราะเป็น ไกลโคโปรตีน ที่มี NANA นานะ (N-Acetyl-Neuraminic Acid) หรือเรียกว่า กรดไซอะลิค (Sialic Acid)2,3,7 เป็นสารกลุ่มคาร์โบไฮเดรตที่เกี่ยวข้องกับ ระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งพบได้น้อยมากในโปรตีนชนิดอื่น เช่น เนื้อไก่ เนื้อเป็ด และ เนื้อปลา เป็นต้น โดยในรังนกจะพบปริมาณนานะประมาณ 9% ในเนื้อไก่ และเนื้อเป็ด พบนานะน้อยมากพบเพียง 0.02% และ ในเนื้อปลาแซลมอน พบเพียง 0.01%2,4,8,10,11

NANA สารสำคัญในรังนก คืออะไร? 

หัวใจสำคัญ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ของโครงสร้างพิเศษในรังนกแท้  

การศึกษาวิจัยพบว่า NANA คือสารสำคัญในรังนกที่ช่วยทำให้มี ภูมิคุ้มกันสามารถยับยั้งไม่ให้ไวรัส เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ เข้าสู่เซลล์ ด้วยกลไกการจับกับเชื้อไวรัสโดยตรง และการขัดขวางการจับตัวระหว่างเชื้อไวรัสกับเซลล์เม็ดเลือดแดง ทั้งนี้นักวิจัยพบว่ารังนกที่มีปริมาณ NANA สูงก็จะมีความสามารถในการต้านไวรัสดีขึ้น13 

และยังพบว่าไกลโคโปรตีนในรังนกทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเพิ่มจำนวน ดังนั้นรังนกจึงนับได้ว่า เป็นสารสำคัญที่ช่วยเรื่อง ภูมิคุ้มกัน และช่วยในการต้านไวรัส นอกจากจะช่วยในเรื่อง ภูมิคุ้มกัน แล้ว รังนกก็ยังมี อีพิเดอร์มอล โกรท แฟคเตอร์ (Epidermal Growth factor (EGF) ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่มีโครงสร้างเหมือนกับ EGF ที่อยู่ในคน มีฤทธิ์กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์ชั้นนอกสุด ช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมเซลล์ผิว กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ ซึ่งมีผลช่วยยังยั้งการทำงานของ เอนไซม์ ไทโรซิเนส (Tyrosinase) ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดสีผิวเมลานิน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผิวหมองคล้ำ11 14

​เรียกได้ว่า รังนกแท้ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรง อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่เกิดขึ้นคือรังนกแท้มักมีราคาที่สูง รวมถึงผลิตออกมาได้น้อย ทำให้มีรังนกปลอมในตลาดมีอยู่จำนวนมาก ดังนั้นในการเลือกซื้อรังนกจึงควรพิจารณาจากผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายที่มีมาตรฐาน น่าเชื่อถือ ในกระบวนการตรวจสอบวัตถุดิบรังนกที่ใช้ในการผลิต และได้รับการรับรองมาอย่างยาวนาน เพื่อให้เราได้ของที่มีคุณภาพและดีต่อตัวเราที่สุด 

เอกสารอ้างอิง:

 1. Thorburn C. 2014. The Edible Birds’ Nest Boom in Indonesia and South-east Asia. Food culture society. Vol.17, Issue 4; 535-554. 

https://www.researchgate.net/publication/269941850_The_Edible_Birds’_Nest_Boom_in_Indonesia_and_South-east_Asia_A_Nested_Political_Ecology

 1. Chua L.S. and Zukefl S.N. 2016. A comprehensive review of edible bird nests and swiftlet farming. Journal of Integrative Medicine. Vol. 14, No.6; 415-428.

http://dx.doi.org/10.1016/S2095-4964(16)60282-0 https://www.academia.edu/36861320/A_comprehensive_review_of_edible_bird_nests_and_2016_Journal_of_Integrative

 1. Tai S.K., Koh R.Y., Ng K.Y. and Chye S. M. 2017. A Mini Review on Medicinal Effects of Edible Bird’s Nest. Lett Health Biol Sci. Vol. 2, Issue 1; 65-67. DOI: 10.15436/2475-6245.17.016.

https://www.researchgate.net/publication/317858316_A_Mini_Review_on_Medicinal_Effects_of_Edible_Bird’s_Nest

 1. Hamzah Z., Ibrahim N.H., J S., Hussin K., Hashim O. and Lee B.B. 2013. Nutritional properties of edible bird nest. Journal of Asian Scientific Research. 3(6); 600-607. 

https://www.researchgate.net/publication/225300617_Preliminary_Study_of_the_Nutritional_Content_of_Malaysian_Edible_Bird’s_Nest

 1. Zhao R., Li G., Kong X.J., Huang X.Y., Li W., Zeng Y.Y. and Lai X.P. 2016. The improvement effects of edible bird’s nest on proliferation and activation of B lymphocyte and its antagonistic effects on immunosuppression induced by Drug Design, Development and Therapy. 10; 371-381. 

https://www.dovepress.com/front_end/cr_data/cache/pdf/download_1598601931_5f48bacb9c0ce/DDDT-88193-in-vitro-and-in-vivo-immune-enhancing-effects-of-edible-bird_012116.pdf

 1. Marcone M.F. 2005. Characterization of the Edible Bird’s Nest the “Caviar of the East”. Food Research International. 38, 1125-1134. http://dx.doi.org/10.1016/j.foodres.2005.02.008
 2. Daud N.A., Yusop S.M., Babji A.S., Lim S.J., Sarbini S.R. and Yan T.H. 2019. Edible Bird’s Nest: Physicochemical Properties, Production, and Application of Bioactive Extracts and Glycopeptides. Food Reviews International. 1-19.

https://doi.org/10.1080/87559129.2019.1696359

https://www.researchgate.net/publication/337710013_Edible_Bird’s_Nest_Physicochemical_Properties_Production_and_Application_of_Bioactive_Extracts_and_Glycopeptides

 1. Li H. and Fan X. 2014. Quantitative analysis of sialic acids in Chinese conventional foods by HPLC-FLD. Open Journal of Preventive Medicine. 4(2); 57-63.

https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?PaperID=42604

 1. Fucui M. and Daicheng L. 2012. Sketch of the edible bird’s nest and its important bioactivities. Food Research International. 48(2); 559–567. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996912001895

 1. Chan K., Zheng K.Y., Zhu K.Y., Dong T.T. and Tsim K.W. 2013. Determination of free N-acetylneuraminic acid in edible bird nest: A development of chemical marker for quality control. The Journal of Ethnobiology and Traditional Medicine. 120; 620-628.

https://www.researchgate.net/publication/272683219_Determination_of_free_N-acetylneuraminic_acid_in_edible_bird_nest_A_development_of_chemical_marker_for_quality_control

 1. Lun Chan G.K., Fai Wong Z.C., Ching Lam K.Y., Wai Cheng L.K., Zhang L.M., Lin H., et al. 2015_ Edible Bird’s Nest, an Asian Health Food Supplement, Possesses Skin Lightening Activities: Identification of N-Acetylneuraminic Acid as Active Ingredient. Journal of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications. 5; 262-274. 

https://www.researchgate.net/publication/284785696_Edible_Bird’s_Nest_an_Asian_Health_Food_Supplement_Possesses_Skin_Lightening_Activities_Identification_of_N-Acetylneuraminic_Acid_as_Active_Ingredient

 1. Guo C.T., Takahashi T., Bukawa W., Takahashi N., Yagi H., Kato K. et al. 2006. Edible bird’s nest extract inhibits influenza virus infection. Antiviral Research. 70; 140–146.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16581142

 1. Kong Y.C., , K H Chan K.H. and Ng M.H., et al. 1986. Potentiation of mitogenic response by extract of the swiftlet’s (Collocalia) nest. Biochem Intern. 13;521-531. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3790144/
 2. Kong Y.C., Keung W. M., Yip T.T., Ko K.M., Tsao S.W., Nget M.H. 1987. Evidence that Epidermal Growth Factor is present in swiflet’s (Collocalia) nest. Comp. Biochem. Physiol. 87B(2);221-226. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3497769