วิธีดูแลสุขภาพ โรคหน้าฝน โรคไข้เลือดออก

รู้เท่าทัน โรคไข้เลือดออก ควรเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝน ยุงลายพาหะนำโรค

โรคไข้เลือดออก เกิดจากอะไร แนะนำวิธีสังเกตอาการ ช่วงหน้าฝนโรคไข้เลือดออก เป็นโรคควรเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย

Home / HEALTH / รู้เท่าทัน โรคไข้เลือดออก ควรเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝน ยุงลายพาหะนำโรค

ในช่วงหน้าฝนจะมี โรคไข้เลือดออก ที่เป็นโรคควรเฝ้าระวัง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัย ลักษณะอาการคล้ายกับอาการป่วยไข้อื่นๆ การรู้เท่าทันโรคไข้เลือดออก จึงเป็นสิ่งจำเป็นในการดูแลตนเองเบื้องต้น

โรคไข้เลือดออก เกิดจากอะไร แนะนำวิธีสังเกตอาการ

โรคไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายเป็นพาหะ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงลอย 2 – 7 วัน และมีอาการร่วม เช่น ปวดศรีษะ ปวดกระบอกตา คลื่นไส้ หรืออาจเป็นผื่นแดงบริเวณผิวหนัง แต่ถ้าหากได้รับการวินิจฉัยตั้งแต่ในระยะแรกของโรค ก็สามารถได้รับการดูแลรักษาได้อย่างทันท่วงทีได้ แต่ในบางรายที่มีโรคประจำตัว เด็กเล็ก ผู้ที่มีภาวะอ้วน อาจมีอาการรุนแรง จนถึงขั้นช็อกและเสียชีวิตได้

เนื่องจากเชื้อเดงกี่เป็นเชื้อไวรัสที่ยังไม่มียาฆ่าเชื้อไวรัส หากแพทย์ตรวจแล้วพบว่าเป็นโรคไข้เลือดออก การรักษา คือ การประคับประคองตามอาการ และเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน ดังนั้นการป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัดหรือลดปัจจัยที่ทำให้เกิดการแพร่ขยายของยุงจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดและทำได้ไม่ยาก เช่น การทำลายแหล่งขยายพันธุ์ของยุงในบริเวณบ้าน การใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้ง ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เป็นต้น


SANSHIRO เครื่องดักยุงและแมลง รุ่น IS-007

เก็บหมดทุกยุงที่เป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก และแมลงต่างๆ ที่คอยเข้ามากวนใจ ดึงความสนใจของยุงและแมลงด้วยไฟ Blacklight และ ระบบพัดลมดูดยุง ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กและคนในครอบครัว กวาดเก็บได้หมดทั้งในบ้านและนอกบ้าน ป้องกันพาหะโรคต่างๆ ทั้งจากยุงและแมลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคา 5,370 บาท แถมฟรี SANSHIRO รุ่น IS-004 ECO พร้อม ไม้ตียุง 1 อัน


หากประชาชนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

ข้อมูลดีๆ จาก.. พญ.วิไลรัตน์ หล้ามาชน กุมารแพทย์ ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว