Mercedes-Benz บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด เด็กอาชีวะ โครงการช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ หลักสูตรทวิภาคี

เบนซ์ ตลิ่งชัน นำร่องรับเด็กอาชีวะยานยนต์ฝึกงานพัฒนาทักษะสู่ระดับสากล

บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นหนึ่งในศูนย์นำร่องรับเด็กอาชีวะยานยนต์เข้าฝึกงาน ในโครงการช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ หลักสูตรทวิภาคี ในสาขาช่างยนต์ ระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย และสถาบันอาชีวะ เพื่อส่งเสริมนักเรียนอาชีวะได้มีโอกาสเรียนรู้สู่ระดับสากล และยกระดับการศึกษาและทักษะแรงงานในประเทศ ให้เท่าทันมาตรฐานสากล…

Home / AUTO / เบนซ์ ตลิ่งชัน นำร่องรับเด็กอาชีวะยานยนต์ฝึกงานพัฒนาทักษะสู่ระดับสากล

บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นหนึ่งในศูนย์นำร่องรับเด็กอาชีวะยานยนต์เข้าฝึกงาน ในโครงการช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ หลักสูตรทวิภาคี ในสาขาช่างยนต์ ระหว่างเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย และสถาบันอาชีวะ เพื่อส่งเสริมนักเรียนอาชีวะได้มีโอกาสเรียนรู้สู่ระดับสากล และยกระดับการศึกษาและทักษะแรงงานในประเทศ ให้เท่าทันมาตรฐานสากล และเพิ่มอัตราการจ้างงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ไทยในประเทศให้สูงขึ้น โดยมี คุณณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมร.โรลันด์ โฟล์เกอร์ ประธานบริหาร บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด, มร.เกออร์ก ชมิดท์ เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และ มร.มาคูส ฮอฟฟแมน ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการ CIM และผู้อำนวยการโครงการ ร่วมงาน 

โดย น.ส.จิตติรัตน์ ตันตสิรินทร์ ผู้บริหาร บริษัท เบนซ์ตลิ่งชัน จำกัด ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์ อย่างเป็นทางการ กล่าวว่า “ศูนย์บริการยังคงมีความต้องการช่างเทคนิคที่มีทักษะเฉพาะทาง ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐ สมาคม และภาคธุรกิจ อย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งเสริมให้ทักษะแรงงานในประเทศได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากลอย่างแท้จริง ซึ่งศูนย์บริการเบนซ์ตลิ่งชันเอง เป็นหนึ่งในศูนย์นำร่องในการรับเด็กอาชีวะยานยนต์ในพื้นที่มาฝึก เป็นการสร้างงานพร้อมให้รายได้ ส่งเสริมให้มีความสามารถในการเลี้ยงชีพได้อย่างพอเพียง ปัจจุบันศูนย์เบนซ์ตลิ่งชันมีเด็กอาชีวะฝึกหัดที่บรรจุเป็นช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า และช่างเทคนิค กว่า 20 คน ที่ได้รับการรับรองจากเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

Benz

สำหรับโครงการช่างฝึกหัดเมอร์เซเดส-เบนซ์ หลักสูตรทวิภาคี ในสาขาช่างยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนอาชีวะ ยกระดับสู่การเป็นช่างเทคนิคมืออาชีพมาตรฐานเดียวกับประเทศเยอรมนี ผ่านการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ภายใต้โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี (GTDEE) พร้อมเปิดโอกาสให้นักเรียนอาชีวะที่มีความสนใจในสายงานยานยนต์สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเมอร์เซเดส-เบนซ์ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นช่างฝีมือที่มีคุณภาพ พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์อย่างเต็มตัว