ท้าวหิรัญพนาสูร ท้าวหิรัญฮู พระราชวังพญาไท

ท้าวหิรัญพนาสูร เทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท

ท้าวหิรัญพนาสูร หรือ ท้าวหิรัญฮู เป็นอสูรผู้มีสัมมาทิฐิและสัมมาปฏิบัติที่คอยติดตามป้องกันภยันตรายทั้งปวงให้กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิให้มากล้ำกรายพระองค์ โดยพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก็ทรงนับถือเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์ด้วยเช่นกัน จุดเริ่มต้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวหิรัญพนาสูร เกิดขึ้นในปี ร.ศ. 126 ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว…

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ท้าวหิรัญพนาสูร เทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไท

ท้าวหิรัญพนาสูร หรือ ท้าวหิรัญฮู เป็นอสูรผู้มีสัมมาทิฐิและสัมมาปฏิบัติที่คอยติดตามป้องกันภยันตรายทั้งปวงให้กับพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมิให้มากล้ำกรายพระองค์ โดยพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี และสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ก็ทรงนับถือเป็นเทพารักษ์ประจำพระองค์ด้วยเช่นกัน

จุดเริ่มต้นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของท้าวหิรัญพนาสูร เกิดขึ้นในปี ร.ศ. 126 ซึ่งขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้เสด็จประพาสเมืองลพบุรี คืนหนึ่งมีผู้ตามเสด็จโดยพระองค์ท่านหนึ่งมีนิมิตฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหา บอกว่าชื่อ หิรัญ เป็นอสูรชาวป่ามาบอกว่า ต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จพระองค์ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใด เขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้

เมื่อทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จุดธูปเทียน จัดเตรียมอาหารเซ่นสังเวย ท้าวหิรัญฮู ในป่าเมืองลพบุรีนั้นทันที และทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จ ฯ ไปแห่งหนใด ในเวลาค่ำถึงยามเสวย พระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเซ่นสังเวยท้าวหิรัญฮู ทุกครั้งไป

และเมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์แล้วพระองค์ก็ยังทรงระลึกถึง “ท้าวหิรัญฮู” อยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ช่างหลวงมาหล่อรูปท้าวหิรัญฮูด้วยทองสัมฤทธิ์ จากนั้นก็ทรงให้ข้าราชบริพารจัดเครื่องเซ่นสังเวย และเชิญท้าวหิรัญฮูเข้าสถิตในรูปหล่อนั้น พระราชนามให้ว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร” แต่งองค์ทรงเครื่องสวมชฎาแบบโบราณ มีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ และจัดพระราชพิธีบวงสรวงขอเชิญท้าวหิรัญพนาสูรเข้าสิงสถิตย์ ณ รูปสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นศาลเทพารักษ์ประจำพระราชวังพญาไทสืบไป ซึ่งกิตติศัพท์ของ ท้าวหิรัญพนาสูร เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ชาววังสมัย รัชกาลที่ 6 โดยสำแดงเดชอภินิหารหลายต่อหลายครั้งจึงเล่ากันปากต่อปากเรื่อยมา และให้ความเคารพกันต่อมาจนถึงทุกวันนี้

หนึ่งในความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่ากันปากต่อปากกันมาคือ ในเดือนเมษายน ปี 2463 เมื่อครั้งที่สร้างตำหนักหลังหนึ่ง ได้มีผู้ทำนายโรคระบาดร้ายแรงในอีก 100 ปีข้างหน้า และจะเลวร้ายสุดในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564 และสถานการณ์จะค่อยๆ ดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2565 ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และเชื่อกันว่า ผู้ทำนายโรคระบาดร้ายแรงนี้คือ ท้าวหิรัญพนาสูร นั่นเอง

ปัจจุบันรูปหล่อองค์ท้าวหิรัญพนาสูรตั้งอยู่ภายในศาลบริเวณด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ใกล้กับพระราชวังพญาไท ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

บทสวดบูชาท้าวหิรัญพนาสูร

ตั้งนะโม 3 จบ
” ระหินะ ภูมาสี ภะสะติ นิรันตะรัง ลาภะสุขัง ภะวันตุเม ” (สวด 9 จบ)

ในกรณีไหว้ขอพรให้ จุดธูป 9 ดอก กรณีไหว้บนบาน จุดธูป 16 ดอก

โดยนิยมถวายดอกดาวเรือง ดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม หมากพลู ขนมไทยโบราณ ผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น ขนุน สับปะรด กล้วยน้ำว้า และมะพร้าวอ่อน

คำแนะนำ

หากพบอุปสรรคยากลำบากในชีวิต หรืออยู่ระหว่างการเดินทาง ต้องการผู้คุ้มครองคุ้มภัย ไม่สะดวกเดินทางมาศาลท้าวหิรัญพนาสูร ให้ตั้งจิตเป็นสมาธิ ระลึกถึงท้าวหิรัญพนาสูรแล้วตั้งนะโม 3 จบ กล่าวบทสวดบูชาท้าวหิรัญพนาสูร 9 จบ ท่านจะคอยคุ้มครองคุ้มภัยให้แคล้วคลาดได้