กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชามีอะไรบ้าง? ที่นี่มีคำตอบ  

วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งปีนี้วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าวัดทำบุญกัน ซึ่งกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา มีอะไรบ้าง MTHAI ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อม

Home / ธรรมะ / กิจกรรมวันอาสาฬหบูชามีอะไรบ้าง? ที่นี่มีคำตอบ  

วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ของทุกปีตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งปีนี้วันอาสาฬหาบูชาตรงกับวันวันอังคาร ที่ 1 สิงหาคม 2566 โดยรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าวัดทำบุญกัน ซึ่งกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชา มีอะไรบ้าง MTHAI ได้รวบรวมมาให้ทุกท่านได้เตรียมพร้อม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

ทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์

  • การถวายภัตตาหารที่ดีแด่พระสงฆ์ ในปัจจุบันมีอาหารมากมายที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป แต่หากว่าเราคำนึงใส่ใจถึงสุขภาพของพระสงฆ์ โดยเฉพาะพระที่ชราภาพ ให้ได้รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงของมัน ของทอด เค็มจัด หวานจัด หรือแกงกะทิ ทำอาหารมาถวายด้วยน้ำพริก ผักต้ม หรืออาหารจำพวกผักปลอดสารพิษ ผลไม้สดที่ไม่หวานมากนัก ก็จะได้บุญ และได้จิตที่เป็นกุศลที่ดี

ทำบุญถวายสังฆทาน

  • การถวายสังฆทานถือว่าเป็นกุลที่ดีมากอีกอย่างหนึ่ง นอกจากจะเป็นการชำระซึ่งความโลภ โกรธ หลง ในใจแล้ว ยังทำให้เกิดจาคะ การให้ที่เป็นกุศล สังฆทานถือว่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นแก่พระสงฆ์ โดยในท้องตลาดทั่วไปจะมีให้เลือกซื้อหลากหลายแบบและหลายราคา แต่หากเราใส่ใจในคุณภาพ ประโยชน์ในการใช้จริง สิ่งของต่างๆที่เลือกมาถวาย ควรจะเป็นประโยชน์และมีคุณภาพที่ดี

ถวายเทียนพรรษา

  • แม้ปัจจุบันจะมีไฟฟ้าใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่วัด แต่เทียนก็ยังถือว่ามีความจำเป็นในการประกอบพิธีต่างๆ ซึ่งในช่วงวันเข้าพรรษา ที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษา คือห้ามไปพักค้างแรมที่ไหนเป็นเวลา 3 เดือน การได้รับเทียนพรรษา ถือว่าเป็นประโยชน์มาก อีกทั้งตามความเชื่อทางศาสนาพุทธ การถวายเทียน เปรียบเหมือนการใช้แสงสว่างทางธรรม

เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

  • เป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ซึ่งให้ชาวพุทธได้มาทำพิธีเวียนเทียนรอบโบสถ์เพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

ฟังเทศน์ ฟังธรรม

  • หากได้ไปทำบุญที่วัดในช่วงเช้า แล้วอยู่ต่อเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรม ถือว่าเป็นบุญกุลที่ดีสมบูรณ์ เพราะการถวายภัตตาหาร แล้วได้ฟังเทสน์ ฟังธรรมต่อ ถือเป็นการละกิเลสให้หมดจด ได้สติ ปัญญา หากได้นำคำสอนมาใช้ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์มาก

ถือศีล 5 ละเว้นอบายมุขทั้งปวง

  • การถือศีล 5 คือ ห้ามฆ่าสัตว์ ห้ามลักทรัพย์  ห้ามประพฤติผิดในกาม ห้ามพูดปด ห้ามดื่มสุรา และของมึนเมา ถือเป็นสิ่งที่ดีมากที่ชาวพุทธควรทำ

บริจาคปัจจัยบำรุงศาสนา ทำทาน ปล่อยนก ปล่อยปลา

  • สามารถทำบุญบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา เพื่อทำบุญ ชำระหนี้สงฆ์ หรือ ทำบุญค่าน้ำค่าไฟ ตามตู้บริจาคต่างๆที่วัดจัดไว้ ตามที่ท่านให้อย่างไม่ลำบาก หรือจะทำทานแก่ผู้ยากไร้ ทำทานแก่สัตว์ต่างๆ ก็ถือว่าเป็นกุศลที่ดี

สวดมนต์ทำวัตร นั่งสมาธิ เจริญภาวนา

  • การสวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญภาวนา ถือเป็นกุศลสูงสุด จะไปสวดมนต์หรือวัด หรือที่บ้านก็ได้ตามความสะดวก จะช่วยให้เกิดสมาธิ มีสติ และปัญญาที่ดี เป็นอีกหนึ่งบุญกุศลที่ควรทำและทำง่าย
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

บทสวดเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา 2566

พระอัญญาโกณฑัญญะ พระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนา

คำถวายเทียนพรรษา 2566 พร้อมคำแปล