ลอยกระทงออนไลน์

ลอยกระทงออนไลน์

มาลอยกระทงออนไลน์กันดีกว่า หนึ่งในทางเลือกลดขยะ

Home / CHILL / ลอยกระทงออนไลน์

ลอยกระทงปีนี้ ร่วมกันลดขยะ ลดโลกร้อน รักษ์แม่น้ำกันด้้วยการหันมาลอยกระทงออไลน์กันดีกว่า


สำหรับในปีนี้ กระแสของการลอยกระทงในรูปแบบดั้งเดิมเริ่มกลับกลายเป็นกระแสของการรณรงค์ให้ประชาชนร่วมลอยกระทงออนไลน์ หรือเลือกใช้กระทงที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การลอยกระทงออนไลน์จึงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาขยะในแม่น้ำลำคลองได้เป็นอย่างดี ดังนั้นเอ็มไทยจึงขอร่วมรณรงค์ด้วยอีกปีหนึ่งเช่นเคย ในการร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาโลก เพื่อลดขยะในปีนี้