ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) “เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย” ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)

ธ.ก.ส. ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร ด้วยการมอบส่วนลดในการเติมน้ำมันทุกประเภทที่ พีทีที สเตชั่น ทุก 800 บาท

Home / CHILL / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) “เติมเต็มความสุข สร้างรอยยิ้มเกษตรกรไทย” ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (โออาร์)

ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร ด้วยการมอบส่วนลดในการเติมน้ำมันทุกประเภทที่ พีทีที สเตชั่น ทุก 800 บาท รับเงินคืนสูงสุด 70 บาท* ณ พีทีที สเตชั่น ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 65 ถึงวันที่ 30 พ.ย. 65

📍เงื่อนไขการให้ส่วนลด

  1. ลูกค้าผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจเมื่อเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ณ PTT Station ทุกสาขาที่ร่วมรายการ สะสมทุก 800 บาท ภายในเดือน พ.ย. 2565 รับส่วนลดเงินคืน 10 บาท (รับส่วนลดเงินคืนสูงสุด ไม่เกิน 70 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาโครงการ) หรือ จำกัดสิทธิ์ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสะสม สูงสุดไม่เกิน 5,600 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาโครงการ 
  1. วิธีการคืนเงินส่วนลดให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจเฉพาะที่ดำเนินการตามเงื่อนไขของโครงการเท่านั้น โดย ธ.ก.ส. จะคืนเงินส่วนลดเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. (ที่มีสถานะบัญชีปกติ) ภายในระยะเวลา 45 วัน หลังสิ้นสุดโครงการ
  1. หากเกิดปัญหาในการโอนเงินส่วนลดเงินคืนน้ำมันเชื้อเพลิง ธนาคารขอสงวนสิทธิ์พิจารณาจัดการเห็นตามสมควร
  1. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.pttor.com Contact Center โทร. 1365 หรือ www.baac.or.th โทร. ธ.ก.ส. Contact Center โทร. 0-2555-0555

วิธีการคำนวณเงินส่วนลด

: นำยอดเติมน้ำมันสะสมในเดือน พ.ย. 2565 หารด้วย 800 บาท จากนั้นปัดเศษทศนิยมทิ้ง แล้วคูณด้วยส่วนลด 10 บาท 

ตัวอย่างเช่น : นาย A มียอดการใช้จ่ายบัตรเกษตรสุขใจในการเติมน้ำมันสะสมในเดือน พ.ย. 2565 เป็นจำนวนเงิน 4,500 บาท มีวิธีการคำนวณ ดังนี้

1. ยอดเติมน้ำมันสะสมที่นำมาคำนวณ คือ 4,500 บาท
2. นำยอด 800 บาท หารยอดเติมน้ำมันสะสม คือ 4,500 ÷ 800 = 5.625 ปัดเศษทศนิยมทิ้งเหลือ 5
3. นำส่วนลด 10 บาท คูณจำนวนตัวเลขข้อ 2. (10X5 = 50 บาท) ดังนั้น ลูกค้าจะได้ส่วนลดทั้งสิ้น 50 บาท 

ทั้งนี้ ลูกค้าผู้ถือบัตรเกษตรสุขใจที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับส่วนลดเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 70 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาโครงการ หรือจำกัดสิทธิ์ในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดไม่เกิน 5,600 บาท/บัตร/ตลอดระยะเวลาโครงการ