ขอพรการงาน ขอพรการเงิน วัดหัวคู้ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

กราบ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอพรการงาน การเงิน ณ วัดหัวคู้

วัดหัวคู้ เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งในอดีตเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินมหาราช ได้เข้ามาแวะพักทัพเพื่อรวบรวมเสบียงก่อนไปรบที่จังหวัดจันทบุรี และได้มอบพระพุทธรูปให้ชาวบ้านเอาไว้ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น 

Home / สมุทรปราการ / กราบ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขอพรการงาน การเงิน ณ วัดหัวคู้

วัดหัวคู้ เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งในอดีตเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เข้ามาแวะพักทัพเพื่อรวบรวมเสบียงก่อนไปรบที่จังหวัดจันทบุรี และได้มอบพระพุทธรูปให้ชาวบ้านเอาไว้ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้น 

วัดหัวคู้

วัดหัวคู้
วัดหัวคู้

เชื่อกันว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกพลมาตั้งกองทัพที่วัดหัวคุ้งหรือวัดหัวคู้ในปัจจุบัน ปัจจุบันมีการสร้างตำหนักไว้กราบไหว้บูชา วัดหัวคู้สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2409 ชาวบ้านเรียกว่า วัดคู้ หรือ วัดศีรษะคู้ ได้รับการบูรณะตั้งแต่ พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา ในยุคของเจ้าอาวาสนามว่า พระครูไพศาลพัฒนโสภณ และวัดได้ใช้นามใหม่เป็น วัดคู้วราราม เมื่อ พ.ศ. 2522 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2442 ได้รับครั้งหลังเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2485

วัดหัวคู้
หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา

หลวงพ่อเขียวสุโขพุทธโธภควา

หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าตากสิน ได้เข้ามาช่วยสงครามในการรบกับพม่า และตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกไปทางทิศตะวันออก เมื่อกองทัพผ่านหมู่บ้านหัวคู้ พระองค์ทรงเล็งเห็นว่ามีทำเลเหมาะที่จะพักทัพ เพราะมีแม่น้ำลำคลองล้อมรอบ ยากที่ข้าศึกจะเข้าโจมตีได้ ก่อนเคลื่อนทัพไปพระองค์ได้ทรงมอบพระพุทธรูปโลหะ 1 องค์ ไว้เป็นที่ระลึก ชาวบ้านหัวคู้เล็งเห็นว่าพระพุทธรูปโลหะนี้มีค่ายิ่งนัก จึงได้สร้างพระพุทธรูปปูนปั้นครอบองค์โลหะไว้เพื่อกันขโมยลัก ประดิษฐานไว้ ณ บ้านหัวคู้ ตั้งชื่อว่าหลวงพ่อเขียว ตามชื่อทหารเอกของพระเจ้าตาก ต่อมาภายหลังหลวงพ่อบุญปลูกมาเป็นเจ้าอาวาสจึงได้บูรณะปฏิสังขรณ์ ในปี พ.ศ.๒๕๒๐ และถวายพระนามว่า “หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา” ปัจจุบันองค์หลวงพ่อได้ประดิษฐานไว้ในวิหาร ณ วัดหัวคู้

หลวงพ่อเขียวสุโขพุทโธภควา
พระพุทธรูป
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ทางวัดหัวคู้ได้มีการสร้างศาลซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องจากมีความเชื่อว่าในอดีตพระยาตาก ได้ยกทัพมาพักอยู่ที่วัดหัวคู้ ในระหว่างพักทัพนั้นพระองค์ได้สะสมเสบียงอาหารและรวบรวมไพร่พลเพิ่มขึ้น จนพระองค์ทรงเห็นว่าเป็นเวลาสมควรแล้ว จึงยกทัพไปเมืองจันทบุรี ก่อนจะเคลื่อนทัพ พระองค์เล็งเห็นความสำคัญของสถานที่บ้านหัวคู้ว่าพื้นที่แห่งนี้จะมีคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้า พระองค์จึงตั้งจิตอธิษฐานว่า ในภายภาคหน้าขอให้สถานที่นี้เป็นวัดในอนาคต

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เมื่อได้สร้างวัดขึ้นชาวบ้านและเจ้าอาวาสวัด จึงได้รวมปัจจัยการสร้างศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขึ้นมา เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระองค์โดยศาลเจ้าถูกสร้างให้เป็นศิลปะแบบจีน ซึ่งชาวบ้านมักเข้ามากราบขอพรเรื่องโชคลาภ การงาน การเงิน รวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

คาถาบูชาองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม สิโน ราชะเทโว ชะยะตุ ภะวัง สัพเพ สัตตู วินัสสันตุ
โอม สินัง ราชะเทวัง นะมามิหัง

พระสิวลี

พระสิวลี

พระพุทธรูป

ใส่บาตรพระพุทธรูป

มาลัย

สายมูท่านไหนที่กำลังหาทริปไหว้พระใกล้ๆ กรุงเทพ และเป็นวัดเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี วัดหัวคู้นับว่าเป็นอีกวัดที่ตอบโจทย์เป็นอย่างมาก รีบชวนเพื่อนหาวันหยุดไปด่วน!

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่อยู่ : 36 หมู่ 1 ซอยวัดหัวคู้ ตำบลศีรษะจรเข้น้อย อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570 

Google map : https://maps.app.goo.gl/gLvEd4TDkwryv1Qg7 

เวลาเปิด – ปิด : 8.30 – 16.30 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เลขเด็ดฝันเห็นศาลพระเจ้าตากสินมหาราช ทำนายฝันศาลพระเจ้าตากสินมหาราช แม่นๆ
น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เปิดตำนาน สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงธนบุรี