วัดบัวโรย หลวงพ่อขีด หลวงพ่อทันใจ

วัดบัวโรย กราบหลวงพ่อเพชร ขอพรสมหวัง ชมมหามงคลเจดีย์ศรีบัวโรย

วัดบัวโรยเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีย่านคลองชวดบัวที่ชาวสมุทรปราการให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก วัดบัวโรย วัดบัวโรยสร้างเมื่อ พ.ศ. 2430 โดยมีนายโชติและนางคล้อย โชติช่วง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด ตั้งชื่อวัดว่า วัดโชติบัว ตามชื่อผู้สร้างวัดและบริเวณที่ตั้งวัดซึ่งมีบัวหลวงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น วัดชวดบัว…

Home / สมุทรปราการ / วัดบัวโรย กราบหลวงพ่อเพชร ขอพรสมหวัง ชมมหามงคลเจดีย์ศรีบัวโรย

วัดบัวโรยเป็นหนึ่งในวัดเก่าแก่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีย่านคลองชวดบัวที่ชาวสมุทรปราการให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

วัดบัวโรย

วัดบัวโรย

วัดบัวโรยสร้างเมื่อ พ.ศ. 2430 โดยมีนายโชติและนางคล้อย โชติช่วง เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด ตั้งชื่อวัดว่า วัดโชติบัว ตามชื่อผู้สร้างวัดและบริเวณที่ตั้งวัดซึ่งมีบัวหลวงขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น วัดชวดบัว เพราะตั้งอยู่ริมคลองชวดบัว จนได้ใช้ชื่อวัดว่า “วัดบัวโรย” เมื่อคราวได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาใน พ.ศ. 2457 และผูกพัทธสีมาในปีเดียวกัน ต่อมามีการบูรณะวัดใน พ.ศ. 2460 คุณแม่โมด ฟักอุดม พร้อมด้วยนายล้อม ฟักอุดม บุตรชาย ซึ่งมีบ้านอยู่แถบคลองบางปะกอก ฝั่งธนบุรี ได้มาสร้างอาคารเสนาสนะไว้เป็นจำนวนมาก

อุโบสถ วัดบัวโรย

อุโบสถ

อุโบสถสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 ที่ฝาผนังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภายในประดิษฐานพระประธาน “หลวงพ่อภูศรี” หล่อด้วยโลหะทองเหลือง หน้าตักกว้าง 1.20 เมตร ได้รับการบูรณะ

วิหารหลวงพ่อทันใจ

ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าวัดบัวโรย ติดริมคลองชวดบัวซึ่งในบริเวณโดยรอบของวิหารหลวงพ่อทันใจจุดให้บริการนั่งพักผ่อนคลาย เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติริมคลองชวดบัว เป็นที่เลื่องลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ผู้ใดเดินทางมากราบไหว้ขอพรภายในวิหารหลวงพ่อทันใจ มักจะประสบความสําเร็จตามที่ได้ขอไว้

มหามงคลเจดีย์ศรีบัวโรย

มหามงคลเจดีย์ศรีบัวโรย (เจดีย์สีทอง)

“มหามงคลเจดีย์ศรีบัวโรย” เจดีย์ทาด้วยสีทอง ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำวัด หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “หลวงพ่อเพชร” ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นปางจงกรมหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งยังสามารถสักการะรอยพระพุทธบาท (จำลอง)

วัดบัวโรย

ชั้นที่ 1 ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระนามว่า “หลวงพ่อเพชร” ซึ่งมีพุทธลักษณะเป็นปางจงกรมหนึ่งเดียวในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้งยังสามารถสักการะรอยพระพุทธบาท (จำลอง)

ชั้นที่ 2 ปิดทองพระ รวมถึงอดีตเจ้าอาวาส ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระนามว่า “หลวงพ่อรวยทันใจ”

ชั้นที่ 3 เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งภายในนั้นเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเปิดให้สักการะ 1 ปี ครั้งเดียวเท่านั้นในงานประจำปี วัดบัวโรย

เจดีย์
พระสังกัจจายน์

คาถาบูชาหลวงพ่อเพชร

ตั้งนะโม (3 จบ)

กาเยนะ วาจายะ เจตะสา นามะ
ปะฏิมัง อิทธิปาฏิหาริยะกะรัง พุทธะรูปัง
อะหัง วันทามิ สัพพะโส สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

คาถาบูชาพระสังกัจจายน์

ตั้งนะโม (3 จบ)
กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ
พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะ มะนุปปัตโต พุทธะโชตัง
นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง ปิโยพรหม นะมุตตะโม
ปิโยนาคะ สุปันนานัง ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา
พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา ราชาภาคินิจิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ

คาถาบูชาเศรษฐีนวโกฏิ

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะเตชะสา
นะวะเสฏฐี มะหาปุญญา ยะสะเสฏฐี จะอาทิโก
สิริโก เมณฑะโก จาปิ ชะฏิโล จะ สุมังคะโล
อะนาถะปิณฑิโก นาโถ วิสาขา อัคคะสาวิกา
สุมะโน โชติโก อัคโค ธะนัญชะโย จะ ทายะโก
เตสัง ปุญญานุภาเวนะ สัพพะสิทธิ ภะวันตุ เมฯ

พิพิธภัณฑ์

หลวงพ่อขีด วัดบัวโรย

หลวงพ่อขีดเป็นอดีตเจ้าอาวาสของวัดบัวโรยที่ชาวบ้านให้ความนับถือเป็นอย่างมาก ด้วยความศักดิ์สิทธิ์และความเก่งกาจด้านพุทธาคม ที่ถือได้ว่าเป็นระดับอาจารย์จึงทำให้ท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนมาก เมื่อท่านมรณภาพลงไปทางวัดจึงได้ออกวัตถุมงคลหลวงพ่อขีดออกมา ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนั่นเอง

พิพิธภัณฑ์

พิพิธภัณฑ์วัดบัวโรย

ซึ่งภายในพิพิธภัณฑ์ ได้รวบรวมวัตถุโบราณที่หาชมได้ยาก อาทิเช่น หีบ ตู้ เตียง ของใช้ในสมัยโบราณ เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์
ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ
พระพุทธรูป
ลูกนิมิต

สายมูวัตถุมงคลท่านไหนที่อยากมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อเพชร หรือบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อขีด สามารถขับรถตาม GPS มาที่วัดได้เลย!

ที่อยู่ : 66 หมู่ 12, ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540
Google map : https://goo.gl/maps/TnRsZfNgJv8Getsw7
เวลาเปิด – ปิด : 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บอกหมด! วิธีมูเสริมโชค คาถาพระสังกัจจายน์ ขอลาภ

คาถาบูชาพระกัจจายน์ วัดสังข์กระจายวรวิหาร ขอพรโชคลาภ
ไหว้พระบรมสารีริกธาตุริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดเขมาภิรตารามราชวรวิหาร

X