วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เปิดตำนาน สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงธนบุรี

เปิดตำนานสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงธนบุรี วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ที่มีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่าหากใครได้อาบน้ำมนต์จากสระแห่งนี้ ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป!

Home / กรุงเทพมหานครฯ / วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร เปิดตำนาน สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ แห่งกรุงธนบุรี

เปิดตำนานสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงธนบุรี วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ที่มีความเชื่อเล่าต่อกันมาว่าหากใครได้อาบน้ำมนต์จากสระแห่งนี้ ชีวิตก็จะเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคลยิ่งๆ ขึ้นไป!

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร มีพื้นที่วัดเดิมเป็นเมืองธนบุรี เดิมคนเก่าแก่ในพื้นที่จะเรียกว่า วัดเจ้าขรัวหง ด้วยเล่าต่อกันมาว่าวัดนี้ถูกสร้างขึ้นโดยจีนเจ๊สัวมั่งมี คนทั่วไปมักเรียกว่า เจ้าขรัว โดยเจ้าขรัวผู้นี้มีชื่อว่า หง ซึ่งในแต่ละแผ่นดินวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ก็มีชื่อเรียกขานที่ต่างกันไป จนถึงปัจจุบันจึงได้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า “วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร” หรือเรียกกันสั้นๆ ว่า วัดหงส์รัตนาราม นั่นเอง

ซึ่งความหมายของชื่อวัดหงส์รัตนารามนั้น มีความหมายอยู่ คือ รัตน ที่แปลว่า แก้ว ส่วนคำว่า อาราม แปลว่า วัด เมื่อนำคำทั้งสองมารวมกันจึงได้ความหมายว่า “วัดท่านแก้ว” โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานสร้อยนามวัดหงส์ฯ นั้น ก็เพื่อถวายเป็นพระอนุสรณ์แด่สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรมพระศรีสุดารักษ์ ซึ่งมีพระนามเดิมว่า “แก้ว” นั่นเอง 

ภายในวัดหงส์รัตนาราม มีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอันสวยงามโอ่อ่า ให้ได้สักการะบูชา เป็นที่พึ่งทางใจของชาวฝั่งธนฯ และชาวฝั่งพระนคร

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คาถาบูชาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ตั้งนะโม 3 จบ

โอม ปู่ตาก ตะอุ อิตัง ตากสิน ราชะ โยตังอิ
นะโม พุทธายะ โอม สิโน ราชาเทวะ นะมามิหัง
โอม สิโน ราชาเทวะ ชะยะตุ ภะวัง สัพพะศัตรู วินาสสันติ
สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยะ ตะถาคะโต
สิทธิเตโช ชะโยนิจจัง สิทธิลาโภ นิรันตะรัง
สัพพะกัมมัง ประสิทธิเม สัพพะสิทธิ ภะวันตุเม
ขอพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะฯ ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อ สกุล)

สระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงธนบุรี

ในอดีตชาวบ้านฝั่งธนบุรี มักจะเดินทางมารดน้ำมนต์จากสระแห่งนี้กันอยู่ประจำ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและวันเสาร์ 5 ก็จะยิ่งมีคนมารดน้ำมนต์มากเป็นพิเศษ เพราะเป็นวันมงคลที่จะช่วยเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเองเป็นอย่างดี ตามความเชื่อเล่ากันมาว่าน้ำในสระแห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์มาก เดิมสระน้ำมนต์แห่งนี้จะมีศาลาพักด้านเหนือและด้านใต้ เพราะมีผู้มีประสงค์จะเข้ามาอาบน้ำไม่ขาดสาย ทางวัดจึงอำนวยความสะดวกด้วยการสร้างศาลาพักไว้ให้

ที่มาของสระน้ำมนต์แห่งนี้มีขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี โดยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้เชิญพระอาจารย์ผู้เรืองอาคมจากกรุงศรีอยุธยา มาจารึกอักขระลงอาคมไว้บนแผ่นหิน แล้ววางฝังไว้ใต้สระน้ำมนต์แห่งนี้ ทุกครั้งเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินจะเสด็จออกราชการสงคราม ก็จะเสด็จมาอาบน้ำมนต์และชำระล้างเครื่องศาสตราวุธ เมื่อเสด็จกลับจากการศึกจะมาอาบน้ำมนต์ที่นี่ก่อนเสด็จเข้าวัง เพื่อเป็นการชำระล้างความอัปมงคลทั้งหมดที่ได้เจอมา

หลวงพ่อแสน
วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

อุโบสถ

อุโบสถของวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากสิน โดยมีเรื่องเล่ากันว่าพระองค์มักจะเสด็จมานั่งวิปัสสนากรรมฐานที่วัดนี้อยู่เป็นประจำ ภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อแสน พระประธานปางมารวิชัย 

อุโบสถ
หลวงพ่อแสน

คาถาบูชาหลวงพ่อแสน

ตั้งนะโม 3 จบ
หลวง มะหิทธิโก ปะสิทธิเม
พ่อ ปิตา มะหาเตชะวันโต
แสน โสภา มะหาโภคะวะโห
อิจเจตัง ระตะนัตตะยัง นะมามิหัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต
หลวงพ่อแสน อิติ อาทะเรนะ นะมามิหัง
อิมินา นะมะการานุภาเวนะ
โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา
สวด 3 จบ

วัดหงส์รัตนาราม

ศาลาตรีมุข

โดยอีกหนึ่งพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัด ก็คือ หลวงพ่อสุข พระพุทธรูปทองโบราณ เป็นศิลปะการปั้นแบบสมัยสุโขทัย วรกายขององค์พระถูกพอกด้วยปูนปั้น พอกะเทาะปูนออกเลยพบกับองค์พระที่เป็นทองเนื้อห้า ที่ฐานพระจะมีตัวอักษรสมัยอู่ทองจารึกอยู่ ถือเป็นอีกหนึ่งพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ยังคงความสมบูรณ์เอาไว้อยู่มาก ประดิษฐานอยู่ในศาลาตรีมุข

หลวงพ่อสุข

คาถาบูชาหลวงพ่อทองคำศักดิ์สิทธิ์

ตั้งนะโม 3 จบ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
สุวัณณะพุทธะรูปัสสะ หังสัสสะ มหาเตชะสา
ทุกขะโรคะภะยา เวรา โสกา สัตตุจุปัททะวา
อะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต
ขะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง โสตถิภาคะยัง สุขัง พะลัง
สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒิ จะ ยะสะวา
สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เม ฯ

ได้เยี่ยมชมความงามของวัด และสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของสระน้ำมนต์เก่าแก่ ที่เต็มไปด้วยความขลังนานนับร้อยปี บอกเลยว่าสายมูตัวจริงต้องห้ามพลาด!

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่ตั้ง : 72 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Google map : https://goo.gl/maps/JpsAPhVWYALGmqqu5
เวลาทำการ : 08.00 น. – 18.00 น.