ตักบาตรดอกไม้ วัดบางโฉลงใน หลวงพ่อเพชร

วัดบางโฉลงใน ตักบาตรดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อเพชร ชมอุโบสถ 200 ปี

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีเฉพาะของวัดบางโฉลงใน ซึ่งชาวบ้านจะมาตักบาตรดอกไม้กันในช่วงวันเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้นำดอกไม้ไปกระทำพิธีสังฆกรรมในอุโบสถ

Home / สมุทรปราการ / วัดบางโฉลงใน ตักบาตรดอกไม้ ไหว้หลวงพ่อเพชร ชมอุโบสถ 200 ปี

วัดบางโฉลงในเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่ของจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่ช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทางวัดยังมีวัตถุมงคลอย่าง หลวงพ่อเพชร ให้ผู้มีจิตศรัทธาบูชาไปกราบไหว้เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย

วัดบางโฉลงใน

วัดบางโฉลงใน

พื้นที่ตั้งโดยรอบของวัดบางโฉลงใน เป็นที่ราบลุ่มมีลักษณะเป็นเกาะเหลี่ยมน้ำล้อมรอบ ทิศเหนือและทิศตะวันออกจรดคลองบางโฉลง ทิศใต้และทิศตะวันตกจรดคลองอ้อมเกาะ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2301 หรือในช่วงสมัยปลาย
กรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อว่า วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ ต่อมาเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดบางโฉลงใน” เพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานที่ตั้ง และเรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

อุโบสถ

อุโบสถ 200 ปี ณ วัดบางโฉลงใน

อุโบสถ

อุโบสถของวัดบางโฉลงใน เป็นอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาคู่กับพระเจดีย์ ตั้งแต่สมัยวัดเริ่มสร้างใหม่ๆ ซึ่งอยู่ในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงทำให้คู่อุโบสถและพระเจดีย์ของวัดนี้ มีอายุเก่าแก่นานถึง 200 ปี ภายในอุโบสถยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย จำนวน 2 องค์ และยังเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อเพชร และหลวงพ่อสำริด ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดมาช้านาน 

วัดสวย
หลวงพ่อเพชร

หลวงพ่อเพชร 

หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ของวัดบางโฉลงใน ที่มีอายุนับร้อยปี ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เมื่อมีความกังวลใจก็มักจะเข้ามากราบไหว้ขอพรโดยทางวัดก็ได้จัดทำวัตถุมงคลหลวงพ่อเพชรออกมาให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชาอีกด้วย

อุโบสถ
อุโบสถ
วัดสวย

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ณ วัดบางโฉลงใน

วัดสวย

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีเฉพาะของวัดบางโฉลงใน ซึ่งชาวบ้านจะมาตักบาตรดอกไม้กันในช่วงวันเข้าพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้นำดอกไม้ไปกระทำพิธีสังฆกรรมในอุโบสถ อันปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า 100 ปี โดยดอกไม้ที่นำมาตักบาตร ได้แก่ ดอกบัว ดอกมะลิ ดอกเข็ม ดอกเข้าพรรษา ดอกพุทธรักษา และดอกไม้อื่นๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาตักบาตร

พระพุทธรูป

ด้วยความเก่าแก่และประเพณีที่มีเฉพาะตัว ช่วงวันเข้าพรรษานี้หากท่านไหนอยากไปชมประเพณีตักบาตรดอกไม้ สามารถแวะไปสักการะบูชาและตักบาตรดอกไม้ได้ที่วัดบางโฉลงใน

จิตรกรรมฝาผนัง

ที่ตั้ง : เลขที่ 38 หมู่ที่ 2 ซอยวัดบางโฉลงใน (แยกซอยอดุลย์ศาสนการ) ถนนเทพรัตน ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
Google map : https://goo.gl/maps/TkqjBr5ZAPoVnxxV8
เวลาเข้าชม : 07.00 น. – 18.00 น.

ภาพโดย MTHAI TEAM

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ตักบาตรดอกไม้ ประเพณีวันเข้าพรรษา ทำไมถึงใช้ ดอกเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา คือวันอะไร? เหตุใดจึงต้องหล่อเทียนพรรษา จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้าง มาดูกัน

งานประเพณี วันเข้าพรรษา 4 ภาคที่ไม่ควรพลาด ต้องไปชมสักครั้ง