คาถาพระสังกัจจายน์ บูชาพระสังกัจจายน์ พระสังกัจจายน์

บอกหมด! วิธีมูเสริมโชค คาถาพระสังกัจจายน์ ขอลาภ

เชื่อว่าหากปิดทองที่ท้องของพระสังกัจจายน์ จะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา และขณะอธิษฐานขอพร ให้ใช้มือขวาลูบที่ท้องของพระสังกัจจายน์เป็นวงกลม หมุนตามเข็มนาฬิกา เชื่อว่าพรที่ขอนั้นจะได้ดังหวัง

Home / พระคาถา / บอกหมด! วิธีมูเสริมโชค คาถาพระสังกัจจายน์ ขอลาภ

พระสังกัจจายน์ พระพุทธรูปที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่สายมูหลายท่านมักจะเข้าไปกราบไหว้ขอพรกันอย่างสม่ำเสมอ เพราะมีความเชื่อว่าหากกราบไหว้ท่าน จะช่วยเสริมโชคลาภ เพิ่มพูนปัญญาและเสน่ห์ให้แก่ชีวิต

พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์

พระมหากัจจายนะเกิดในตระกูลพราหมณ์ตระกูลหนึ่งในกรุงอุชเชนี ได้ศึกษาพระเวทตามอย่างตระกูลพราหมณ์ทั้งหลาย ท่านเป็นศิษย์ของอสิตดาบสแห่งเขาวินธัย (ผู้ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะได้เป็นองค์มหาจักรพรรดิ หรือพระพุทธเจ้าในอนาคต) พระมหากัจจายนะพร้อมด้วยมิตรอีก 7 คนได้อาราธนาพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมเทศนา และได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในระหว่างฟังธรรมนั้นเอง หลังจากนั้นท่านจึงทูลขออุปสมบทต่อพระพุทธเจ้า และได้เผยแผ่ศาสนาพุทธอยู่ในแคว้นอวันตี จนมีผู้เข้ามาเป็นสาวกในพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก

ความเชื่อเกี่ยวกับพระสังกัจจายน์

ในความเชื่อทางพระพุทธศาสนาสำหรับคนที่บูชาพระสังกัจจายน์ ท่านจะเด่นด้านการให้พรอยู่ด้วยกัน 3 ข้อนั่นก็คือ
1. โชคลาภและความอุดมสมบูรณ์ พระสังกัจจายน์ได้รับการยกย่อง ให้เป็นพระผู้อุดมด้วยโภคทรัพย์ และลาภสักการะเสมอด้วยพระสิวลี

2. สติปัญญา เนื่องจากพระสังกัจจายน์ ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเป็นเลิศในทางอธิบายความพุทธภาษิต ท่านเป็นอรหันต์ผู้มีปฎิภาณเฉียบแหลม

3. ความงามและความมีเสน่ห์ เนื่องจากก่อนที่ท่านจะอธิษฐานจิตให้รูปร่างเปลี่ยนแปลง พระสังกัจจายน์มีผิวดั่งทองคำและมีรูปงามละม้ายเหมือนพระพุทธเจ้า จนแม้แต่เทพยดา พรหม มนุษย์ทั้งปวงพากันรักใคร่ชื่นชม

พระสังกัจจายน์

คาถาพระสังกัจจายน์

“กัจจานะจะมหาเถโร พุทโธ พุทธานัง พุทธะตัง พุทธัญจะ
พุทธะสุภา สิตัง พุทธะตังสะ มะนุปปัตโต
พุทธะโชตัง นะมามิหัง ปิโยเทวะ มะนุสสานัง
…ปิโยพรหม นะมุตตะโม ปิโยนาคะ สุปันนานัง
ปิยินทะริยัง นะมามิหัง สัพเพชะนา
พะหูชะนา ปุริโสชะนา อิถีชะนา
ราชาภาคินิจิตตัง อาคัจฉาหิ ปิยังมะมะ”

หลังจากท่องบทบูชาพระมหาสังกัจจายน์จบแล้ว ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวบทสวดนี้นี้

“อิมินาสักกาเรนะ สาวะกะสังโฆ กัจจายะนะเถโร
มหาเตชะวันโต พุทธะโภคาวะโห ปาระมิตาโร
อิทธิ ฤทธิ ติตะ มะณะตัง สะระณัง คัจฉามิ”

เคล็ดลับบูชาพระสังกัจจายน์

จุดธูป 3 ดอก
ดอกไม้สีขาว หรือดอกบัว 7 ดอก
บูชา 2 เวลา คือตอนเช้า และก่อนนอน

เชื่อว่าหากปิดทองที่ท้องของพระสังกัจจายน์ จะทำให้มีเงินทองไหลมาเทมา และขณะอธิษฐานขอพร ให้ใช้มือขวาลูบที่ท้องของพระสังกัจจายน์เป็นวงกลม หมุนตามเข็มนาฬิกา เชื่อว่าพรที่ขอนั้นจะได้ดังหวัง

สายมูท่านไหนที่กำลังอยากเสริมโชคลาภ เพิ่มพูนปัญญา หรืออยากเพิ่มเสน่ห์ให้กับชีวิต อย่าลืมหาเวลาว่างไปไหว้สักการะพระสังกัจจายน์ดูสักครั้งนะ!

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอพร พญานาค ตามตระกูล ขอถูกเรื่องเห็นผลไวดั่งใจแน่นวล

คนปีฉลูต้องไหว้ พระธาตุลำปางหลวง เติมแต้มบุญเสริมความปังให้ชีวิต

วิธีบนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ กุมารเทพด้านโชคลาภขอยังไงให้สัมฤทธิ์ผล