ประเพณีวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษา แห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณี วันเข้าพรรษา 4 ภาคที่ไม่ควรพลาด ต้องไปชมสักครั้ง

วันเข้าพรรษาจะเป็นที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11

Home / TRAVEL / งานประเพณี วันเข้าพรรษา 4 ภาคที่ไม่ควรพลาด ต้องไปชมสักครั้ง

ประเพณีวันเข้าพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ ที่หลายท่านมักจะเข้าวัดไปทำบุญ ถือศีล 5 ทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันเป็นธรรมเนียมประเพณีที่อยู่คู่คนไทยมานานหลายร้อยปีโดยในแต่ละภาคของไทย ก็จะมีประเพณีเข้าพรรษาที่งดงาม แตกต่างกันไป

ระเพณี วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาจะเป็นที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 โดยในช่วงเข้าพรรษา พระสงฆ์จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการสวดมนต์ เจริญสมาธิ และศึกษาพระปริยัติธรรม
ซึ่งชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญ ในวันเข้าพรรษามาตั้งแต่สมัยสุโขทัย

ประเพณีวันเข้าพรรษาในแต่ละภาค

โดยประเพณีวันเข้าพรรษานี้ ในแต่ละภาคของประเทศไทยก็มีธรรมเนียมปฎิบัติที่แตกต่างกัน ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
จึงทำให้มีจุดเด่นในแต่ละภูมิภาคต่างกันออกไป ดังนี้

 • ภาคกลาง : ตลาดน้ำลาดชะโด จ.อยุธยา
  นอกจากการเข้าวัดทำบุญปกติแล้ว บางจังหวัดก็ยังมีธรรมเนียมปฎิบัติเฉพาะตัวอีกด้วย เช่น แห่เทียนพรรษาทางน้ำ ตลาดลาดชะโด จังหวัดอยุธยา ที่ยังคงอนุรักษ์วิถีทางน้ำของคนไทยในสมัยโบราณ ที่ใช้แม่น้ำลำคลองเป็นที่สัญจร เพราะจะมีการแห่เทียนทางน้ำไปยังวัด เพื่อถวายแก่พระสงฆ์ที่เข้ามาจำพรรษา
 • ภาคเหนือ : วัดบุญยืน จ.น่าน
  หนึ่งในความโดดเด่นของประเพณีเข้าพรรษาทางภาคเหนือ ที่ วัดบุญยืน พระอารามหลวง เวียงสา จังหวัดน่าน มีประเพณีใส่บาตรเทียน ซึ่งเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่สืบต่อกันมาช้านาน เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ชาวบ้านจึงนำเทียนมาถวายวัด เพิ่มความสะดวกในการจำพรรษาให้แก่พระสงฆ์
 • ภาคอีสาน : สนามทุ่งศรีเมือง จ.อุบลราชธานี
  หากจะพูดถึงประเพณีแห่เทียนพรรษาในภาคอีสานก็ต้องเป็นจังหวัดอุบลราชธานี โดยในทุกปีจะมีการจัดขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วยเทียนที่ถูกแกะสลักเป็นรูปต่างๆ อย่างงดงาม ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
 • ภาคใต้ : วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช
  จุดเด่นของประเพณีเข้าพรรษาที่ภาคใต้ ก็คือการตักบาตรธูปเทียน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เหล่าศาสนิกชนจะมารวมตัวกันที่ลานวัด เพื่อทำการตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน โดยจะมีพระภิกษุจากวัดพระมหาธาตุฯ และวัดอื่นๆ มารับบิณฑบาตเป็นแถวยาว ซึ่งเมื่อตักบาตเสร็จก็มีกิจกรรมงานบุญสักการะพระบรมธาตุ พระพุทธสิหิงค์ และเกจิอาจารย์ชื่อดังต่างๆ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตอีกด้วย

ในประเทศไทยเองก็จัดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ยิ่งในปี 2566 ก็ยังเป็นช่วงวันหยุดยาว หากท่านไหนที่แพลนไปเที่ยวตามภาคต่างๆ ก็อย่าลืมไปร่วมชมประเพณีโบราณในแต่ละภาคด้วยนะ
ขอบคุณภาพประกอบจาก T : Prompt

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด

วันเข้าพรรษา คือวันอะไร? เหตุใดจึงต้องหล่อเทียนพรรษา จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้าง มาดูกัน