ขอพรสุขภาพ วัดบางพลีใหญ่ใน หลวงพ่อโต

กราบหลวงพ่อโต ขอพรสุขภาพ แคล้วคลาดปลอดภัย วัดบางพลีใหญ่ใน

องค์สุดท้าย นั่นก็คือ หลวงพ่อโต ที่ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนมาถึงคลองสำโรง เมื่อชาวบ้านพบเห็นเข้าก็ได้อาราธนาองค์ท่านขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จ จึงได้มีการผูกแพชะลอเสี่ยงทาย ขึ้นที่วัดบางพลีใหญ่ใน

Home / สมุทรปราการ / กราบหลวงพ่อโต ขอพรสุขภาพ แคล้วคลาดปลอดภัย วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน

วัดบางพลีใหญ่ใน

เดิมชื่อว่า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม วัดบางพลีใหญ่ใน อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของ จังหวัดสมุทรปราการ ณ ริมคลองสำโรง เป็นวัดโบราณมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อพุทธศักราช ๒๓๒๐ ต่อมาได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา (เขตที่ได้พระราชทานแก่สงฆ์ สำหรับใช้เป็นสถานที่ประกอบสังฆกรรม) เมื่อวันที่ ๖​ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๔๙๒ และได้รับพระราชทานให้ยกวัดบางพลีใหญ่ใน เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมีพื้นที่กว่า ๔๐ ไร่ เป็นที่ดินที่เจ้าของอุทิศให้แก่วัดหรือพระพุทธศาสนา ๔๐ ไร่ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเป็นจำนวน ๙ ไร่ ๒ งาน ๕๓ ตารางวา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ได้จัดซื้อที่ดินเป็นจำนวน ๓ งาน ๗๒ ตารางวาและในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้จัดซื้อที่ดินเป็นจำนวน ๑ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้จัดซื้อที่ดินเป็นจำนวน ๓๓ ไร่ ๑๓ ตารางวา โดยพระราชเสนาบดี (จรัล สิริธมฺโม วงษ์ดี) รวมเป็นที่ธรณีสงฆ์ทั้งสิ้น ๑๒๗ ไร่ ๑ งาน ๔๙ ตารางวา ในครั้งอดีตใช้ชื่อว่าวัดพลับพลาชัยชนะสงคราม โดยประชาชนทั่วไปเรียกว่า วัดใหญ่ หรือ วัดหลวงพ่อโต

วัดบางพลีใหญ่ใน

จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีจารึก กล่าวว่า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ในปีพุทธศักราช ๒๑๑๒ และต่อมาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงกอบกู้อิสรภาพ และชนะสงครามอีกหลายต่อหลายครั้งจนสร้างให้อาณาจักรของไทยแข็งแกร่งแผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวาง ณ กาลหนึ่งพระองค์ทรงยาตรากองทัพ ขับไล่อริราชศัตรู ที่ถอยร่นมาทางทิศตะวันออกของกรุงศรีอยุธยา จนถึงตำบลหนึ่งซึ่งไม่ปรากฏนาม พระองค์ทรง สั่งให้หยุดทัพ พักทหารกล้าและไพร่พล พร้อมทรงทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงหาฤกษ์ยาม อันเป็นนิมิตตามตำรับพิชัยสงคราม กล่าวคือ ตามประเพณีมีการปลูกศาลเพียงตา ครบพร้อมทั้ง เครื่องเซ่นสังเวยมี ข้าวตอก ดอกไม้ สัตว์สี่เท้า สัตว์สองเท้า ขนมต้มขาว ขนมส้มตำ ขนมต้มแดง ฯลฯ พร้อมทั้งอัญเชิญพระแสงปืน พระแสงดาบ และสรรพวุธ เพื่อเข้าพิธีพลีกรรมบวงสรวงนี้ พร้อมทั้งตั้งสัจจะอธิษฐานต่อเทวาอารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายว่า “หากพระองค์ยังมีบุญญาธิการปกครองไพร่ฟ้า ประชาชน พร้อมทั้งบ้านเมือง ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้ว ขอให้พระองค์จงมีชัยชนะ ต่ออริราชศัตรูทั้งมวล” เมื่อพระองค์ทรงกรีฑาทัพรบได้ชัยชนะ จึงทรงยาตราทัพกลับสู่ กรุงศรีอยุธยาย้อนกลับมาทางเดิม ณ ตำบลที่ไม่ปรากฏนาม ซึ่งพระองค์ทรงทำพิธีพลีกรรมบวงสรวงไว้นั้นทรงรับสั่งให้สร้างพลับพลาขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์สถานในชัยชนะของพระองค์ และทรงขนานพระนามว่า “พลับพลาชัยชนะสงคราม”

รอยพระพุทธบาท

ต่อมาชาวบ้านในละแวกนั้นพร้อมใจกันร่วมสร้างวัดขึ้น ณ บริเวณพลับพลานี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า “วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม” ส่วนตำบลที่มีชื่อว่า “บางพลี” เนื่องมาจากสาเหตุที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงทำพิธีพลีกรรมบวงสรวง ดังนั้นชาวบ้านทั้งหลายจึงเรียกว่า “บางพลี” และเรียกวัดพลับพลาชัยชนะสงครามอีกนามว่า “วัดบางพลี” “วัดบางพลีใหญ่ใน” หรือ “วัดหลวงพ่อโต ” เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ด้านในอาณาเขตกว้างขวางและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ คือ หลวงพ่อโต ซึ่งนับเป็นมิ่งมงคลของวัด ต่อมาด้วยศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ทางด้านนอกจึงเรียกว่า “วัดบางพลีใหญ่กลาง”

ขอพรเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ เพราะเชื่อว่าท่านสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บให้หายในเร็ววัน และสามารถคุ้มครองให้ผู้ไปกราบไหว้แคล้วคลาดปลอดภัย

พระพุทธรูป

หลวงพ่อโต หนึ่งในตำนานพระพุทธรูปสามพี่น้อง

ตำนานพระพุทธรูปสามพี่น้อง เล่าว่า 200 ปีก่อน ขณะที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามกับพม่า มีพระพุทธรูป 3 องค์แสดงอภินิหารลอยผ่านแม่น้ำมา โดยองค์แรกนั้นคือ หลวงพ่อวัดบ้านแหลม ประดิษฐานอยู่ที่ วัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสงคราม องค์ที่สองคือ หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานที่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา และองค์สุดท้าย นั่นก็คือ หลวงพ่อโต ที่ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนมาถึงคลองสำโรง เมื่อชาวบ้านพบเห็นเข้าก็ได้อาราธนาองค์ท่านขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จ จึงได้มีการผูกแพชะลอเสี่ยงทาย และอธิษฐานว่า “หากท่านประสงค์จะขึ้นโปรดที่ใดก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพที่ลอยมาจงหยุด ณ ที่นั่นเถิด”

หลวงพ่อโต

จากนั้นก็ได้มีการทำพิธีผูกแพชะลอกับองค์พระพุทธรูปลอยไปตามคลองสำโรง จนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้า วัดพลับพลาชัยชนะสงคราม ไม่ว่าจะมีคนพายต่ออีกกี่ครั้งแพก็ไม่เขยื้อน จึงมีผู้อธิษฐานต่อว่า “ถ้าหลวงพ่อจะโปรดคุ้มครองชาวบางพลีให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็ขออาราธนาอัญเชิญหลวงพ่อท่านให้ขึ้นจากน้ำโดยง่ายเถิด” เมื่อนั้นเองที่ชาวบ้านสามารถอาราธนาองค์พระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐาน ณ ที่ วัดบางพลีใหญ่ในได้สำเร็จ

ของไหว้หลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

  • ไข่ต้ม
  • ปลาตะเพียนเงิน ปลาตะเพียนทอง ที่สานด้วยใบลาน ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปลาคู่บารมีของหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

คาถาบูชาหลวงพ่อโต วัดบางพลีใหญ่ใน

ตั้งนะโมสามจบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ

อิมินาสักกา​เรนะ​ พุทธะมหานุภา​โว​
​อิมินาสักกา​เรนะ​ ธัมมะมหานุภา​โว​
​อิมินาสักกา​เรนะ​ สังฆะมหานุภา​โว​
​อิเมยันตา​มหาเตชา มหานุภาตะชาติกา​
​มหามังคะละ​ สัมพุทตา​ อันตรา​เยวินาสะกา​
​สัพพะถะสุขะ​สัมพุทตา​ อเนกาคุณันตา​นานับปะ​โก​
​สัพพะทุกขัง​ สัพพะภะยัง​ สัพพะ​โรคัง​วินาสสันติ​
​สัพพะลาภัง​สัพพะสุขัง​ ภะวันตุ​เมฯ

คำอธิษฐาน จตุปัจจัย ถวายใส่บาตร หลวงพ่อโต

ตั้งนะโมสามจบ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ
นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธธัสสะ

เงินทองของข้าพเจ้า ได้มาด้วยความบริสุทธิ์
ขอบูชาพระพุทธ บูชาองค์หลวงพ่อโต
ด้วยจิตจำนง ตรงต่อพระนิพพาน
ขอให้ถึงเมืองแก้ว ขอให้แคล้วบ่วงมาร
ขอให้พบพระศรีอารย์ ในอนาคตกาล เบื้องหน้าโน้นเทอญ
สาธุ สาธุ สาธุ

พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
พระพุทธรูป
พระสังกัจจายน์

พระสังกัจจายน์

พระพุทธรูป
เจ้าแม่กวนอิม

เจ้าแม่กวนอิม

วัดใหญ่
พระราหู
พระราหู
ท้าวเวสสุวรรณ

ที่อยู่ : 130 หมู่ที่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัด : https://goo.gl/maps/1ZmcnwfGb2DYHqLy5
เปิดให้เข้าชม : 08.00-17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไหว้หลวงพ่อโสธร ปล่อยปลา ขอพรสมหวัง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เยือนเมืองเพชร ขอพร หลวงพ่อทอง ณ วัดเขาตะเครา

X