พระพรหม อี่ ทง เทียน ไท้ ฮวงจุ้ยยุค 9 เจ้าแม่กวนอิม

สักการะ เจ้าแม่กวนอิม วิหาร อี่ ทง เทียน ไท้ จุดมูแห่งใหม่รับฮวงจุ้ยยุค 9

เทพเจ้าองค์ประธานของวิหารแห่งนี้ คือ เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรประทับยืนบนหลังพญามังกรที่เวียนว่ายอยู่กลางมหาสมุทร มือถือแจกันประทานน้ำอมฤต น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และกิ่งหลิว องค์พระแกะสลักจากหยกขาวชิ้นใหญ่ ที่ได้มาจากเหมืองในป่าลึกของเมืองนับปีตรู ประเทศพม่า

Home / ปราจีนบุรี / สักการะ เจ้าแม่กวนอิม วิหาร อี่ ทง เทียน ไท้ จุดมูแห่งใหม่รับฮวงจุ้ยยุค 9
วิหาร อี่ ทง เทียน ไท้

วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ภายในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมหยกขาว ตัววิหารจำลองแบบมาจากหอบูชาฟ้าหรือหอสักการะฟ้าเทียนถาน ในกรุงปักกิ่ง ที่จักรพรรดิราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ซิง ใช้เป็นสถานที่บวงสรวงเทพยดาเพื่อขอพรให้ฝนฟ้าตกตามฤดูกาล โดยออกแบบผังอาคารวิหารเป็นวงกลมตามอาคารต้นแบบ หลังคาซ้อน 3 ชั้น มุงด้วยกระเบื้องสีเขียว ซึ่งเป็นกระเบื้องหลังคาโซลาร์เซลล์ที่ผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษชนิดฟิล์มบางประกบด้วยกระจกเทมเปอร์ 2 ชั้น

วิหารประกอบด้วยชั้นใต้ดินและชั้นโถงประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม โดยชั้นใต้ดินจะมีเสาทั้งหมด 25 ตัน และชั้นโถงจะมีเสาทั้งหมด 24 ต้น เรียงรายรอบอาคารวิหาร โดยแบ่งเป็นวงใน 12 ต้น มีความหมายถึงเดือนทั้ง 12 เดือน และวงนอก 12 ต้น หมายถึงเวลา 12 ชั่วยาม

มันดาลา

ฝ้าเพดานเป็นรูปมันดาลา หรือ “มณฑล” ในภาษาไทย ซึ่งมีความหมายในพุทธศาสนานิกายวัชรยาน (ทิเบต) ถึงมณฑลศักธิ์สิทธิ์แห่งการตรัสรู้ ภายในวิหารโดยรอบยังมีภาพวาดพระโพธิสัตว์กวนอิมปางต่างๆ 11 ปาง ด้านบนติดตั้งเสาล่อฟ้า เป็นสัญลักษณ์แทนการดึงพลังงานจากฟ้ามายังผู้มีจิตศรัทธาที่มาสักการะองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม นอกจากนี้ ทั้งภายในและภายนอกวิหาร ยังประดับประดาไปด้วยองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมและภาพเขียนต่างๆ ที่เป็นสัญลักษณ์มงคล สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความบริสุทธิ์ ความเจริญ ยกตัวอย่างเช่น ตัวอักษรมงคล ที่ประดับเรียงรายบนแผงกันตกรอบระเบียงวิหาร เป็นต้น วิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” เริ่มก่อสร้าง ในปีพ.ศ. 2558 โดยได้มีการย้ายและประดิษฐานองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมเข้าในวิหาร เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 และได้ประกอบพิธีสมโภชใหญ่ไปแล้วในวันที่ 24-25 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ปัจจุบันวิหารเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาสักการะทุกวัน ตั้งแต่เวลา 7.00 น. ไปจนถึง 19.00 น. (ภายในวิหาร) และสามารถเยี่ยมชมภายนอกวิหารได้จนถึงเวลา 20.00 น.

เจ้าแม่กวนอิม

องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม เทพเจ้าองค์ประธานของวิหารแห่งนี้ คือ เจ้าแม่กวนอิมปางประทานพรประทับยืนบนหลังพญามังกรที่เวียนว่ายอยู่กลางมหาสมุทร มือถือแจกันประทานน้ำอมฤต น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ และกิ่งหลิว องค์พระแกะสลักจากหยกขาวชิ้นใหญ่ ที่ได้มาจากเหมืองในป่าลึกของเมืองนับปีตรู ประเทศพม่า แกะสลักโดยช่างชาวจีน องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมีความสูง 2.62 เมตร หนัก 2.8 ตัน ฐานบัวสูง 0.45 เมตร หนัก 0.78 ตัน ฐานมังกรสูง 1.02 เมตร หนัก 4.95 ตัน และฐานแปดเหลี่ยมสูง 0.91 เมตร หนัก 5.9 ตัน หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ อันเป็นทิศมงคลสำหรับฮวงจุ้ยยุค 9

เจ้าแม่กวนอิม

ความเป็นมาขององค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว

บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

คุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เป็นผู้ที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมอยู่แล้ว เมื่อได้รับองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมที่แกะสลักจากหยกขาวชิ้นใหญ่ จึงนำมาประดิษฐานไว้ที่ด้านหน้าพระพรหม ในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์กบินทร์บุรี

พระพรหม

โดยองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมได้ประดิษฐานอยู่ ณ ที่นั้นนานถึง 3 ปี ก่อนที่จะอัญเชิญมาประดิษฐานที่ศาลาชั่วคราวด้านหน้าวิหาร โดยคุณบุณยสิทธิ์จะได้รับแรงบันดาลใจที่จะสร้างวิหาร หลังเดินทางกลับจากปักกิ่ง และรู้สึกประทับใจในความงดงามของหอบูชาฟ้าเทียนถาน จึงได้จำลองแบบมาสร้างที่กบินทร์บุรี โดยกันพื้นที่ด้านหน้าสวนอุตสาหกรรมไว้ประมาณ 4 ไร่ สำหรับการก่อสร้างวิหาร “อี่ ทง เทียน ไท้” โดยใช้เงินส่วนตัวและเงินบริจาคจากผู้มีความศรัทธาที่ร่วมแรงร่วมใจกันจนสร้างวิหาร อี่ ทง เทียน ไท้ สำเร็จในที่สุด

วิหาร อี่ ทง เทียน ไท้

ส่วนตัวคุณบุณยสิทธิ์เองแล้ว เห็นว่า องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมมีคนเคารพนับถือและกราบไหว้บูชาไม่แต่เฉพาะคนไทย แต่คนจีนและคนไต้หวัน หรือคนแถบเอเชียก็รู้จัก นอกจากนี้ เส้นทางกบินทร์บุรีก็มีชาวต่างชาติเดินทางผ่านและแวะเข้ามาสักการะจำนวนหนึ่ง เนื่องจากจุดที่ประดิษฐานอยู่ริมถนน รถที่ขับผ่านไปมาสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จึงมีดำริว่าควรต้องมีการสร้างวิหารให้เหมาะสมและสวยงาม เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของกบินทร์บุรีได้ในที่สุดและเพื่อให้ชาวกบินทร์บุรีได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ทำสมาธิ และเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตอนนี้ตัววิหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงการตกแต่งสวนโดยรอบที่ยังไม่แล้วเสร็จดี และได้ย้ายองค์พระแม่กวนอิมเข้าไปประดิษฐานภายในวิหารตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา จากความเลื่อมใสและศรัทธา คุณบุณยสิทธิ์เล่าว่า ตั้งแต่ได้พระโพธิสัตว์กวนอิมองค์นี้มา ทำอะไรก็ราบรื่น เวลาจะสร้างอะไรก็มีคนมาร่วมบริจาค ขออะไรส่วนใหญ่ก็ได้ตามที่ต้องการ

คุณธนินธร โชควัฒนา

คุณธนินธร โชควัฒนา ถวายโคมแดงแด่องค์เจ้าแม่กวนอิม

วิหารกวนอิม “อี่ ทง เทียน ไท้” กำหนดวันสักการะประจำปีไว้คือวันที่ 25 ธันวาคมของทุกปี และมีการจัดกิจกรรมตามวันสำคัญและเทศกาลต่างๆ เช่น การจัดพิธีสวดมนต์ถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม และงาน “แขวนโคม ขอพร ปีมังกร สุขสันต์” ในเทศกาลตรุษจีน ฯลฯ

ที่อยู่ : 1 นนทรี ตำบลนนทรี อำเภอ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
Google map : https://maps.app.goo.gl/yc6VG3Nfcwe5xipQA
เวลาทำการ : สามารถเข้าชมได้ทุกวัน ตั้งแต่ 07.00 น. – 19.00 น. (ภายในวิหาร)
และสามารถเยี่ยมชมภายนอกวิหารได้จนถึงเวลา 20.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

1 ปีมีครั้งเดียว 6 มี.ค. วันยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2567
เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าจีนศักดิ์สิทธิ์ ผู้บันดาลความรักและความสมหวัง
ตำหนักพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร โชคชัย 4 เจดีย์ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้