พระพุทธรูปปางไสยาสน์ วัดสิงห์ หลวงพ่อเพชร แก้บน

วัดสิงห์ ปทุมธานี วัดสวย 400 ปี และวิธีแก้บนขอพรหลวงพ่อโต

สายมูท่านไหนที่กำลังมองหาวัดเก่าแก่ ที่ขอพรแบบปังๆ บอกเลยว่าต้องมาเยือน วัดสิงห์ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขับรถมาไม่ถึง 2 ชั่วโมง แต่รับรองว่าจึ้งสุด!

Home / ปทุมธานี / วัดสิงห์ ปทุมธานี วัดสวย 400 ปี และวิธีแก้บนขอพรหลวงพ่อโต

สายมูท่านไหนที่กำลังมองหาวัดเก่าแก่ ที่ขอพรแบบปังๆ บอกเลยว่าต้องมาเยือน วัดสิงห์ อำเภอสามโคก
จังหวัดปทุมธานี
ขับรถมาไม่ถึง 2 ชั่วโมง แต่รับรองว่าจึ้งสุด!

วัดสิงห์

วัดสิงห์ ปทุมธานี

วัดสิงห์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2112 จวบจนปัจจุบันมีอายุกว่า 400 ปี โดยเคยเป็นที่พำนักสำหรับชาวมอญและพระภิกษุได้อพยพมาจำพรรษาที่วัดนี้เมื่อครั้งกรุงศรีฯ แตก

วัดสิงห์ ปทุมธานี

วัดสิงห์มีเขตโบราณสถานประกอบด้วยอุโบสถ วิหารน้อย โกศพญากราย และเจดีย์ย่อมมุมสิบสอง จุดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของวัดสิงห์ประกอบด้วย พระประธาน สำคัญถึง 4 องค์ ได้แก่

  • หลวงพ่อโต ประดิษฐาน ณ ศาลาดิน ประจำทิศเหนือ
  • หลวงพ่อเพชร ประดิษฐาน ณ ศาลาดิน ประจำทิศใต้
  • หลวงพ่อพุทธรัตนมุนี ประดิษฐาน ณ อุโบสถ ประจำทิศตะวันออก
  • พระพุทธสิริมาแสน ประดิษฐาน ณ วิหารน้อย ประจำทิศตะวันตก
หลวงพ่อเพชร

หลวงพ่อเพชร

หลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ประจำทิศใต้ประดิษฐานอยู่ด้านหลังหลวงพ่อโตในศาลาดิน วัดสิงห์
ซึ่งมีซุ้มเรือนแก้วคั่น โดยตัวองค์พระพุทธรูปมีขนาดยาว 5 ศอก 1 คืบ 5 นิ้ว อยู่บนฐานชุกชี ด้านหน้าองค์หลวงพ่อเพชรมีพระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดิษฐานบนฐานชุกชีสององค์ มีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการขอพร ชาวบ้านและศาสนิกชนนิยมเข้ามากราบไหว้เป็นอย่างมาก

หลวงพ่อเพชร

คาถาบูชาหลวงพ่อเพชร

ตั้งนะโม 3 จบ

อิมัสมิง สีหะเสยยะวิหาเร
ปะติฏฐิตัง เทวะมะนุสเสหิ
ปูชิตัง สีหะเสยยัง
พุทธะรูปัง สิระสา นะมามิหัง

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขอบุญบารมีของหลวงพ่อเพชรและพญานาคที่คุ้มครอง รักษาองค์หลวงพ่อเพชร
และบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในอดีต
ขอพรได้ 1 เรื่อง

เมื่อพรของข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว จะนำมะพร้าวน้ำหอม จำนวนคี่
มาถวายและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ มหรสพแก้บนตามกำลังศรัทธา

หลวงพ่อเพชร

การบนหลวงพ่อเพชร

สำหรับสายมูท่านไหนกำลังมีเรื่องร้อนใจ หรืออยากหาที่ขอพรเพื่อเป็นที่พึ่งทางจิตใจ ลองมาไหว้ขอหลวงพ่อเพชรวัดสิงห์ พร้อมกับกล่าวตามดังนี้

  • สวดคาถาบูชาหลวงพ่อเพชร
  • ตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ จากนั้นขอพรในสิ่งที่ต้องการ ภายในกี่วันระบุให้ละเอียด
  • หากสำเร็จแก้บนมะพร้าว 9 ลูก พรสำเร็จตามความประสงค์แล้ว
หลวงพ่อโต

พระพุทธรูปหลวงพ่อโต

พระพุทธรูปหลวงพ่อโต พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ ที่ประดิษฐานอยู่ในวิหารโถงหรือศาลาดิน ตัวพระพุทธรูปก่อด้วยอิฐเป็นพระประธานปางมารวิชัย ตั้งประดิษฐานอยู่ภายในกรอบซุ้มเรือนแก้ว นับเป็นศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยาเก่าแก่
ที่มีอายุยาวนานมากถึง 400 ปี

ศาลาดิน

ศาลาดิน

หลวงพ่อโต

คาถาบูชาหลวงพ่อโต

ตั้งนะโม 3 จบ

โตเสนโต วะระธัมเมนะ
โตสัฎฐาเน สุเว วะเร
โตสัง อากาสิ ชันตุนัง
โตสะจิตตัง นะมามิหัง

แก้บนหลวงพ่อโต
หลวงพ่อโต

คำอธิษฐาน

ข้าพเจ้าขอบุญบารมีของหลวงพ่อโตและพญานาคที่คุ้มครอง รักษาองค์หลวงพ่อโต
และบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้ในอดีต
ขอพรได้ 1 เรื่อง

เมื่อพรของข้าพเจ้าสำเร็จแล้ว จะนำมะพร้าวน้ำหอม จำนวนคี่
มาถวายและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ มหรสพแก้บนตามกำลังศรัทธา

มะพร้าวน้ำหอม
วิหารน้อย

วิหารน้อย

วิหารน้อยเป็นอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็กก่อด้วยอิฐ ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ มุงด้วยกระเบื้องดินเผากาบู ด้านหน้ามีหลังคาพาไล ฐานวิหารมีลักษณะแอ่นโค้งท้องเรือสำเภา มีลักษณะเป็นกึ่งมหาอุด เนื่องจากยังมีช่องแสงเล็กด้านข้างโบสถ์ ไม่ได้ปิดทึบแบบมหาอุด ตัวพระวิหารจะมีประตูทางเข้า 1 ช่อง ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิริมาแสน พระประธานประจำทิศตะวันตก พระพุทธรูปมีขนาดใหญ่ สร้างจากศิลาทรายแดง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง

อุโบสถ

อุโบสถ

อุโบสถ
อุโบสถ

อุโบสถเก่าแก่ “วัดสิงห์” สร้างสมัยอยุธยาตอนกลาง มีการบูรณะครั้งใหญ่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยกำแพงแก้วล้อมรอบ กำแพงแก้วก่อเป็นช่องสามเหลี่ยม ไว้ใส่ดวงประทีป เป็นอีกสัญลักษณ์ของศิลปะในสมัยอยุธยาตอนกลาง ทางเข้าทำเป็นซุ้มโครงก่ออิฐแบบกูบช้าง ทั้งด้านหน้าและด้านหลังศิลปะแบบอยุธยา

หลวงพ่อพุทธรัตนมุนี
หลวงพ่อพุทธรัตนมุนี

ตัวอาคารเป็นแบบทรงโรงมีมุขหน้า หลังคาเป็นแบบซ้อนสองชั้น และมีการลดระดับของหลังคาเป็น 3 ตับ จั่วมีลักษณะบีบเล็กและสูง โดยเป็นลักษณะของโบสถ์ทั่วไปสมัยกรุงศรีอยุธยา มี “หลวงพ่อพุทธรัตนมุนี” เป็นพระประธานประจำทิศตะวันออก ประดิษฐานภายในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย รูปแบบศิลปะสมัยอยุธยา พร้อมด้วยพระอู่ทองรายล้อมรอบ

อุโบสถ
อุโบสถ
กำแพงแก้ว
โกศพญากราย

โกศพญากราย

ก่อด้วยอิฐฉาบปูนรูปแบบโกศโถทรงกระบอกกลม ปากผาย ได้บรรจุอัฐิพระเถระมอญ ซึ่งได้อพยพเข้ามาจากเมืองเมาะตะมะ เมื่อราว 200 ปี สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัย สมัยรัชกาลที่ 2 โกศหลวงพ่อพญากราย ตั้งอยู่บริเวณหน้าวิหารน้อย

โกศพญากราย

หลวงพ่อพญากราย (พระไตรสรณธัช) คือ อดีตเจ้าอาวาส “วัดสิงห์” มีเชื้อสายของราชวงศ์มอญ ลักษณะของโกศมีขนาดใหญ่ สร้างตามรูปแบบศิลปะแบบมอญผสมไทย โดดเด่นด้วยรูปทรงที่ได้สัดส่วน ด้วยฝีมือปั้นปูนสดที่หาดูหาชมได้ยาก

วัดปทุมธานี

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านสามโคก, ตําบลสามโคก อำเภอสามโคก ปทุมธานี 12160

Google Map : https://goo.gl/maps/KWjCS5MSsXcTtaLH8 

เวลาเปิด – ปิด : 7.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทำไมต้อง ไข่ต้มแก้บน ความเชื่อมโยงของไข่กับขวัญจากความเชื่อทั่วโลก

วัดโบสถ์ สามโคก ขอพรการเงิน หลวงพ่อโต หลวงพ่อโสธร

คาถาบูชาพ่อแก่ พุทธคุณสายเมตตา อาชีพไหนบ้างควรบูชาพ่อแก่