พระนิรันตราย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วัดยุคันธราวาส เจดีย์ทรงลังกา

วัดยุคันธราวาส จ.นนทบุรี วัดในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ความพิเศษของวัดนี้อยู่ตรงที่แต่เดิมภายในพระอุโบสถไม่มีพระพุทธรูปเป็นพระประธาน แต่ใช้พระเจดีย์ทรงลังกาหล่อจากทองเหลืองซึ่งแต่เดิมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็น ‘ธาตุเจดีย์’ ตั้งไว้แทนพระประธาน

Home / นนทบุรี / วัดยุคันธราวาส จ.นนทบุรี วัดในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดยุคันธราวาส จ.นนทบุรี

วัดยุคันธราวาส

โดยมากแล้ว วัดมักมีพระประธานประดิษฐานในพระอุโบสถ หากแต่ที่วัดแห่งนี้ กลับเพิ่งมีพระพุทธรูปเป็นพระประธานเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ทั้งที่ วัดยุคันธราวาส จังหวัดนนทบุรี สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2410  ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เพื่อให้เป็นวัดสําหรับพระสงฆ์ธรรมยุตที่ ต้องอยู่ “ปริวาส” คือ การ “อยู่กรรม” หรือชดใช้กรรมของพระสงฆ์ที่ต้องอาบัติสังฆาทิเสส แล้วปกปิดไว้ จะต้องชดใช้ด้วยการลงโทษตนเองให้ครบเท่ากับจํานวนวันที่ปิดอาบัติทําให้ตนบริสุทธิ์อยู่กรรมจึงพ้นได้ตามบัญญัติในพระวินัย แต่เดิมวัดชื่อ วัดยุคนธร ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2440 ทั้งนี้โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) ขณะเป็นพระสาสนโสภณ นําสัมภาระที่เหลือจากการก่อสร้างวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามมาสร้างเป็นวัดยุคันธราวาสขึ้นอีกวัด

วัดยุคันธราวาส

ความพิเศษของวัดนี้อยู่ตรงที่แต่เดิมภายในพระอุโบสถไม่มีพระพุทธรูปเป็นพระประธาน แต่ใช้พระเจดีย์ทรงลังกาหล่อจากทองเหลืองซึ่งแต่เดิมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นธาตุเจดีย์ตั้งไว้แทน ปัจจุบันวัดยุคันธราวาสก็มีพระประธานเหมือนวัดอื่นๆแล้ว เพราะเพิ่งนำมาประดิษฐานในภายหลัง หลักฐานทางโบราณวัตถุสำคัญภายในวัด คือ พระแท่นที่ประทับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

อุโบสถ
วัดยุคันธราวาส

พระอุโบสถ

อุโบสถ
พระอุโบสถ
วัดสำคัญ นนทบุรี
หอระฆัง

ภายในวัดมีศาสนวัตถุสำคัญมากมาย โดย 1 ในนั้นคือพระนิรันตรายที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสร้างไว้หล่อด้วยทองเหลืองกะไหล่ทอง มีซุ้มเรือนแก้วสร้างขึ้นรวม 18 องค์ เท่าจำนวนปีที่ดำรงสิริราชสมบัติ (พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2411) เพื่อพระราชทานไว้ ณ พระอาราม คณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกายทั้งหมด 18 วัด ตามพระราชประสงค์ในสมเด็จพระบรมชนกนาถ วัดละองค์ ได้แก่

 • วัดบวรนิเวศวิหาร
 • วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม
 • วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
 • วัดเสนาสนาราม
 • วัดนิเวศธรรมประวัติ
 • วัดบรมนิวาส
 • วัดมกุฏกษัตริยาราม
 • วัดเทพศิรินทราวาส
 • วัดโสมนัสราชวรวิหาร
 • วัดราชาธิวาส
 • วัดเขมาภิรตาราม
 • วัดปทุมวนาราม
 • วัดราชผาติการาม
 • วัดสัมพันธวงศาราม
 • วัดเครือวัลย์
 • วัดบุปผารามวรวิหาร
 • วัดบุรณศิริมาตยาราม
 • วัดยุคันธราวาส

ทั้งนี้พระนิรันตรายมีพุทธคุณโดดเด่นด้านแคล้วคลาดและป้องกันศัตรูคิดร้าย

ทางเดินวัด
ศาลาการเปรียญ

แต่เดิมศาลาการเปรียญหลังเก่ามีพระพุทธรูปที่สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายองค์ แต่ถูกโจรขโมยไปเมื่อปี พ.ศ. 2557 ทำให้วัดต้องเพิ่มการคุ้มกันอย่างแน่นหนาขึ้น

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : 22 หมู่ที่ 7 ซอยบางเลน ซอย 21/5 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
Google map : https://maps.app.goo.gl/9qibrYXBBzhH5a5W6
เวลาทำการ : 8.00 น. – 16.30 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
9 จุดมู วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง 2 รัชกาล
พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ป้องกันผู้คิดร้าย
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวงประจำ ร. 5 และ ร.7