พระเครื่อง พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ป้องกันผู้คิดร้าย

สำหรับพุทธคุณพระไพรีพินาศนั้นเชื่อกันว่า ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู ป้องกันผู้ไม่หวังดีกับผู้คน หรือในบ้านนั้นๆ คนนิยมมีบูชาไว้ที่บ้าน บูชาไว้ป้องกันสิ่งที่มองเห็น หรือสิ่งที่มองไม่เห็น

Home / กรุงเทพมหานครฯ / พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ป้องกันผู้คิดร้าย

พระไพรีพินาศ วัดบวรนิเวศวิหาร

พระไพรีพินาศ

พระไพรีนาศ เป็น พระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเก๋ง ด้านเหนือของพระเจดีย์ของวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพ เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่วัดมาช้านานตั้งแต่เมื่อคราว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ยังผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และอยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จากตำนานความศักดิ์สิทธิ์ทำให้มีผู้คนหลั่งไหลมากราบสักการะ รวมไปถึงเช่าพระเครื่องพระไพรีพินาศเอาไว้บูชาป้องกันตัว

ตำนานความศักดิ์สิทธิ์

ประมาณ พ.ศ. 2391 มีผู้นำพระพุทธรูปองค์นี้มาถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ซึ่งขณะนั้นยังผนวชอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร และอยู่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระไพรีพินาศองค์นี้ ทรงแสดงอภินิหารให้ปรากฏอริราช ศัตรูที่คิดปองร้าย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต่างมีอันเป็นไป และพ่ายแพ้ภัยตนเอง พระองค์จึงโปรดให้ถวาย พระนามของพระพุทธ รูปองค์สำคัญนี้ว่า “พระไพรีพินาศ”

โดยมีหลักฐานเป็นกระดาษซึ่งพบในพระไพรีพินาศเจดีย์ มีอักษรเขียนว่า “พระสถูปเจดียสิลาบัลลังองค์ จงมีนามว่า พระไพรีพินาศเจดียเทิญ” และอีกด้านเขียนว่า “เพราะตั้งแต่ทำแล้วมา คนไพรีก็วุ่นวายยับเยินไปโดยลำดับ” หลักฐานดังกล่าวได้ค้นพบเมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2507 ระหว่างการซ่อมแซมพระเจดีย์ 96 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร

พระเครื่อง วัตถุมงคล

สำหรับพุทธคุณพระไพรีพินาศนั้นเชื่อกันว่า ป้องกันผู้คิดร้าย ป้องกันศัตรู ป้องกันผู้ไม่หวังดีกับผู้คน หรือในบ้านนั้นๆ คนนิยมมีบูชาไว้ที่บ้าน บูชาไว้ป้องกันสิ่งที่มองเห็น หรือสิ่งที่มองไม่เห็น ที่คิดร้าย จึงเชื่อว่า ทุกบ้าน ทุกองค์กร ควรมีพระไพรีพินาศไว้บูชา เพื่อให้คนคิดร้ายต่อคนในบ้านในครอบครัว ในองค์กรของเราพ่ายแพ้พินาศไป

คาถาบูชาพระไพรีพินาศ

(ตั้งนะโม 3 จบ)

อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ สุจิรัง ปะรินิพพุโต

คุเณหิ ธะระมาโนทานิ ปาระมีหิ จะ ทิสสะติ

ยาวะชีวัง อะหัง พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคะโต

ปูเชมิ ระตะนัตตะยัง ธัมมัง จะรามิ โสตถินา ฯ

คำแปล

สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ถึงเสด็จดับขันธปรินิพพานมาช้านานแล้ว
แต่ก็ยังทรงปรากฏดำรงอยู่ในบัดนี้ โดยพระคุณและพระบารมีทั้งหลาย
ข้าพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งตลอดชีวิต
บูชาอยู่ซึ่งพระรัตนตรัย ขอประพฤติธรรม โดยสวัสดิ เทอญฯ

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกทรงนิพนธ์คำบูชานี้ไว้เป็นภาษาบาลี และ พระมหานายก (ฉลอง ชลิตกิจฺโจ) แปลความหมายเป็นภาษาไทย เพื่อพุทธศาสนิกชนได้เข้าใจความโดยทั่วกัน

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่ตั้ง : 248 ถนนพระสุเมรุ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
Google map : https://goo.gl/maps/CpzEyBTPzAU6WVuy5
เวลาเปิด – ปิด : 06.00 น. – 17.30 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9 จุดมู วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร พระอารามหลวง 2 รัชกาล
คาถาบูชารัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระเครื่องแตกหัก ทำอย่างไร แนะขั้นตอนการขอขมากรรมอย่างถูกวิธี