ท้าวเวสสุวรรณ วัดไผ่เหลือง ใส่บาตรออนไลน์

วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา วัดโบราณอายุกว่า 150 ปีอุทิศเพื่อชุมชน

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทุกวันพระ โดยทาง MThai เปิดบริการฝากใส่บาตรออนไลน์ ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา จ.นนทบุรี

Home / นนทบุรี / วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา วัดโบราณอายุกว่า 150 ปีอุทิศเพื่อชุมชน

ประวัติวัดไผ่เหลือง

วัดไผ่เหลือง

วัดไผ่เหลือง มีเนื้อที่ 30 ไร่ 82 ตาราง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4 บ้านบางแพรก ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เดิมชื่อ “วัดป่าไผ่เหลือง “เป็นวัดร้างมานานกว่า 150 ปี ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง และไม่มีหลักฐานว่าสร้างเมื่อใด ไม่มีพระภิกษุอยู่พำนัก ศาสนสถานคงมีฐานเจดีย์ อันประกอบด้วยเนินดินและอิฐเก่าเพียง 1 แห่งเท่านั้น ตามหนังสือทำเนียบคณะสงฆ์ของกระทรวงธรรมาการ ร.ศ. 123 (พ.ศ. 2448) ไม่ปรากฎมีชื่อวัดป่าไผ่เหลือง เล่ากันมาว่าแต่เดิมนั้นชื่อเรียกกันว่า “วัดป่าไผ่เหลือง” เพราะชาวบ้านไปอาศัยเก็บหน่อไผ่เหลืองหรือไม้ไผ่เหลืองมาทำประโยชน์ ต่อมาได้ลบคำนำหน้าชื่อวัด คำว่า “ป่า” ออกเสีย

วัดป่าไผ่เหลือง
เจดีย์

หลังจาก พ.ศ. 2448 นายดำรงค์ อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านในตำบลบางรักใหญ่ในขณะนั้น ได้ชักชวนชาวบ้านช่วยกันพัฒนาวัดป่าไผ่เหลืองให้เป็นวัดขึ้นใหม่ เนื่องจากตำบลบางรักพัฒนาซึ่งได้จัดแยกพื้นที่จากตำบลบางรักใหญ่จัดตั้งเป็นตำบลนั้นมีวัดอยู่ในตำบลเพียงวัดเดียว คือ วัดบางไผ่

เจดีย์
วัด จ. นนทบุรี
วัด
เจดีย์

ชาวบ้านได้ร่วมใจจัดสร้างเป็นที่พักสงฆ์ขึ้นก่อน โดยสร้างกุฏิด้วยไม้ไผ่มุงจากจำนวน 6 หลัง ราคาหลังละ 600 บาท และศาลาไม้ไผ่มุงจากอีก 1 หลัง ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเรือนไม้ จึงได้นำมาสร้างเป็นหอสวดมนต์และหอฉัน จากนั้นมีพระสงฆ์จากวัดโมลีมาอยู่จำพรรษาที่วัดจำนวน 5 รูป โดยมีพระสง่า เกาฎีระ เป็นประธานพระสงฆ์ชุดแรก และได้ใช้ชื่อวัดว่า “วัดไผ่เหลือง”

วัด
วัดไผ่เหลือง

ปัจจุบัน พระครูศรีสมณวัตร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไผ่เหลือง ได้จัดทำ” โครงการบ้านไปถึงวัด วัดไปถึงบ้าน “อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จัดถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มและผ้าอ้อมผู้สูงอายุ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้นำมาทำบุญถวายวัด โดยนำไปบริจาคและช่วยเหลือชาวบ้านตำบลบางรักพัฒนาต่อ โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง รวมทั้งยังร่วมอนุเคราะห์ในการจัดพิธีเผาศพผู้ป่วยโควิดอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือญาติโยมที่ได้รับความลำบาก นับเป็นโครงการที่เกื้อหนุนชุมชนสร้างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับบ้านเป็นอย่างดี

อุโบสถ

อุโบสถวัดไผ่เหลือง

ศาลา

เป็นอุโบสถขนาด 5 ห้อง หลังคาลดซ้อน 3 ชั้น มีตับหลังคา 3 ตับ ด้านหน้าและด้านหลังชักออกมาเป็นมุข หลังคามุงกระเบื้องเกล็ดเต่า สีส้มออกแดง เครื่องลำยองเป็นปูน หน้าบันด้านหน้า ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพรประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว องค์พระพุทธรูปปั้นแบบพระพุทธรูปมอญ สังฆาฏิทับกันเป็นชั้น ปลายสังฆาฏิวางทับซ้อนเป็นริ้วสวยงาม มีเทวดา 2 องค์ อยู่ทางขวาและซ้ายของพระพุทธรูป องค์หนึ่งถือพัดโบก อีกองค์หนึ่งถือแส้จามรีคอยปรนนิบัติพระพุทธเจ้า เหนือซุ้มเรือนแก้วเป็นลายกระหนกก้านขดออกลายหัวโต หน้าบันด้านหลัง ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง ท้าวมหาชมพูปางประทานพรประทับนั่งอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านขวาและด้านซ้ายมีพระพรหมและเทวดาด้านละองค์ นั่งถวายอภิวาทแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว เหนือซุ้มเรือนแก้วมีลายกระหนกออกลายช่อหัวโต

ศาลาการเปรียญ
พระพุทธรูป
ท้าวเวสสุวรรณ

ศาลาการเปรียญ

เป็นหลังคาทรงไทยไม่มีลดชั้น มีเครื่องลำยองประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา และหางหงส์ แต่ทำรวยระกาแบบมอญ ไม่มีนาคสะดุ้ง หน้าบันด้านหน้าประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยล้อมด้วยลายกระหนกก้านขด หน้าบันด้านหลังเป็นรูปพระสีวลีล้อมด้วยลายพรรณพฤกษา

ท้าวเวสสุวรรณ
วัด จ. นนทบุรี

นอกจากนี้ทางวัดยังได้จัดทำพิธีพุทธาภิเษก ประดิษฐาน ท้าวเวสสุวรรณ บริเวณหน้าองค์เจดีย์ไปเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ที่เพิ่งผ่านมา ให้ศาสนิกชนได้เข้ามากราบไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณ และยังเป็นที่ประดิษฐาน องค์ท้าวพยายม ที่เลื่องลือพุทธคุณด้านแคล้วคลาดอีกด้วย

วัด จ. นนทบุรี

MTHAI บริการใส่บาตรออนไลน์ ทุกวันพระ

นอกจากจะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่กันแล้ว MTHAI ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทุกวันพระ โดยทาง MThai เปิดบริการฝากใส่บาตรออนไลน์ ชุดละ 149 บาท ด้วยอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ณ วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา จ.นนทบุรี ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566

ติดตาม! การถ่ายทอดสดผ่าน MThai Facebook Live ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

รับฟังเคล็ดลับการทำบุญเสริมดวงกับ “อ.ปอนด์ โหรามหาเวทย์” นักพยากรณ์มากความสามารถ ที่มาร่วมใส่บาตรออนไลน์ด้วยในครั้งนี้

สนใจฝากใส่บาตรออนไลน์ ทัก inbox แจ้งชุดทำบุญกับแอดมินได้ที่ https://m.me/18079440675
อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

ช่องทางการชำระเงิน
ธนาคารกรุงเทพบริษัท โมโน ไซเบ้อร์ จำกัด
เลขที่บัญชี : 233-0-21741-1

เปิดทุกวัน
พิกัด : https://goo.gl/maps/pQNGyu9gh3mfPNL7A

ภาพโดย อ.ณัฐ

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คำจบของการทำบุญใส่บาตร

ทริคทำบุญ ‘อยากสมหวัง’ ต้องทำบุญด้วยอะไร

วัดโปรดเกษ พระพุทธบาทสี่รอยจำลองที่ใหญ่ที่สุดใน จ. นนทบุรี

X