วัดมิ่งเมือง วัดสวย เสาหลักเมือง

วัดมิ่งเมือง กราบเสาหลักเมืองน่าน ขอพรแคล้วคลาด ปลอดภัย

วัดมิ่งเมือง จ. น่าน เป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองจังหวัดน่าน ที่ชาวน่านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ตัววัดจะเป็นสีขาวอันเป็นจุดเด่นอลังการของเมืองน่าน

Home / น่าน / วัดมิ่งเมือง กราบเสาหลักเมืองน่าน ขอพรแคล้วคลาด ปลอดภัย

วัดมิ่งเมือง จ. น่าน เป็นที่ประดิษฐานของเสาหลักเมืองจังหวัดน่าน ที่ชาวน่านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ตัววัดจะเป็นสีขาวอันเป็นจุดเด่นอลังการของเมืองน่าน เต็มไปด้วยศิลปะสวยงามของช่างศิลปะเชียงแสน ถือเป็นวัดสวยภาคเหนืออีกแห่งที่ใครเดินทางมา จ. น่าน ควรมากราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต

วัดมิ่งเมือง

วัดมิ่งเมือง น่าน
วัด
พระสิวลี

ในอดีตเคยเป็นวัดร้าง ภายในวัดจะมีเสาหลักเมืองที่เป็นท่อนซุงขนาดใหญ่สองคนโอบ พบที่ซากวิหาร ในราวปี 2400 เจ้าอนันตวรฤทธิเดช เจ้าครองนครน่านจึงสถาปนาวัดใหม่แล้วตั้งชื่อว่า “วัดมิ่งเมือง” ซึ่งเรียกตามชื่อเสาหลักเมืองว่า “เสามิ่งเมือง” ต่อมาปี 2527 พระครูสิริธรรมภาณี (เสน่ห์ ฐานสิริ) เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมืองได้รื้อถอนอุโบสถหลังเดิมทั้งหลัง เนื่องจากชำรุดทรุดโทรมมาก และออกแบบให้เป็นอุโบสถแบบล้านนาร่วมสมัย การก่อสร้างตัวอาคารเป็นฝืมือของช่างพื้นบ้านเมืองน่าน งานลวดลายปูนปั้นเป็นฝีมือช่างจากเชียงแสน โดยมีสล่าเสาร์แก้ว เลาดี เป็นช่างใหญ่ที่ปั้นและออกแบบลวดลายปูนปั้นทั้งหมด

วัดสวย ภาคเหนือ
วัดสวย
เสาหลักเมือง

เสาหลักเมือง จังหวัดน่าน

เสาหลักเมืองน่าน ประดิษฐานอยู่ในศาลาทรงจตุรมุขอยู่ด้านหน้าอุโบสถ ในอดีตเสาหลักเมืองแห่งนี้เคยโดนน้ำท่วมและจมอยู่ในพระวิหารอยู่หลายปี จนกระทั่งวัดได้บูรณะใหม่ จึงได้นำมาประดิษฐานให้คนกราบไหว้ที่ศาลาทรงจตุรมุข เสาหลักเมืองสูงประมาณ 3 เมตร ฐานประดับด้วยไม้แกะลวดลาย ลงรักปิดทอง ยอดเสาแกะสลักเป็นรูปพระพรหมพักตร์มีชื่อ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

ศิลปะปูนปั้น

ขั้นตอนการสักการะ เสาหลักเมือง จังหวัดน่าน

เสาหลักเมือง

การสักการะเสาพระหลักเมืองน่าน ให้ไหว้สักการะทั้งหมด 4 ทิศ โดยเริ่มจาก ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ซึ่งแต่ละทิศจะมีอุดมมงคลดังนี้

เสาหลักเมือง


ทิศเหนือ คือพระเมตตา มีท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านอำนาจ มีบารมี มีความมั่นคง มีความกล้าแข็ง เข้มแข็ง เป็นที่เคารพ เกรงขาม

ทิศตะวันออก คือพระกรุณา มีท่านท้าวธะตะรัฎฐะเป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านเสน่ห์ เมตตา มหานิยม เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนา และชื่นชอบของคนและเทวดา

ทิศใต้ คือพระมุทิตา มีท่านท้าววิรุฬหะกะเป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านความมั่งคั่ง ร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ ทั้งทรัพย์สมบัติ ชื่อเสียง เกียรติยศ และบริวาร

ทิศตะวันตก คือพระอุเบกขา มีท่านท้าววิรูปักษ์เป็นผู้รักษา เป็นทิศมงคลด้านความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข มีสันติภาพ ภราดร เป็นที่เคารพ นับถือ เชื่อถือ

วัด
พญานาค

อุโบสถ วัดมิ่งเมือง

อุโบสถ

อุโบสถของวัดมิ่งเมืองในปัจจุบัน เป็นพระอุโบสถหลังใหม่ที่สร้างมาทดแทนหลังเก่าที่ชำรุด โดยพระอุโบสถหลังนี้ เป็นฝีมือช่างสกุลศิลปะเชียงแสนโบราณ ตัวอุโบสถจึงมีลายปูนปั้นที่ผนังด้านนอก ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงวิถีชีวิตของชาวเมืองน่าน ซึ่งเป็นฝีมือช่างท้องถิ่นในยุคปัจจุบัน

วัดสวย จ.น่าน
วัดสวย

สำหรับท่านไหนที่อยากเข้ามากราบสักการะบูชาเสาหลักเมืองน่าน ณ วัดมิ่งเมือง สามารถเข้ามาได้ทุกวัน เนื่องจากเชื่อกันว่าหากได้มาไหว้ จะทำให้การเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเอง

ภาพโดย อ.ณัฐ

ที่ตั้ง : 52 ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000
Google map : https://maps.app.goo.gl/JyXyMQVN4uFZyVNG8
เวลาเปิด – ปิด : 07.00 – 18.00 น.