พระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุช้างค้ำ น่าน วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

กราบ พระเจ้าหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ พระอารามหลวง 600 ปีแห่ง จ. น่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มีชื่อเดิมที่เรียกกันว่า "วัดหลวง" หรือ "วัดหลวงกลางเวียง" สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตน่านนคร

Home / น่าน / กราบ พระเจ้าหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ พระอารามหลวง 600 ปีแห่ง จ. น่าน

หากมาถึงจังหวัดน่าน อีกหนึ่งจุดที่เราขอแนะนำสายมูมากราบ พระเจ้าหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ โดยพระอารามหลวงแห่งนี้มีอายุมากกว่า 600 ปี ในสมัยพญาภูเข่ง หรือ ที่ชาวบ้านเรียกกันอีกชื่อว่า เจ้าปู่แข็ง

วัดพระธาตุช้างค้ำ

วัดพระธาตุช้างค้ำ

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มีชื่อเดิมที่เรียกกันว่า “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตน่านนคร มีอายุมากกว่า 600 ปี ถือเป็นวัดหลวง ที่เจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา และพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยา ตามศิลาจารึกหลักที่ 74 

พระเจ้าหลวง
พระเจ้าหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ
พระเจ้าหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ

พระเจ้าหลวง วัดพระธาตุช้างค้ำ

พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เป็นวิหารขนาดใหญ่ภายในโอ่โถง รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมไทยล้านนา ด้านหน้ามีสิงห์คู่ ยืนตรงเชิงบันได ด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลาง ทำเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็ก อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา มีทางขึ้นเป็นประตูเล็ก ๆ ตรงข้ามพระประธาน ด้านทิศตะวันออกและตะวันตกอีก 2 ข้าง ทำหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้า และด้านหลัง หน้าบัน ตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน แล้วประดับที่ขอบเสาด้านหน้าทุกต้นตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในมีเสาปูนกลมขนาด 2 คนโอบ จำหลัก ลวดลายปูนปั้นนูนสูงเหนือระดับพื้นวิหาร 1.50 เมตร เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย เหมือนลวดลายของเสาในวิหารวัดภูมินทร์

วัดพระธาตุช้างค้ำ

พระเจ้าทันใจ

เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ พงศาวดารเมืองน่าน บันทึกไว้ว่า เจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 57 และองค์ที่ 7 แห่งราชวงศ์ติ๋นมหาวงศ์ ทรงสร้างขึ้นหลังจากเดินทางไปเฝ้าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อพุทธศักราช 2331 พระพุทธรูปพระเจ้าทันใจ หมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างสำเร็จโดยรวดเร็วทันใจปรารถนา ภายในวันเดียวถือว่ามีอานิสงส์มาก โดยมีความเชื่อว่า ต้องเริ่มสร้างตั้งแต่รุ่งเช้า เมื่อพระอาทิตย์แรกขึ้น ทั้งการปั้นหล่อตกแต่งให้ได้พุทธลักษณะที่งดงาม จนถึงพระอาทิตย์ตกดินเป็นเวลาสิ้นสุดการสร้าง นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดว่า ผู้ร่วมสร้างพระเจ้าทันใจ ต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ ด้วยกาย วาจา ใจ พระพุทธรูปพระเจ้าทันใจสร้างอานิสงส์ความศรัทธาอย่างแรงกล้านี้ จึงนับถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ดลบันดาลแก่ผู้กราบไหว้บูชาสัมฤทธิ์ผลตามที่ปรารถนา

คาถาบูชาพระเจ้าทันใจ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
อิมัง เอกาหะปะกะตัง สัพพะกามะ ทะหัง
สัมมานิตัง พุทธะพิมหัง สิระสา อะหัง
วันทามิ มะมะ สัพพะสังกัปปา สมัชฌันตุ

พระธาตุช้างค้ำ
พระธาตุช้างค้ำ

พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร

เจดีย์ทรงลังกา (ระฆังคว่ำ) เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายใน โดยเจดีย์ได้รับอิทธิพลศิลปะสมัยสุโขทัยอายุประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 พระธาตุเจดีย์ สร้างด้วยอิฐถือปูน มีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลื่ยมจัตุรัส ซ้อนกัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสอง มีรูปช้างค้ำอยู่ในลักษณะ เหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละตัว โผล่ส่วนหัว ลอยออกมาครึ่งตัว ขาหน้าทั้งคู่ ยื่นพ้นออกมาจากเหลี่ยมฐาน เหนือขึ้นไปเป็นฐานปัทม์ (ฐานบัว) ซ้อนกัน 3 ชัน และเป็นองค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์ระฆัง ทำเป็นฐานเขียง รองรับมาลัยลูกแก้ว ลดหลั่นกันไป เป็นส่วนยอด ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำ ได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้นด้วยแผ่นทองเหลืองทั้งองค์

พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำ
โคมไฟ
คำไหว้พระธาตุช้างค้ำ

คำไหว้พระธาตุช้างค้ำ

อิมัสมิ๋ง นันทะปุระภิรัมเม ปะติฏฐิตัง
ชินะปะระมะธาตุยา ฐะปะนัง หัตถิถัมภะ
วะระธาตุเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

หอไตร

หอไตรวัดช้างค้ำวรวิหาร 

หอไตรวัดช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ ลักษณะโครงสร้างเหมือนวิหารและโบสถ์ มีสิงห์ยืนอยู่ตรงเชิงบันได งดงามด้วยลายปูนปั้น หลังคาซ้อน 3 ชั้น เป็นห้องเก็บพระธรรมและพระไตรปิฎก ดังปรากฏในพระประวัติของพระองค์ว่า “ร.ศ. 127 พ.ศ. 2453 ก่อสร้างหอพระไตรปิฎก ในบริเวณวัดช้างค้ำ 1 หลัง 8 ห้อง ยาว 16 วา 1 ศอก กว้าง 5 วา 2 ศอก สูงตั้งแต่ดินถึงอกไก่ 13 วา หลังคาทำเป็นชั้น ๆ ก่ออิฐทาสี เครื่องบนไม้สัก มุงกระเบื้องไม้สัก ทำอย่างแน่นหนา มีเพดานจั่ว 2 ข้าง และเพดาน ทำด้วยลวดลายต่าง ๆ พระสมุห์อิน เจ้าอาวาสวัดหัวข่วง กับจีนอิ๋วจีนซาง เป็นสล่าสิ้นเงิน 12,558 บาท”

พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี

ปัจจุบันได้ปรับปรุงหอไตรเป็นวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี พระพุทธรูปสุโขทัยปางลีลา เป็นทองคำ 65 % สูง 145 เซนติเมตร ยอดพระโมฬีทำเสริมเมื่อ พ.ศ. 2442 หนัก 69 บาท เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้สร้าง เมื่อวันพุธ เดือน 6 เหนือ พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัยอันหาชมได้ยากยิ่ง

วัดสวย น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำ

ภาพโดย อ.ณัฐ

ที่ตั้ง : ถนน สุริยพงษ์ ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองน่าน น่าน 55000 

Google map : https://maps.app.goo.gl/NptSrJkjzTUS6TTi9

เปิด – เปิด : 06.00 – 18.00 น. 

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง