ปางห้ามพระแก่นจันทน์ วัดบ้านขาม วัดบ้านขาม นครนายก วัดสวยนครนายก

กราบพระปางห้ามพระแก่นจันทน์ ชมโบสถ์ล้านช้าง ณ วัดบ้านขาม นครนายก

ด้วยโบสถ์ล้านช้างที่สร้างเสร็จแล้วงดงามวิจิตรยิ่งนัก ยังคงขาดแต่ศาลาวัดที่กำลังจะเริ่มสร้าง ซึ่งตอนนี้สามารถเข้าไปทำบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทานได้ตามปกติทุกวัน เรามาชมความงามสงบภายในวัดบ้านขาม ที่นครนายกแห่งนี้กัน

Home / นครนายก / กราบพระปางห้ามพระแก่นจันทน์ ชมโบสถ์ล้านช้าง ณ วัดบ้านขาม นครนายก

หนึ่งวัดสวยนครนายกที่ใช้เวลาในการสร้างหลายปี จวบจนบัดนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จบริบูรณ์ หากแต่ความงาม ประณีต นั้นคุ้มค่าสมการรอคอย ด้วยโบสถ์ล้านช้างที่สร้างเสร็จแล้วงดงามวิจิตรยิ่งนัก ยังคงขาดแต่ศาลาวัดที่กำลังจะเริ่มสร้าง ซึ่งตอนนี้สามารถเข้าไปทำบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทานได้ตามปกติทุกวัน เรามาชมความงามสงบภายในวัดบ้านขาม ที่นครนายกแห่งนี้กัน

วัดบ้านขาม

วัดบ้านขาม

ตัววัดสงบ เรียบง่าย ท่ามกลางธรรมชาติ จุดเด่นคือ โบสถ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านช้าง จุดสังเกตคือ หลังคาซ้อน 3 ตับ ลักษณะโค้งงอนและลาดต่ำลงมา มีรวงผึ้งเป็นรูปหยดน้ำที่ด้านบนของทางเข้าโบสถ์ เชิงชายและคันทวยเป็นไม้แกะสลักลวดลายต่างๆ บันไดทางขึ้นยังประดับไปด้วยงานปูนปั้นรูปสิงห์และรูปพญานาค

วัดสวยนครนายก
โบสถ์ล้านช้าง
ยอดโบสถ์
พญานาค
พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์

หน้าโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางห้ามแก่นจันทน์อยู่ด้านหน้า เป็นจุดแลนด์มาร์คที่โดดเด่น น่าเคารพ เรียกความสงบในจิตใจได้เป็นอย่างดี

พระปางห้ามพระแก่นจันทน์

ตำนานพระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์

พระพุทธรูปปางห้ามพระแก่นจันทน์ อยู่ในพระอิริยาบถยืนห้อยพระหัตถ์ขวา ฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ(อก)เป็นกิริยาทรงห้าม

ปางนี้มีตำนานกล่าวไว้ว่า ครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จจำพรรษาเพื่อโปรดพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์นั้น พระเจ้าปเสนทิโกศล กษัตริย์แห่งเมืองสาวัตถี ทรงรำลึกถึงพระพุทธองค์เป็นอย่างมาก จึงโปรดฯ ให้ช่างหาไม้แก่นจันทน์หอมที่ดีที่สุด มาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปอันงดงาม มีพุทธลักษณะคล้ายพระพุทธองค์ แล้วอัญเชิญไปประดิษฐานยังพระราชมณเฑียร

เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จกลับจากดาวดึงส์ และเสด็จมายังเมืองสาวัตถี พระเจ้าปเสนทิโกศลจึงทูลอาราธนาให้เสด็จทอดพระเนตรพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ครั้นพระพุทธองค์เสด็จไปถึง พระพุทธรูปไม้แก่นจันทน์ได้ขยับองค์จากพระแท่นที่ประดิษฐาน เพื่อถวายความเคารพพระศาสดา ครานั้นพระพุทธองค์จึงทรงยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้นห้าม พระไม้แก่นจันทน์จึงกลับไปประทับยังพระแท่นที่เดิม พระเจ้าปเสนทิโกศลเห็นเช่นนั้นก็ยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธา

อย่างไรก็ตาม คำสอนตามพุทธบัญญัติของพระพุทธองค์ ไม่ได้สอนให้สร้างหรือยึดในรูปเคารพ ทำให้ในประเทศอินเดีย ไม่มีพระพุทธรูปเลย หากแต่ใช้สัญลักษณ์อื่นๆ ในการแสดงความเคารพพระพุทธเจ้าแทน หากตามหลักฐานวัตถุแล้ว พระพุทธรูปองค์แรกของโลกสร้างขึ้นในประเทศกรีก

วิหารมหาอุต
หน้าบัน

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารมหาอุตอยู่อีกด้วย หากไปนครนายกเมื่อไหร่ อย่าลืมแวะวัดบ้านขาม กราบพระพุทธรูป ชำระล้างจิตใจให้สงบกันที่วัดสวยแห่งนี้กันนะคะ

ภาพโดย นนท์

ที่อยู่ : หมู่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
Google map : https://maps.app.goo.gl/VBsj61h3d1HVSJE47
เวลาทำการ : 07:00 – 17:00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถ้ำพญานาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก
ขึ้นบันได 227 ขั้นสักการะรอยพระพุทธบาท วัดเขานางบวช นครนายก
วิธีขอเลขเด็ด วัดหลวงพ่อปากแดง วัดพราหมณี นครนายก