อายุยืน โหงวเฮ้ง โหงวเฮ้งใบหน้า

4 ลักษณะ โหงวเฮ้งใบหน้า คนอายุยืน ใครมีครบนี่ยิ้มเลย

ในทางตำราโหงวเฮ้งจีนแล้ว มีระบุบัญญัติไว้ถึง โหงวเฮ้งใบหน้าคนอายุยืน ไว้เป็นต้นแบบว่าหากบุคคลผู้ใดมีโหงวเฮ้งต่างๆ ครบดังนี้ จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนอย่างแน่นอน

Home / ดูดวง / 4 ลักษณะ โหงวเฮ้งใบหน้า คนอายุยืน ใครมีครบนี่ยิ้มเลย

ชาวไทยพุทธมีความเชื่อกันว่า ผู้ที่มีอายุยืนคือผู้ที่สะสมบุญกุศลมาดี ประกอบกรรมดีมาอย่างประณีตแต่เก่าก่อนจวบจนชาติภพปัจจุบันก็ยังคงประกอบกรรมดีอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้มีอายุยืน แต่ในทางตำราโหงวเฮ้งจีนแล้ว มีระบุบัญญัติไว้ถึง โหงวเฮ้งใบหน้าคนอายุยืน ไว้เป็นต้นแบบว่าหากบุคคลผู้ใดมีโหงวเฮ้งต่างๆ ครบดังนี้ จะเป็นผู้ที่มีอายุยืนอย่างแน่นอน

มารศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา

4 ลักษณะโหงวเฮ้งของคนอายุยืน

1.คนที่มีอายุยืน หูจะใหญ่ จะยานและมีติ่งหู
2.ตาของคนที่มีอายุยืนจะแจ่มใส่ และมีประกาย
3.จมูกยาวและหนา
4.ร่องจมูกต้องยาวและลึก

การที่จะเป็นคนอายุยืน หรือ อายุสั้น ไม่ได้อยู่ที่รูปร่างอวัยวะส่วนต่างๆ แต่ขึ้นอยู่กับกรรมเป็นสำคัญ การเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผลของกุศลกรรม แต่มีเหตุที่ทำให้บางคนอายุยืน บางคนอายุสั้น ตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงว่า ผู้ที่มีอายุสั้น เพราะอกุศลกรรมที่เป็นปาณาติบาต คือ การฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ที่ได้กระทำแล้วในอดีตเข้าไปเบียดเบียนตัดรอน จึงทำให้มีอายุสั้นหรือที่รู้กันว่าตายก่อนวัยอันควร ในทางตรงกันข้ามผู้ที่เกิดมาแล้ว มีอายุยืน ก็ย่อมเป็นผลของกุศลกรรมที่เป็นการงดเว้นจากปาณาติบาต

สิ่งที่ควรจะได้พิจารณา คือ ประโยชน์จริงๆ ของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วควรที่จะเป็นอย่างไร เพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็จะต้องตายอย่างแน่นอน เมื่อถึงคราวตาย ใครๆ ก็ช่วยไม่ได้ ใครๆ ก็ต้านทานไว้ไม่ได้ เราจักต้องตายแน่แท้เราจะต้องตายเหมือนกับคนที่ตายไปแล้วนั่นแหละ ถึงอย่างไรก็จะต้องถึงวันนั้นอย่างแน่นอน ไม่ช้าก็เร็ว แต่ช่วงเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ ควรที่จะเป็นโอกาสของการสะสมคุณงามความดี เจริญกุศลประการต่างๆ ตามกำลังความสามารถของตนเองที่พอจะเป็นไปได้ รวมถึงการฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรม อบรมเจริญปัญญา สะสมความเข้าใจถูก เห็นถูก ในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ก่อนที่วันนั้นจะมาถึง ซึ่งไม่มีใครทราบได้ว่าจะเป็นวันไหนและเวลาใด เพราะฉะนั้นแล้ว เกิดมาเพียงชั่วคราว ประโยชน์จึงอยู่ที่การสะสมความดีและศึกษาพระธรรมให้เข้าใจ

ขอบคุณภาพจาก aoyjira

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอลูก พร้อมเคล็ดลับการขอลูกให้สมหวัง

สัตว์เลี้ยงประจำราศี เลี้ยงอะไรให้เสริมดวงแบบเต็มคาราเบล

สีเล็บมงคล 2566 เสริมดวงเฮงแบบเต็มคาราเบล

ปีชง 2566 ปีเถาะ ลดปะทะด้วยวิธีแก้ชงบอกหมดไม่อั้น