ที่เที่ยวเชียงใหม่ วัดสวยเชียงใหม่ วัดหลวงขุนวิน

สวยดั่งต้องมนต์สะกด “วัดหลวงขุนวิน” วัดเก่าแก่กลางป่าลึกอายุกว่า 700 ปี

อีกหนึ่ง ที่เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วัดหลวงขุนวิน สวยงามวิจิตรบรรยากาศสงบ ร่มรื่น ตั้งอยู่ในกลางป่าลึก อายุกว่า 700 ปี

Home / เชียงใหม่ / สวยดั่งต้องมนต์สะกด “วัดหลวงขุนวิน” วัดเก่าแก่กลางป่าลึกอายุกว่า 700 ปี

ขอบคุณรูปภาพและเรื่องราว จาก เพจ Pranpisang

ประเด็นน่าสนใจ

  • วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมานานกว่า 700 ปีแล้ว แต่สถาปัตยกรรมยังคงความสวยงามวิจิตร
  • ถึงแม้ที่ตั้งวัดอยู่ในกลางป่าค่อนข้างลึก การเดินทางไปถึงนั้นไม่ง่าย แต่หลายคนที่ได้ไปต่างประทับใจในความสวยงาม บรรยากาศสงบ ร่มเย็น
  • อุโบสถพระยืน, พระนอน พระพุทธรูปไม้แกะสลัก และสร้างบันไดพญานาค คือไฮไลท์ความงดงามของที่นี่

“วัดหลวงขุนวิน” ความวิจิตรงดงามกว่า 700 ปี สวยดั่งต้องมนต์สะกด

วัดหลวงขุนวิน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 700 ปี และมีประวัติที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ที่นี่มีทั้งพระ เณร และแม่ชี โดยมีหลวงพ่อจรัญ ทกฺขญาโณ เป็นเจ้าอาวาส วัดหลวงขุนวินแห่งนี้ตั้งอยู่กลางป่า ภายในวัดมีอาคารไม้ และเจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่ตั้งอยู่กลางป่าลึก

วัดหลวงขุนวินเป็นวัดที่อยู่ไกลจากชุมชน ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง ตั้งอยู่ในป่าค่อนข้างลึก ทางวัดต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เดิมไม่มีถนนเข้าถึงวัด มีเพียงรอยทางที่คนเดินผ่านประจำเท่านั้น หลวงพ่อจรัญ และชาวบ้านรวมไปจนถึงหมู่ศิษย์ที่เคารพศรัทธา ค่อยๆ ช่วยกันบูรณะกุฏิและศาลาต่างๆ ขึ้นมา

นอกจากนี้ยังได้สร้างพระอุโบสถขึ้นสองหลัง โดยมีอุโบสถพระยืน (ปางจงกรมแก้ว) อุโบสถพระนอน (ปางปรินิพพาน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลัก และสร้างบันไดพญานาคอันสวยงาม ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ความวิจิตรสวยงาม หากใครที่ได้มาเยือนก็จะต้องมากราบไหว้และชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่มีอยู่

อาคารไม้
เจดีย์บรรจุพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อุโบสถพระยืน (ปางจงกรมแก้ว)

การเดินทาง ใช้พิกัดจาก Google map วัดหลวงขุนวิน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360

แนะนำ ให้ใช้เส้นทางเดียวกับปางช้างแม่วาง แต่สัญญาณโทรศัพท์อาจขาดหายในบางช่วง มีถนนสายเดียวอยู่แล้วไม่หลงแน่นอน ระยะเวลาที่ใช้จริง ต้องบวกจากที่ใน Google Map บอก ราวๆ 30-45 นาที เพราะ 10 กิโลเมตร สุดท้ายต้องใช้เวลาครับ ถนนลาดยางไปจนถึงบ้านห้วยหยวก จากนั้นจะเป็นทางดินแดง และลาดซีเมนต์หยาบๆ ทางสูงชันและแคบ ลื่นเป็นบางจุด รถเล็กไม่แนะนำนะครับ

อุโบสถพระนอน (ปางปรินิพพาน)
บรรยากาศทางไปวัด

รวมภาพ วัดหลวงขุนวิน

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก เพจ Pranpisang