วัดแครายวงศ์มณี วันพระ หลวงพ่อไสว สีลอุตโม

วัดแครายวงศ์มณี วัดสงบ จากจิตศรัทธาของชาวบางน้ำเปรี้ยว

วัดแครายวงศ์มณี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ในตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 11ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา

Home / ฉะเชิงเทรา / วัดแครายวงศ์มณี วัดสงบ จากจิตศรัทธาของชาวบางน้ำเปรี้ยว

วัดแครายวงศ์มณี วัดสงบย่านบางน้ำเปรี้ยว

อุโบสถ

วัดแครายวงศ์มณี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ริมคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิต ในตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา มีเนื้อที่ 11ไร่ 2 งาน 14 ตารางวา ปัจจุบันมี พระครูรัตนจันทรังสี เป็นเจ้าอาวาส มีการอบรมพระธรรมวินัยแก่พระภิกษุสามเณรและจัดการแสดงธรรมเทศนาให้แก่ประชาชนในวันธรรมสวนะหรือวันพระ

หน้าบันอุโบสถ

หน้าบันอุโบสถ

หอกลอง

หอกลอง

วัดแครายวงศ์มณีตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2461 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2505 เดิมทีวัดอยู่ที่บึงแคราย คลอง 17 ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากมีการขุดคลอง 17 ประชาชนจึงย้ายจากในบึงมาอยู่ตามคันคลอง ทำให้วัดอยู่โดดเดี่ยว ต่อมามีผู้บริจาคที่ดินให้กับวัดมาอยู่ที่ตำบลศาลาแดง เมื่อ พ.ศ. 2500

ประตูวัด
อุโบสถ
ท้าวเวสสุวรรณ
ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ประตูวัด

วัดได้ให้ทางราชการใช้ที่ดินของวัดจัดตั้งโรงเรียนที่ชื่อ โรงเรียนวัดแคราย (มนต์ประชาสรรค์) เริ่มก่อตั้งเมื่อ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 เริ่มแรกใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน ภายหลังได้จัดสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม วัตถุมงคลดังของวัดได้แด่ เหรียญหลวงพ่อไสว สีลอุตโม วัดแครายวงศ์มณี,รูปหล่อหลวงปู่มน เป็นต้น

ภาพโดย แพรว
ที่อยู่ : หมู่ที่ 2 ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
Google map : https://maps.app.goo.gl/CBmu8o9evRBhv5sU7
เวลาทำการ : 07.00 น. – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ไหว้หลวงพ่อโสธร ปล่อยปลา ขอพรสมหวัง ณ วัดโสธรวรารามวรวิหาร
วัดบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา กราบหลวงพ่อบึงน้ำรักษ์ แห่งบางน้ำเปรี้ยว
วัดพุทธพรหมยาน แดนสวรรค์บนสายน้ำบางปะกง แห่งเกาะลัด


X