วัดบึงน้ำรักษ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี หลวงพ่อบึงน้ำรักษ์

วัดบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา กราบหลวงพ่อบึงน้ำรักษ์ แห่งบางน้ำเปรี้ยว

วัดบึงน้ำรักษ์เป็นอีกหนึ่งวัดราษฎร์ ที่เกิดจากจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในชุมชนที่รวมผนึกกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

Home / ฉะเชิงเทรา / วัดบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา กราบหลวงพ่อบึงน้ำรักษ์ แห่งบางน้ำเปรี้ยว

วัดบึงน้ำรักษ์ วัดสวยฉะเชิงเทรา ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า วัดคลอง 15 เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2435 โดยมี นายสอน อารมณ์รักษ์ บ้านคลอง 15 ตำบลบึงน้ำรักษ์ เป็นผู้ยกที่ดินทำกินของตนถวายเป็นที่สร้างวัด และได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2439 และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2441

วัดบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา

วัดบึงน้ำรักษ์

เนื้อที่ที่ตั้งวัด ปัจจุบัน 10 ไร่ 1 งาน ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495 ตามหนังสืออำเภอที่ 1118/2495 ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2495 ลงนามโดย นายบุตร คงสุวรรณ ศึกษาธิการอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ลงนามแทนนายอำเภอ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 69 ตอนที่ 12 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2495

วิหารศาลาแก้ว

วิหารศาลาแก้ว อันสวยสดงดงาม สะดุดตาตั้งแต่ภายนอก

ยอดฉัตร

ภายนอกว่าวิจิตรแล้ว ภายในตกแต่งอย่างโอ่อ่าอลังการ

หลวงพ่อบึงน้ำรักษ์

พระพุทธมหาวีระมงคลบพิตร หรือ หลวงพ่อบึงน้ำรักษ์

วิหารพระพุทธมหาวีระมงคลบพิตร (หลวงพ่อบึงน้ำรักษ์)
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ประดิษฐานหน้าอุโบสถ

อุโบสถ

อุโบสถ

อุโบสถ

ท้าวเวสสุวรรณ คุ้มกันประตู

อุโบสถ
ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

เมรุ

เป็นอีกหนึ่งวัดราษฎร์ ที่เกิดจากจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนในชุมชนที่รวมผนึกกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ที่ช่วยทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ศาสนสถานให้งดงาม สืบต่อไปถึงลูกหลานต่อไป

ภาพโดย แพรว
ที่ตั้ง : 10 หมู่ 8 คลองซอยที่ 15 ฝั่งตะวันตก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา
Google map : https://maps.app.goo.gl/V34d21okJsFVziuP9
เวลาทำการ : 08.00 น. – 16.00 น.