พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดกลาง ตลาดพลู วัดจันทารามวรวิหาร วัดสวยกรุงเทพ

กราบพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดจันทารามวรวิหาร ย่านฝั่งธน กรุงเทพฯ

มีอีกหนึ่งพระอารามหลวงที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม แปลกตา ด้วยศิลปกรรมแบบจีนที่ผสมผสานกันมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา นั่นคือ วัดจันทารามวรวิหาร หรือ วัดกลาง ตลาดพลู นั่นเอง

Home / กรุงเทพมหานครฯ / กราบพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร วัดจันทารามวรวิหาร ย่านฝั่งธน กรุงเทพฯ

วัดจันทารามวรวิหาร

ตลาดพลู ย่านฝั่งธนบุรี นับเป็นจุดมูที่เต็มไปด้วยวัดสวย วัดโบราณ แหล่งประวัติศาสตร์มากมาย ซึ่งมีอีกหนึ่งพระอารามหลวงที่มีสถาปัตยกรรมงดงาม แปลกตา ด้วยศิลปกรรมแบบจีนที่ผสมผสานกันมาตั้งแต่เมื่อสมัยกรุงศรีอยุธยา นั่นคือ วัดจันทารามวรวิหาร หรือ วัดกลาง ตลาดพลู นั่นเอง

วัดจันทารามวรวิหาร

วัดจันทารามวรวิหาร ตั้งอยู่ในเขตธนบุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เดิมชื่อ วัดบางยี่เรือกลาง หรือ วัดกลาง ที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า วัดกลาง ตลาดพลู นั่นเอง เพราะอยู่กลางระหว่างวัด 2 วัด คือวัดบางยี่เรือใน (วัดราชคฤห์ปัจจุบัน) กับวัดอินทาราม กล่าวคือ เมืองธนบุรีเดิมในสมัยที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ตั้งอยู่ที่วัดศาลา 4 หน้า (วัดคูหาสวรรค์ ปัจจุบัน) ในคลองบางกอกใหญ่ จากเมืองเก่ามาก็ถึงวัดราชคฤห์ก่อนจึงเรียกวัดราชคฤห์ว่า “วัดบางยี่เรือใน เหนือ” ส่วนวัดจันทารามอยู่กลางจึงเรียกว่า “วัดบางยี่เรือกลาง” ถัดมาก็ถึงวัดอินทาราม จึงเรียกว่า “วัดบางยี่เรือนอก (ใต้)”

วัดกลาง ตลาดพลู

ในสมัยโบราณนั้นไม่มีการตั้งชื่อวัดเป็นกิจจะลักษณะเหมือนอย่างปัจจุบัน จะเรียกชื่อวัดจากที่ตั้ง ตำบล ที่ตั้งอยู่และถ้าตำบลนั้นมีหลายวัดด้วยกันและอยู่ใกล้กันเป็นลำดับ ซึ่งอาจกำหนดจากตัวเมืองได้ว่า “ใน” “กลาง” และ”นอก” ก็จะเรียกวัดที่อยู่ใกล้ว่า “วัดใน” วัดถัดไปก็เรียกว่า “วัดกลาง” และวัดสุดท้ายก็ เรียกว่า “วัดนอก” ตามแต่ที่จะเข้าใจกันตามยุคสมัยหรือเรียกตามสถานที่

ไหว้พระ
พระพุทธรูป
อุโบสถวัด

พระอุโบสถ เดิมเป็นโครงสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ต่อมาทรุดโทรมมาก พระวิสุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสได้เริ่มบูรณะในปี พ.ศ. 2517 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2520 โดยเปลี่ยนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นศิลปกรรมแบบจีน ภายในประดิษฐานพระประธาน หล่อด้วยทองเหลืองปางมารวิชัย และยังมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรแบบครึ่งซีกทำด้วยไม้สัก ทรงเทริดบุด้วยตะกั่วอยู่ภายนอก ประทับยืนติดกับผนังพระอุโบสถด้านใน ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้ กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ เป็นพระพุทธรูปโบราณองค์หนึ่ง

หน้าบัน

หน้าบันแบบจีน

วัดกลาง ตลาดพลู

วิหาร

วิหาร
หลังคาวัด
วัดจันทาราม

พระวิหาร ลักษณะศิลปะแบบจีน ไม่มีช่อฟ้า ใบระกา โครงสร้างเดิมด้วยการก่ออิฐถือปูนแบบเดียวกับพระอุโบสถและได้รับการบูรณะแบบพระอุโบสถ ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่า

วัดจันทาราม
ประตูวัด

วัดจันทาราม เป็นวัดโบราณมีอายุยาวนานกว่า 100 ปี ตามตำนานพระอารามหลวงโดยสังเขป พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ ในสมัยรัชกาลที่ 3 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ ให้ข้อมูลที่ตรงกันคือ พระยาสุรเสนา (ขุนเณร) เป็นผู้สร้าง และพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงปฏิสังขรณ์แล้วได้พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “วัดจันทารามวรวิหาร”

นับเป็นอีกหนึ่งวัดสวยกรุงเทพที่สว่าง สะอาด และสงบ เหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจ หลบความวุ่นวายทางโลก มาค้นพบความสงบในทางธรรมกลางกรุงได้ที่นี่ค่ะ

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : 276 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
Google map : https://maps.app.goo.gl/pQh7M5YVYvHt9sMo6
เวลาทำการ : 07.00 น. – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กราบ พระพุทธเทวนฤมิตพิชิตมาร วัดคูหาสวรรค์วรวิหาร ย่านภาษีเจริญ
11 วัดสายมู ขอพรสุขภาพ แจกเคล็ดลับไม่เจ็บ ไม่ไข้ต้องขอแบบนี้
วิธีขอพร ปลดหนี้ ทำมาค้าขึ้นที่วัดอินทารามวรวิหารวัดดังย่านฝั่งธนฯ