วัดสาขาจากไต้หวัน วัดโฝวกวงซัน ไท่ฮวาซือ

ไหว้พระขอพร ในประเทศไทยแต่เหมือนอยู่ ไต้หวัน กับ “วัดโฝวกวงซัน”

วัดโฝวกวงซัน หรือ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ไท่ฮวาซือ ซึ่งเป็นวัดสาขาจากไต้หวัน

Home / TRAVEL / ไหว้พระขอพร ในประเทศไทยแต่เหมือนอยู่ ไต้หวัน กับ “วัดโฝวกวงซัน”

อีกหนึ่งวัดสวยที่อยู่ในประเทศไทย แต่เหมือนบินไปไหว้พระไกลถึงไต้หวัน กับวัดโฝวกวงซัน หรือ สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน ไท่ฮวาซือ ซึ่งเป็นวัดสาขาจากไต้หวัน

สถาบันพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ได้ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบจีน อันประกอบไปด้วย พระอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม เรือนรับรอง (ห้องพักของสาธุชน) กุฏิพระ หอพระไตรปิฎก (ห้องสมุด) หอระฆัง และหอกลอง เป็นต้น รวมทั้งลานจอดรถและสวนดอกไม้ ที่จัดเตรียมไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สาธุชน

ทั้งนี้สถาบันพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน วัดโฝวกวงซัน ถือว่าเป็น “อนุสรณ์ศาสนสถานความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์จี และคณะสงฆ์ไทย” และยังเป็นที่สถานที่ปฏิบัติะธรรม สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่บนถนนคู้บอน หรือในย่านคลองสามวาในกรุงเทพมหานครอีกแห่งด้วย