จุดชมวิวอ่าวสัตหีบ สัตหีบ เขาแหลมปู่เจ้า

‘จุดชมวิวอ่าวสัตหีบ’ สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

นักท่องเที่ยว เดินทางขึ้นไปยังยอดเขาแหลมปู่เจ้า ศาลเสด็จเตี่ย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กำหนดให้ขึ้นไปสักการะและจุดชมวิว ไม่เกินครั้งละ 30 คน คนละไม่เกิน 30นาที

Home / TRAVEL / ‘จุดชมวิวอ่าวสัตหีบ’ สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ประเด็นน่าสนใจ

  • นักท่องเที่ยว เดินทางขึ้นไปยังยอดเขาแหลมปู่เจ้า ศาลเสด็จเตี่ย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
  • เขาแหลมปู่เจ้ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังต้องปิดไปช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19
  • กำหนดให้ขึ้นไปสักการะและจุดชมวิว ไม่เกินครั้งละ 30 คน คนละไม่เกิน 30นาที

ประชาชนและและนักท่องเที่ยวได้เดินทางขึ้นไปยังยอดเขาแหลมปู่เจ้า ศาลเสด็จเตี่ย ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อขึ้นไปสักการะศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ (เสด็จเตี่ย) และถ่ายรูปชมวิวทะเลอ่าวสัตหีบ โดยเขาแหลมปู่เจ้ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง หลังต้องปิดไปช่วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 ห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นไป ขณะเดียวกันได้มีการบูรณะศาลเสด็จเตี่ย และภูมิทัศน์โดยรอบ

จุดชมวิวเขาแหลมปู่เจ้า

ทั้งนี้ด้านบนมีจุดชมวิวเขาแหลมปู่เจ้า ซึ่งสามารถมองเห็นอ่าวสัตหีบ อ่าวเตยงาม เกาะพระ เกาะเตาหม้อ รวมถึงอ่าวไทยได้อย่างงดงาม เนื่องจากตั้งอยู่บนเขาจึงสามารถเห็นทัศนียภาพของท้องทะเลในสัตหีบได้โดยรอบ มีจุดชมวิวมากมาย เป็นวิวที่นักท่องเที่ยวต้องถ่ายเก็บไว้ ใกล้ ๆ กันมีกระโจมไฟชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ลักษณะเป็นประภาคารรูปครีบกระโดงปลา ใช้ส่องสว่างให้เป็นจุดสังเกตแก่คนเรือในยามค่ำคืน โดยทหารเรือต่างขนานนามให้ว่า “ดวงประทีปแห่งท้องทะเลไทย”

ทั้งนี้มีมาตรการป้องกันตามที่รัฐบาลกำหนดโดยเคร่งครัด ทุกคนที่ขึ้นไปบนยอดเขาแหลมปู่เจ้า ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน พร้อมกำหนดให้ขึ้นไปสักการะและจุดชมวิว ไม่เกินครั้งละ 30 คน คนละไม่เกิน 30นาที

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สำหรับศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ แหลมปู่เจ้า สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2503 ตั้งอยู่บนเขาแหลมปู่เจ้า บริเวณใต้สุดของโค้งอ่าวเตยงาม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2503 ภายในศาลมีพระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ และพระครูวิมลคูณากร (หลวงปู่ศุข )วัดปากคลองมะขามเฒ่า พระอาจารย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์

X