ครูบาอริยชาติ ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดสวย เชียงราย วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ วัดสวย เชียงราย ไหว้พระหวาดเสียวแห่งเดียวในไทย

วัดแสงแก้วโพธิญาณ วัดสวย เชียงรายที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้คือ วัดแสงแก้วโพธิญาณ หรือชื่อเต็มคือ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายโดยเฉพาะชาวแม่สรวย สร้างโดยท่านพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต คณะศรัทธาบ้านป่าตึง และศิษยานุศิษย์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.…

Home / เชียงราย / วัดแสงแก้วโพธิญาณ วัดสวย เชียงราย ไหว้พระหวาดเสียวแห่งเดียวในไทย

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดแสงแก้วโพธิญาณ

วัดสวย เชียงรายที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้คือ วัดแสงแก้วโพธิญาณ หรือชื่อเต็มคือ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายโดยเฉพาะชาวแม่สรวย สร้างโดยท่านพระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต คณะศรัทธาบ้านป่าตึง และศิษยานุศิษย์ โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ตรงกับเดือนแปดเป็งของล้านนา ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหก

วิหารหลวงลายคำ

แสงแก้วโพธิญาณ แปลว่า ดอกบัวที่ผุดโผล่ขึ้นพ้นน้ำ แล้วมีแสงสว่างเรืองรองเหมือนแสงแก้ว โดยพระครูบาอริยชาติ ท่านเกิดนิมิตว่า ฝนตกหนักมาก มองอะไรก็ไม่เห็น ครูบาก็เดินหลงไปหลงมาอยู่บนภูเขาสักพัก ก็ได้เห็นป่าทั้งป่าบนภูเขา มีดอกบัวบานเต็มไปหมด มีแสงสว่างไสวสวยงาม ครูบาจึงคิดชื่อได้จากเหตุนิมิต ที่เห็นแสงเรืองรองเหมือนแสงแก้ว กลายเป็นดอกบัว อีกนัยหนึ่งคือ โพธิญาณ หมายถึง หยั่งรู้ เปรียบดั่งบัวที่ผุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำ แล้วเปล่งแสง คล้ายแสงแก้ว จึงได้ตั้งเชื่อว่า “วัดแสงแก้วโพธิญาณ”

ซุ้มประตูวัด

วัดมีพื้นที่ประมาณ 29 ไร่เศษ ตั้งอยู่บนเนินดอยห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร มีทัศนียภาพที่สวยงามมองลงมาเห็นทั้งตัวอำเภอแม่สรวย และหลายตำบลของอำเภอแม่สรวย มีถนนลาดยางถึง ภายในวัดโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีความวิจิตรงดงามมากมาย ทั้งวิหารหลวงลายคำ ที่ประดิษฐาน พระแสงแก้วโพธิญาณ พระพุทธรูปทรงเครื่องแบบล้านนาปิดทองคำทั้งองค์ รวมไปถึงสกายวอล์ค จุดไหว้พระแบบหวาดเสียวแห่งเดียวในไทย แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ อ.แม่สรวย ที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ อ.แม่สรวย ได้ 360 องศารอบทิศทาง ด้วยการเดินบนกระจกวนไปมา 3 ชั้นบนความสูง 34 ฟุต ด้วยองค์พระศรีอริยเมตไตรยบรมโพธิญาณ ค่อนข้างสูงมาก จึงได้จัดสร้างสกายวอล์คขึ้นมาเพิ่มเติม ให้เชื่อมไปยังองค์ครูบาศรีวิชัยที่อยู่ใกล้กัน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปสักการะได้โดยสะดวก

ครูบาชัยวงศาพัฒนา

ครูบาชัยวงศาพัฒนา

ครูบาศรีวิชัย

พุทธศิลป์และศิลปะต่างๆ ที่อยู่ภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณนั้นออกแบบสถาปัตยกรรม โดย พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ซึ่งผสมผสานระหว่าง โลกธรรม แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาอย่างชัดเจน โดยผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต (ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า ซึ่งล้วนมีนัยที่สื่อความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก “พุทธธรรม” อันลึกซึ้งเอาไว้ แทบทุกองค์ประกอบของวัด

พระศรีอริยเมตไตรย

ซึ่งการออกแบบวัดนี้ พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต ท่านออกแบบเป็นชั้นๆ ชั้นแรกเมื่อเข้ามาจะเห็นรูปเหมือนแทนพระพุทธเจ้า 4 พระองค์ คือ พระกกุสันธพุทธเจ้า พระโกนาคมนพุทธเจ้า พระกัสสปพุทธเจ้า พระโคตมพุทธเจ้า มีสิงห์คู่ตัวใหญ่ ซึ่งครูบาเปรียบเทียบเป็นปริศนาธรรม เหมือนพ่อกับแม่ของพระศรีอริยเมตไตรยมานั่งรอพระศรีอริยเมตไตรยมาตรัสรู้แล้วมาโปรดโลกในภายหน้า เหมือนคนเราทั้งหลาย นั่งรอผู้มีบุญ ผู้มีบารมี ผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์ ผู้ที่จะมาโปรดคนให้พ้นจากทุกข์ในวัฏสงสาร

วิหารหลวงลายคำ
อุโบสถ

ระหว่างเดินขึ้นไป ชั้นสองตรงบันไดจะมีนาค 3 หัว และจะมีตัวกินนาคอีก 3 ตัว ซึ่งเป็นปริศนาธรรม หมายถึง กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ทั้งหลาย แล้วยังหมายถึงว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า ความตามครอบงำคนเราทั้งหมด

วัดสวย เชียงราย
วิหารหลวงลายคำ

วิหารหลวงลายคำ

วัดสวย เชียงราย
วัด
พระแสงแก้วโพธิญาณ

พระแสงแก้วโพธิญาณ พระประธานวิหารหลวงลายคำ

พระอุปคุต
วิหาร
ประตูวัด

ส่วนนาค 3 หัว ก็หมายถึง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา และตัวกินนาค 3 ตัว หมายถึง ชรา พยาธิ มรณะ คือ เทวทูต 3 เพราะไม่มีสมณะ ถ้าหากมีสมณะด้วยจะเป็น เทวทูต 4 แต่นี่ไม่รวมสมณะ ดังนั้นที่พระพุทธเจ้าเห็นจึงมี ชรา พยาธิ และมรณะ

ท้าวเวสสุวรรณ
แม่กระซิบ

คาถาบูชาแม่กระซิบ

อุกาสะ อุกาสะ ข้าแต่ท่านแม่กระซิบ นิมิตตัง นิมิตทั้งหลาย
มหาโภคัง โภคะทั้งหลาย มหาลาภัง ลาภะทั้งหลาย
มหาธนัง ทรัพย์ทั้งหลาย ชัยยะ ชัยยัง จงบังเกิดมี อิติอันใด พึงสำเร็จมี
อุอากาสะ นะชาลีติ นะมะพะทะ ระโชหะระณัง ระชังหะระติ
(แบบย่อ)
ธนะโภคัง มหาลาภัง ระโชหะระณัง ระชังหะระติ เอหิมาฯ

สวนหิมพานต์

สวนหิมพานต์

ระฆังวัด

นอกจากนี้ภายในยังเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมาก ทั้งอุโบสถ วิหาร หอไตร สวนหิมพานต์ มีปราสาท 16 หลัง แทนพรหม 16 ชั้น มีศาลา 16 ห้อง แทน 16 ชั้นฟ้า พระโคตรทันใจ พระสิวลี พระอุปคุต เทพนพเคราะห์ 9 องค์ ท่านเทพทันใจ แม่นางกวัก แม่กระซิบ พระพิฆเนศ เจ้าแม่กวนอิม พระเศรษฐีนวโกฏิ ท้าวเวสสุวรรณ สี่หูห้าตา ฯลฯ

ภาพโดย MTHAI TEAM

ที่อยู่ : เลขที่ 191 ม.11 บ้านป่าตึง ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
Google map : https://maps.app.goo.gl/28CmbooMRomFC7FU7
เวลาทำการ : 06:00 น. – 18:00 น.