ทำบุญวันเข้าพรรษา ทำบุญเข้าพรรษาตามวันเกิด

วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด เสริมสิริมงคล โชคลาภ

นอกจากเทียนพรรษาแล้ว ยังมีสิ่งของที่เป็นมงคล สำหรับนำมาถวายแด่พระสงฆ์ วันนี้ MTHAI ได้นำ เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด เสริมสิริมงคล โชคลาภ มาฝากทุกท่าน

Home / ดูดวง / วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด เสริมสิริมงคล โชคลาภ

ใกล้เข้าเทศกาลเข้าพรรษา ปีนี้ตรงกับวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของศาสนาพุทธที่เราชาวพุทธจะพากันเข้าวัดทำบุญ สิ่งหนึ่งที่เป็นที่นิยมคือ เทียนเข้าพรรษา เพราะพระสงฆ์ต้องอยู่จำพรรษาที่วัดเพื่อศึกษาพระธรรม เป็นระยะเวลา 3 เดือน การถวายเทียนพรรษา สำหรับพระสงฆ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากสมัยก่อน ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนทุกวันนี้ จำต้องมีพิธีถวายเทียนพรรษา เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ให้แสงสว่างในช่วงเข้าพรรษา โดยมีความเชื่อว่าถ้าถวายเทียนพรรษาแล้วจะทำให้ชีวิตสว่างไสวไร้อุปสรรคเหมือนแสงเทียนที่ส่องนำให้สว่างอยู่ตลอดคืน

ทำบุญเข้าพรรษา
ทำบุญเข้าพรรษา

นอกจากเทียนพรรษาแล้ว ยังมีสิ่งของที่เป็นมงคล สำหรับนำมาถวายแด่พระสงฆ์ วันนี้ MTHAI ได้นำ เคล็ดลับทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด เสริมสิริมงคล โชคลาภ มาฝากทุกท่าน

วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด

สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์  

  • นอกจากถวายเทียนพรรษาที่มีลวดลายเป็นเครือเถาหรือหลอดไฟแล้ว คุณควรจะถวายขนมเทียนเพิ่มเข้าไปในอาหารคาวหวานที่ต้องการทำบุญและควรแต่งกายด้วยโทนสีเขียวจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องการเงินและมีโชคลาภ

คาถาบูชา (คนเกิดวันอาทิตย์)

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณ โณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง

นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะคุต ตา วิหะเรมุ

ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ สัพพะ ธัมเม, เต เม นะโม เต จะ มัง

ปาละ ยันตุ นะมัตถุ พึทธานัง นะมัตถุ โพธิยา, นะ โม วิมุตตานัง นะโม

วิมุตติยา อิมังโส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะน

วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด
วิธีทำบุญเสริมดวง “วันเข้าพรรษา” ตามวันเกิด

สำหรับคนเกิดวันจันทร์

  • นอกจากเทียนพรรษาของผู้ที่เกิดวันจันทร์ไม่ควรมีลวดลาย คุณควรร่วมทำบุญชำระหนี้สงฆ์ด้วยและการแต่งกายให้เป็นโทนสีฟ้าอ่อน เชื่อว่าจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องหน้าที่การงาน

คาถาบูชา (คนเกิดวันจันทร์)

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโห ทุสสุปิ นัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะโย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท

ปาปัคคะโหทุสสุปิ นัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ

สำหรับคนเกิดวันอังคาร

  • เทียนพรรษาของคุณควรเป็นแบบรูปเกลี้ยงๆ ไม่มีลวดลายและควรมีน้ำอ้อยหรือน้ำตาลทรายเพิ่มไปรายการอาหารหวานคาวที่คุณจะทำควรทำบุญสร้างถาวรวัตถุร่วมด้วย การแต่งกายเน้นสีเขียวอ่อนเชื่อว่าไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็จะทำได้ง่ายไม่มีอุปสรรคและมีคนช่วยเหลืออย่างดี

คาถาบูชา (คนเกิดวันอังคาร)

ยัสสานุสสะระเณนาปิ อันตะลิก เขปิ ปาณิ โน ปะติฏิฐะมะธิ คัจฉันติ ภูมิยัง

วิยะ สัพพะทา สัพพูปัททะวะชาลัมหา ยักขะโจราทิ สัมภะวา คะณะนานะ

จะ มุตตานัง ปะริตตันตัม ภะณามะ เห

สำหรับคนเกิดวันพุธ

  • เทียนพรรษาของคุณควรมีลวดลายมังกรและควรมีข้าวของเครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟันร่วมถวายเป็นสังฆทานด้วย แต่งกายด้วยโทนสีขาว จะช่วยให้คุณมีโชคในด้านการงานและการเงิน

คาถาบูชา (คนเกิดวันพุธกลางวัน)

สัพพาสีวสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะ ปาณินัง สัพพะโสปิ นิวาเรติ ปริตตันตัมภะ ณามะเห

คาถาบูชา (คนเกิดวันพุธกลางคืน)

ยัสสานุภาเวน ยักขา เนวะ ทัสเสนะติ ภิง สะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต

รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ สุตโตจะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ

เอวะมาทิคุณูเปตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

ทำบุญถวายเทียนพรรษา
ทำบุญถวายเทียนพรรษา

สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี

  • เทียนพรรษาของคุณควรมีลวดลายเป็นรูปดอกบัวและหรือดอกไม้ การทำบุญเกี่ยวกับกองทานต่างๆ ในตู้บริจาคจะทำให้ชีวิตรุ่งเรื่องกว่าเดิม แต่งกายด้วยโทนสีครีมหรือสีขาวจะช่วยเสริมดวงชะตาคุณได้อย่างดี

คาถาบูชา (คนเกิดวันพฤหัสบดี)

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นะ ททะยา เตนะ สัเจนะ กาหามิ

สัจจะกิริยะ มนุตตระรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน

สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกิริ ยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา

สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชะตะเวทะ ปฏิกกะมะ

สะหะ สัจเจกะเต มัย หัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ

อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

สำหรับคนเกิดวันศุกร์

  • เทียนพรรษาควรมีลวดลายและในถังสังฆทานควรมีตะเกียบ ซ้อนส้อม หรือรองเท้าด้วย การแต่งกายเน้นสีชมพูอ่อนหรือสีขาวเชื่อว่าจะนำโชคลาภทั้งเรื่องงานและความรักมาให้คุณอย่างดี

คาถาบูชา (คนเกิดวันศุกร์)

อัปปะสันเนติ นาถัสสะ สาสเน สาธุสัมมะเต

อะมะนุสเสหิ สะทา กิพพิสะการิภิ

ปริสานัญจตัสสันนะ มะหิงสายะจะคุตติยา

ยันเทเสสิ มะหาวีโร ปริตตันตัมภะณามะ เห

สำหรับคนเกิดวันเสาร์

  • ต้นเทียนของคุณขอให้เป็นแบบเรียบๆ ไม่มีลวดลาย ถวายถ่านไฟฉายหรือให้ไปเติมน้ำมันตะเกียงร่วมด้วยอธิษฐานจิตในสิ่งที่ต้องการ หากต้องการใส่บาตรก็ให้นำขนมเทียน น้ำตาลทรายร่วมใส่ด้วย เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตคุณมีความสุขในทุกสิ่งที่ปรารถนา

คาถาบูชา (คนเกิดวันเสาร์)

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต, นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง

ชีวิตา โวโร เปตาฯ เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ

ทำบุญเข้าพรรษา
ทำบุญเข้าพรรษา

โดย อาจารย์รักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านตัวเลขและโหราศาสตร์ไทย