พระนอน วัดปงสนุก วัดพงษ์สุนันท์ วัดสวยเมืองแพร่

วัดพงษ์สุนันท์ วัดสวยเมืองแพร่ ไหว้สาพระธาตุพงษ์สุนันมงคล

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี วัดพงษ์สุนันท์ จะมีการจัดประเพณีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ งานไหว้สาพระธาตุพงษ์สุนันมงคล

Home / แพร่ / วัดพงษ์สุนันท์ วัดสวยเมืองแพร่ ไหว้สาพระธาตุพงษ์สุนันมงคล

วัดพงษ์สุนันท์ วัดสวยเมืองแพร่

วัดพงษ์สุนันท์ วัดสวยเมืองแพร่ เป็นวัดที่สร้างอยู่ในพื้นที่บ้านวงศ์บุรีในเขตกำแพงเมืองเก่า เดิมเป็นวัดร้างชื่อ “วัดปงสนุก” ไม่มีหลักฐานปรากฏว่าสร้างในสมัยใด แต่พบบันทึกว่าเมื่อปี พ.ศ. 2472 ผนังวิหารได้พังทลายลงเพราะเกิดน้ำท่วม ทำสังฆกรรมไม่ได้หลายปี ในปี พ.ศ. 2472 จึงได้มีการบูรณะวัด และสร้างวิหารใหม่ โดยหลวงพงษ์พิบูลย์และเจ้าสุนันตามหายศปัญญา พระมหาโกศล อคฺคธีโรจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพงษ์สุนันท์” ตามชื่อหลวงพงษ์พิบูลย์ และ เจ้าแม่สุนันตา จนถึงปัจจุบัน และตั้งเป็นวัดประจำตระกูลวงศ์บุรีแต่นั้นมา

วัดพงษ์สุนันท์

วัดพงษ์สุนันท์เป็นวัดที่มีสวยงาม และเอกลักษณ์ที่โดดเด่นหลายอย่างเริ่มตั้งแต่ซุ้มประตูทางเข้าที่เป็นซุ้มประตูมงคล 19 ยอด พระนอนองค์ใหญ่สีทองอร่ามอยู่กลางแจ้งริมกำแพงวัด

อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อว่า “พระเจ้าแสนสุข” มีอายุราว 568 ปี มีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปเก่าแก่สวยงาม

วิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด

วิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด ที่ตั้งเด่นตระหง่าน เป็นวิหารสีขาวทั้งหลัง มีความหมายทางพุทธศาสนา คือ บูชาพระพุทธคุณ โดยวิหารหลังนี้มี พระธาตุเจดีย์ทั้งหมด 108 องค์ ซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงลูกแก้วทั้งหมด 108 ลูก เมื่อมองลูกแก้วสามารถเห็นวิหารแก้วองค์พระธาตุ เจดีย์ 108 ยอดกลับหัวสวยงามและน่าอัศจรรย์มาก ภายในวิหารมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ นามว่า “พระสุรัสวดีประทานพร” และองค์เล็กที่ทำจากไม้ขนุนทั้งองค์ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับพระพุทธรูปในจังหวัดแพร่ ปีนักษัตร เป็นต้น

เจดีย์พระธาตุพงษ์สุนันมงคล

ภายในเจดีย์พระธาตุพงษ์สุนันมงคล หรือ พระธาตุปงสนุก สร้างขึ้นราวปี พ.ศ.1472 อายุประมาณ 1,095 ปี บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาจากประเทศอินเดียและศรีลังกา โดยภายในเป็นที่ประดิษฐาน “พระสกุลดำคูณ เป็นแสน ๆ องค์

วิหารแก้วองค์พระธาตุเจดีย์ 108 ยอด

นอกจากนี้ ภายในวัดยังประดิษฐาน “พระเจ้าทันใจอยู่ในท่าประทับยืนชี้นิ้ว” ถ้าจะขอพรต้องใช้หน้าผากประชิดที่นิ้วชี้ของพระเจ้าทันใจ ก็จะได้สมดังปรารถนา โดยมีนายช่างชาวพม่าและพระมหาสิทธิชัย ชยสิทธิ (พระเถระช่างแกะสลักไม้) เป็นผู้ปั้น

วัดสวยเมืองแพร่

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกๆ ปี วัดพงษ์สุนันท์ จะมีการจัดประเพณีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ งานไหว้สาพระธาตุพงษ์สุนันมงคล

ขอขอบคุณภาพจาก Pae4eyes

ที่อยู่ : 1 ถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
Google map : https://maps.app.goo.gl/5txZ8v5Zg8sZxDJn6
เวลาทำการ : 08.00 น. – 17.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุกเหนือ วัดเดียวที่ได้รางวัลนี้จาก UNESCO
ประเพณี ‘ไหว้พระธาตุช่อแฮ แห่ตุงหลวง เมืองแพร่’ ประจำปี 2566
เรื่องราวดีๆ กราบสักการะ พระธาตุช่อแฮ จ.แพร่ พระธาตุประจำคนเกิดปีขาล