มรดกโลก วัดเชียงทอง หลวงพระบาง

สายมูหลวงพระบางต้องเช็กอิน วัดเชียงทอง ศิลปะล้านช้างทรงคุณค่า

หากจะพูดถึงวัดเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นมรดกโลกใกล้ไทย ก็ต้องยกให้ “ วัดเชียงทอง ” จากหลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งวัด ที่มีสถาปัตยกรรมและตำนานที่ควรค่าแวะเที่ยวชม และกราบไหว้ขอพรให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล

Home / TRAVEL / สายมูหลวงพระบางต้องเช็กอิน วัดเชียงทอง ศิลปะล้านช้างทรงคุณค่า

หากจะพูดถึงวัดเก่าแก่ที่ถูกขนานนามว่าเป็นมรดกโลกใกล้ไทย ก็ต้องยกให้ “ วัดเชียงทอง ” จากหลวงพระบางเป็นอีกหนึ่งวัด ที่มีสถาปัตยกรรมและตำนานที่ควรค่าแวะเที่ยวชม และกราบไหว้ขอพรให้ชีวิตเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล

วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง

วัดเชียงทอง (ลาว: ວັດຊຽງທອງ วัดเซียงทอง) เป็นวัดหลวงประจำราชวงศ์ล้านช้าง ราชวงศ์หลวงพระบาง และราชวงศ์ลาว ตั้งอยู่ในเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว สร้างขึ้นราว พ.ศ. 2103 โดยสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช กษัตริย์ผู้ปกครองราชอาณาจักรล้านช้าง ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบล้านช้างตอนเหนือ ที่งดงามมากจนได้รับการขนานนามว่าเป็น “อัญมณีของศิลปะล้านช้าง”

ในอดีตวัดเชียงทองเคยถูกปล่อยให้ร้าง เนื่องจากหลวงพระบางได้กลายเป็นเมืองขึ้นของหงสาวดี จนกระทั่งในปีในปี พ.ศ. 2250 อาณาจักรล้านช้างแตกเป็น 3 ฝ่าย คือ อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง, อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์, และอาณาจักรล้านช้างจำปาศักดิ์ เมืองหลวงพระบางจึงกลับมามีอำนาจอีกครั้ง ไม่ขึ้นตรงต่ออาณาจักรลาวเวียงจันทน์และจำปาศักดิ์ และได้มีการซ่อมแซมวัดเชียงทองเรื่อยมาในทุกรัชกาล จึงเกิดลวดลายที่มีเอกลักษณ์ต่างจากนครเวียงจันทน์และจำปาศักดิ์ วัดเชียงทองจึงนับเป็นวัดประจำราชวงศ์ลาวหลวงพระบางอีกด้วย

สิมวัดเชียงทอง

สิมวัดเชียงทอง

สิมวัดเชียงทอง หรือพระอุโบสถวัดเชียงทอง ได้รับอิทธิพลมาจากสถาปัตยกรรมล้านนา ในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้นำช่างหลวงไปจากเชียงใหม่ และได้ต้นแบบการสร้างมาจาก วิหารวัดโลกโมฬี เชียงใหม่ราชอาณาจักรล้านนา สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของ พระองค์หลวง รวมถึง พระบางจำลอง

พระเจ้าทองสุข

โดยความโดดเด่นของสิม ก็คือหลังคาซ้อน 3 ตับ ซึ่งดัดอ่อนโค้งและลาดต่ำลงมามาก บนกลางสันหลังคามีการทำช่อฟ้าหรือ สัตตะบูริพัน อันเป็นการจำลองจักรวาลตามคติพุทธศาสนา หน้าบันแกะสลักเป็นรูปลายดอกตาเว็นหรือลายดวงอาทิตย์ สิมแห่งนี้ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2471 บนผนังทั้งด้านนอกและด้านในประดับด้วยลายรดน้ำปิดทองบนพื้นสีดำ เรียกว่า “ลายฟอกคำ” ส่วนด้านหลังของสิมประดับด้วยภาพประดับกระจกสีเป็นภาพต้นทอง

หากสายมูท่านไหนมีโอกาสได้ไปเที่ยวหลวงพระบาง ประเทศลาว ก็อย่าลืมหาเวลาเผื่อไปเยี่ยมชมวัดที่ถือเป็นมรดกโลก ทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระประธานวัดกันด้วยนะ

เวลาเปิด – ปิด : 09.00 น. – 17.00 น.

Google map : https://goo.gl/maps/R2WSD9sYynhWS3hM8

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สักครั้งในชีวิต 11 สถานที่ท่องเที่ยวคัดมาแล้วว่า “ที่สุดของมาเลเซีย”

วัดต้นเกว๋น วัดสวยเชียงใหม่ ความงามที่ต้องไปเห็นด้วยตาสักครั้งในชีวิต

ฮวงจุ้ยตู้ปลา วิธีการจัดตู้ปลาที่ถูกต้อง ส่งเสริมโชคลาภ การงาน การเงิน

X