เอกสารขอเดินทางข้ามจังหวัด โควิด - 19 รอบ 2 โควิด-19 โควิดสมุทรสาคร

ดาวน์โหลดได้เลย! เอกสารขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

ดาวน์โหลดไฟล์ เอกสารขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร

Home / TRAVEL / ดาวน์โหลดได้เลย! เอกสารขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

สำหรับคนที่มีความจำเป็นต้องเดินทางข้ามจังหวัด ไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องทำตามระเบียบกฏหมาย ขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เองเลย หรือจะไปขอเอกสารได้ตามจุดบริการต่างๆ ก็ได้ สรุปดังนี้

เอกสารขอเดินทางข้ามจังหวัด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

5 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสมุทรสาคร ผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าว ต้องผ่านแนวทางการตรวจคัดกรองด่านตรวจ พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้องเอกสารขอเดินทาง

ขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่ไหนได้บ้าง?

  • ประชาชนทั่วไป สามารถขอได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่
  • พนักงานบริษัท ห้าง ร้าน โรงงาน ให้เจ้าของบริษัทหรือผู้จัดการ บริษัท ห้าง ร้าน หรือโรงงานเป็นผู้รับรอง
  • หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง

ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่นี่ >> คลิกเลยจ้า

X