ไซคอฟดี (ZyCoV-D) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด DNA ตัวแรกในโลก

ไซคอฟดี (ZyCoV-D) วัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิด DNA ตัวแรกในโลก

ประเด็นสำคัญ วัคซีนป้องกันโควิด-19 ไซคอฟดี เป็นวัคซีนตัวแรกของที่ได้ DNA ในการผลิต สามารถใช้ได้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้น จนถึงวัยผู้ใหญ่ ฉีดจำนวน 3 โดส โดยใช้เครื่องฉีดเข้าสู่ผิวหนัง ไม่ได้ใช้เข็มฉีดแบบเดิม…

อินเดีย อนุมัติการทดลองระยะที่ 2-3 วัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบสูดดม

อินเดีย อนุมัติการทดลองระยะที่ 2-3 วัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบสูดดม

ประเด็นที่น่าสนใจ ทางการอินเดีย อนุมัติให้มีการทดลองทางคลินิกในระยะที่ 2/3 กับภารัต ไบโอเทค ในการทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 แบบสูดดม ซึ่งผลการทดสอบก่อนหน้านี้ในสัตว์ทดลอง และมนุษย์ พบว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี ไม่มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง โดยวัคซีน BBV154…