Sputnik Light Sputnik V วัคซีนป้องกันโควิด-19 โควิด-19

วัคซีน SPUTNIK LIGHT เข็มเดียว ประสิทธิภาพ 70% ต้านเชื้อเดลต้า

สามารถฉีดไขว้ได้ - ฉีดเป็นบูสเตอร์โดสได้

Home / โควิด-19 / วัคซีน SPUTNIK LIGHT เข็มเดียว ประสิทธิภาพ 70% ต้านเชื้อเดลต้า

ประเด็นสำคัญ

  • ผลการทดสอบมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้
  • โดยเป็นวัคซีนที่พัฒนาจาก Sputnik V และปรับปรุงเป็นวัคซีนแบบฉีดเข็มเดียว
  • สามารถใช้ฉีดไขว้ – หรือเป็นบูสเตอร์โดสได้ มีความปลอดภัย ให้ประสิทธิภาพสูง

Gamaleya Center ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโควิด19 Sputnik V ได้รายงานผลการทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Sputnik Light ซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการพัฒนาจากวัคซีนเดิมคือ Sputnik V ที่เป็นวัคซีนในกลุ่มViral Vector Based Vaccine โดยวัคซีน Sputnik Light รุ่นใหม่นี้ จะใช้การฉีดเพียงเข็มเดียวเท่านั้น จากเดิมที่ Sputnik V นั้นใช้การฉีดจำนวน2 เข็มด้วยกัน

สำหรับผลการทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 จากเชื้อกลายพันธุ์สายพันธุ์เดลต้า ได้ในช่วง 3 เดือนหลังจากที่ได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 60 ปีนั้น พบว่า มีประสิทธิภาพที่ 75% เมื่อเทียบกับวัคซีนเดิมที่มีการฉีดทั้งสิ้น 2 โดส และมมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์เดลต้าได้ต่ำกว่า 50% จากอาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดสอบกว่า 28,000 ราย

มีประสิทธิภาพ ใช้ฉีดกระตุ้นได้

จากที่วัคซีน Sputnik Light รุ่นใหม่นี้ เป็นวัคซีนเข็มเดียว จึงสามารถนำมาใช้เป็นวัคซีนกระตุ้น หรือ Booster Dose ได้ โดยมีประสิทธิภาพสูงถึง กว่า 83% ในการป้องกันการติดเชื้อ และมากกว่า 94% ในการป้องกันการป่วยจนต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ซึ่งที่ผ่านมาทางผู้ผลิตระบุว่า ได้มีการทดสอบวัคซีน Sputnik Light แล้วในหลายประเทศ ซึ่งพบว่า มีความปลอดภัย เช่น ที่ประเทศปารากวัยระบุว่า วัคซีน Sputnik Light มีประสิทธิภาพในระดับ 93.5% ในขณะที่ประเทศอาร์เจนติน่า ผลการทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพระหว่าง 78.6-83.7% ในกลุ่มผู้สูงอายุ

ทดสอบสูตรไขว้ พบปลอดภัย-กระตุ้นภูมิได้ดี

ในการทดสอบการฉีดวัคซีน sputnik light โดยวิธีที่เรียกว่า “vaccine cocktail” หรือที่คนไทยเรียกกันว่า เป็นการฉีดวัคซีนแบบสูตรไขว้นั้น พบว่า การฉีดวัคซีน Sputnik light เป็นเข็มที่สอง หลังจากการฉีดวัคซีนของ Astrazeneca, Moderna, Sinopharm, Cansino เป็นเวลา 14 วัน ในกลุ่มอาสาสมัคร 1,102 ราย จากใน 5 จังหวัดของประเทศอาร์เจนตินา

ซึ่งได้มีการสลับไขว้กันทั้งหมด 12 แบบด้วยกัน พบว่า การตอบสนองต่อระดับภูมิคุ้มกันในกลุ่มอาสามัครเพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีความปลอดภัยนการใช้งาน

ซึ่งในผลการทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับเชื้อกลายพันธุ์ในสายพันธุ์เดลต้าได้ดีกว่า การใช้วัคซีนชนิดเดียว 2 เข็ม โดยเฉพาะการใช้สูตรไขว้ระหว่าง AstraZeneca/Sputnik Light ที่ได้มีการทดสอบในรัสเซีย อาเซอร์ไบจาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ AstraZeneca 2 เข็ม

UAE อนุมัติใช้งานแล้ว

สำหรับวัคซีน sputnik light ในขณะนี้ กระทรวงสาธารณสุขและการป้องกันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (MOHAP) ได้อนุมัติใช้งานเป็นกรณีฉุกเฉินแล้ว โดยใช้เป็นบูสเตอร์โดส ซึ่งในขณะนี้ โรงงานผลิตวัคซีน Sputnik Light ในประเทศอินเดีย ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินเดียให้สามารถส่งออกวัคซีน Sputnik light ไปยังประเทศต่าง ๆ ได้แล้ว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียมีคำสั่งระงับการส่งออกวัคซีน เพื่อนำมาใช้ในประเทศ

X