เปิดความหมาย IO ที่พูดกลางสภา คืออะไร?

เปิดความหมาย IO ที่พูดกลางสภา คืออะไร?

จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 ส.ส. ท่านหนึ่งได้มีการพูดประเด็นเกี่ยวกับ IO กลางสภา และเปิด QR Code แจกให้ทุกคนได้สแกนเข้าไปทัวร์กรุ๊ปไลน์ หลาย ๆ คน…