การเมือง คำศัพท์การเมือง อภิปรายไม่ไว้วางใจ

เปิดความหมาย IO ที่พูดกลางสภา คืออะไร?

จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 ส.ส. ท่านหนึ่งได้มีการพูดประเด็นเกี่ยวกับ IO กลางสภา และเปิด QR Code แจกให้ทุกคนได้สแกนเข้าไปทัวร์กรุ๊ปไลน์ หลาย ๆ คน…

Home / NEWS / เปิดความหมาย IO ที่พูดกลางสภา คืออะไร?

จากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 ส.ส. ท่านหนึ่งได้มีการพูดประเด็นเกี่ยวกับ IO กลางสภา และเปิด QR Code แจกให้ทุกคนได้สแกนเข้าไปทัวร์กรุ๊ปไลน์ หลาย ๆ คน อาจเกิดความสงสัยว่า IO (ไอโอ) คืออะไร ในบทความนี้สรุปมาให้อ่าน

IO คืออะไร?

“Information Operations” หรือเรียกย่อ ๆ ว่า Info, Ops หรือ IO หมายถึง “การปฏิบัติการสารสนเทศ” หรือ “การปฏิบัติการข่าวสาร” เป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้ตนเองด้วยการทำลายความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม ด้วยกลยุทธ์ข้อมูลข่าวสาร และอาจจะใช้ยุยงบิดเบือนข้อมูล เพื่อสร้างอิทธิพลการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้าม มีทั้งวิธีการทางด้านอินเตอร์เน็ต และทางโลกกายภาพ ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้

การปฏิบัติการทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network Operations หรือ “CNO”) เช่น

  • การโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทำลายระบบเครือข่ายของฝ่ายตรงข้ามให้ล่มหรือใช้งานไม่ได้
  • ป้องกันการโจมตีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของฝั่งตนเองจากฝ่ายตรงข้าม
  • เจาะแอบเอาข้อมูลจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของฝ่ายตรงข้าม

ปฏิบัติการทางด้านกายภาพ (Physical Destruction) เช่น

  • ต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ
  • การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  • ต่อต้านข่าวกรอง
  • การต่อต้านการลวง

Information Operation เป็นวิธีการที่เริ่มใช้มานานแล้ว ออกเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2003 อนุมัติโดย นายโดนัลรัมเฟล (Donald Rumsfeld) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเอกสารที่เปิดเผย (Declassified) ในปี 2006 ขยายผลจากหลักการที่เกี่ยวข้องกับ สงครามสารสนเทศ ในมุมมองของกองทัพสหรัฐฯ

ที่มา : acisonline, .investerest

X