คำขอขมาพระแม่คงคา พร้อมแปล

คำขอขมาพระแม่คงคา พร้อมแปล

คำขอขมาพระแม่คงคา พร้อมแปล

Home / บทสวดมนต์ / คำขอขมาพระแม่คงคา พร้อมแปล

คำขอขมาพระแม่คงคา


(ตั้งนะโม 3 จบ)
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

คำแปล

ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอบูชา ซึ่งรอยพระพุทธบาท ที่ตั้งอยู่เหนือหาดทรายในแม่น้ำชื่อนัมมทานทีโน้น ด้วยประทีปนี้ กิริยาที่บูชารอยพระพุทธบาทด้วยประทีปนี้ ขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์ และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนาน เทอญ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประวัติวันลอยกระทง-นางนพมาส 2566

13 พิกัดลอยกระทงทั่วไทย 2566

กระทง ปีนี้เลือกกระทงแบบไหนกันวิ