พระศิวะ เทวาลัยพระศิวะ ปิ่นเกล้า

เทวาลัยพระศิวะ ปิ่นเกล้า ขอพรสุขภาพ ปัดเป่าโรคภัย ให้อุดมสมบูรณ์

หากใครผ่านไปผ่านมาย่านปิ่นเกล้า น่าจะสะดุดตากับ เทวาลัยพระศิวะ ปิ่นเกล้า อันงดงามไม่ห่างจากห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้านัก จากเดิมที่เคยเป็นเพียงศาลของพระศิวะเพียงองค์เดียว

Home / กรุงเทพมหานครฯ / เทวาลัยพระศิวะ ปิ่นเกล้า ขอพรสุขภาพ ปัดเป่าโรคภัย ให้อุดมสมบูรณ์

หากใครผ่านไปผ่านมาย่านปิ่นเกล้า น่าจะสะดุดตากับ เทวาลัยพระศิวะ ปิ่นเกล้า อันงดงามไม่ห่างจากห้างเซ็นทรัล ปิ่นเกล้านัก จากเดิมที่เคยเป็นเพียงศาลของพระศิวะเพียงองค์เดียว ปัจจุบันได้เป็นเทวาลัยหินอ่อนสง่างาม โดดเด่น ด้วยแรงศรัทธาจากผู้นับถือองค์พ่อพระศิวะ จึงได้สร้างพื้นที่องค์พระแม่ศรีอุมาเทวี และอัญเชิญองค์พระพิฆเนศ จากจังหวัดนครนายกมาประดิษฐานร่วมกับองค์พ่อและพระแม่ในฐานะ พระบิดาของพระพิฆเนศ และคู่ชีวิตของพระแม่อุมา

เทวาลัยพระศิวะ ปิ่นเกล้า

เทวาลัยพระศิวะ

“พระศิวะ” นับเป็นมหาเทพที่สำคัญ 1 ใน 3 ของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เป็นเทพประทานพรความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ผู้ที่มีอาชีพเลี้ยงวัว ม้า แกะ และอาชีพที่เกี่ยวกับการเกษตรทั้งหลาย อันหมายถึงความมีอันจะกิน ไม่อดอยาก มีทรัพย์ในดินมีสินในน้ำนั่นเอง

พระศิวะ

หากมีโอกาสได้มาสักการะองค์พระศิวะที่นี่แล้วนั้น ก็ขอแนะนำว่า สามารถขอพรเรื่อง สุขภาพ ความรัก และความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้ ซึ่งองค์ประธานของเทวาลัยแห่งนี้นั้นก็คือ องค์พระศิวะ ค่ะ ดังนั้นแล้วเมื่อมาที่เทวาลัยนี้ก็ให้เริ่มจากการสักการะองค์พระศิวะก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นค่อยไปสักการะพระแม่ศรีอุมาเทวี และพระพิฆเนศตามลำดับ โดยอย่าลืม เคาะระฆังที่เทวาลัย เพื่อเป็นการแจ้งองค์ท่านว่าเราได้มากราบสักการะองค์พ่อพระศิวะแล้ว

ส่วนในเรื่องของการขอพร ก็มักจะมากราบขอพรเรื่องสุขภาพ ให้องค์พ่อพระศิวะช่วยปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ หรือขอพรให้มีอายุยืนยาว มีความสุขสมบูรณ์พร้อมหน้าครอบครัว

บทสวดบูชาพระศิวะมหาเทพ

โอม นะโม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
ทุติยัมปิ นะโม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
ตะติยัมปิ นะโม อิศราเม ศิวะเทวัญจะ ภะวันตุเม
อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ
ปฐวีคงคา อิศราเม ศิวะเทวัญจะ มะเทวา นะมามิหัง

พระแม่อุมาเทวี

วิธีการสักการะ “พระแม่อุมาเทวี”

ส่วนใหญ่จะถวาย นม น้ำแดง งดเว้นเนื้อสัตว์ และที่สำคัญ ถวายเกี่ยวกับเรื่องไฟ เพื่อเป็นการขอพรให้กับตัวเองในเรื่องของความรัก ความสำเร็จ ความโชคดี

บทสวดบูชาพระแม่อุมา

โอม เจ มาตา ดี
โอม ชยะ มาตา ดี
โอม ไชย มาตา ดี
โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา
โอม ไจ มาตา ปารวตี
โอม มหาอุมาเทวี นมัส
โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา
โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา
โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ
ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

วิธีการสักการะ “พระพิฆเนศ”

ถวายพืช ธัญญาหาร พวกเมล็ดถั่วต่างๆ น้ำหวาน นม น้ำเปล่า น้ำแดง นม น้ำอ้อย เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง งดเว้นเนื้อสัตว์ ส่วนเครื่องหอม หรือ กำยาน ไว้จุดถวายกลิ่นหอม

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา 

หากมีโอกาส ผ่านมาย่านปิ่นเกล้า แวะกราบสักการะมหาเทพที่เทวาลัยนี้ เพื่อรับพรความเจริญรุ่งเรือง แข็งแรง บริบูรณ์กลับบ้าน ก็ไม่เสียเที่ยวนะคะ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับ มูเทวรูปครอบครัวองค์มหาเทพ ยังไงให้ปัง ดึงดูดรักแท้ ติดไซเรน

ตำนานรักมั่นคงแห่ง พระศิวะและพระแม่อุมาเทวี รักแท้องค์เทพใครว่าง่าย!

พระแม่อุมาเทวี เทพแห่งความสมบูรณ์ หนึ่งใน 8 เทพราชประสงค์