บทสรงน้ำพระ สงกรานต์ สรงน้ำพระ

บทสรงน้ำพระ วันสงกรานต์

บทสรงน้ำพระวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลสวดขณะสรงน้ำ ตั้งจิตเป็นสมาธิ

Home / บทสวดมนต์ / บทสรงน้ำพระ วันสงกรานต์

บทสรงน้ำพระวันสงกรานต์ 2567

เตรียมดอกไม้ ธูป เทียนให้พร้อม แล้วเริ่มกล่าวคำ

บทขอขมาพระรัตนตรัย

(นะโมฯ ๓ จบ)

ระตะนัตตะเย ปะมาเทนะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง  
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะตุ โน ภันเตบทอาราธนาอัญเชิญพระพุทธรูปลงสรงน้ำ


อุกาสะ ภันเต ภะคะวา อะยัง กาโล คิมหันตะอุตุ
กาละสัมปัตโต อิจฉามะ ภะคะวันตัง อะภิสิญจิตุง
สักกัจจัง อาราธะนัง กะโรมะบทพินทุน้ำ (ให้น้ำสะอาดบริสุทธิ์)อิมัง อุทะกัง วะรังปริสุทธัง อธิษฐามิ (กล่าว ๓ จบ)
อิมัง อุทะกัง พินทุกัปปัง กะโรมิ (กล่าว ๓ จบ)คำอธิษฐานสรงน้ำพระ
(นะโม ๓ จบ)อิมินา สิญฺจะเนเนวะ โรโค โสโก อุปัททะโว
นิพพันตุ สัพพะโส เอเต สุขี โหนตุ นิรันตะรัง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

4 เรื่องที่ไม่ควรทำช่วง สงกรานต์ เพื่อความปังที่สายมูต้องมุง

คาถาหลวงพ่อพุทธโสธร (คาถาพระเจ้า 5 พระองค์) แคล้วคลาดปลอดภัย