คาถาบูชาพญานาค บทขันธปริตร พญานาค

ขอพร พญานาค ตามตระกูล ขอถูกเรื่องเห็นผลไวดั่งใจแน่นวล

อ.มิก พชร ทูตเทวะ แนะขอพรตามบุญฤทธิ์พญานาคราชแต่ละตระกูลจะสัมฤทธิ์ผลรวดเร็วทันใจดังนี้

Home / ดูดวง / ขอพร พญานาค ตามตระกูล ขอถูกเรื่องเห็นผลไวดั่งใจแน่นวล

พญานาค หมายถึงงูใหญ่ มีหงอน สัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ วาสนา และบันไดสายรุ้งสู่จักรวาล เป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์จากการจำศีลและบำเพ็ญภาวนา มีความศรัทธาในพุทธศาสนา ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พญานาคนั้นจะมีความผูกพันกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก เป็นผู้ที่ดูแลปกปักพระพุทธศาสนา

พญานาคในหิตสูตร

วิรูปักษ์

ตระกูลวิรูปักษ์

ในหิตสูตร แบ่งพญานาคในกำเนิดทั้ง 4 ออกเป็น 4 ตระกูล คือ
(1) ตระกูลวิรูปักษ์ มีผิวกายเป็นสีทองคำ
(2) ตระกูลเอราปถะ มีผิวสีเขียว
(3) ตระกูลฉัพยาปัตตะ มีผิวสีรุ้ง
(4) ตระกูลกัณหาโคตมะ มีผิวสีดำ

ตระกูลเอราปถะ

ตระกูลเอราปถะ

ตระกูลฉัพยาปัตตะ

ตระกูลฉัพยาปัตตะ

อ.มิก พชร ทูตเทวะ แนะขอพรตามบุญฤทธิ์พญานาคราชแต่ละตระกูลจะสัมฤทธิ์ผลรวดเร็วทันใจดังนี้

  • ตระกูลวิรูปักษ์ (ผิวสีทองคำ) : ขอพรเสริมอำนาจ วาสนา สิริมงคลในชีวิต
  • ตระกูลเอราปถะ (ผิวสีเขียว) : ขอพรเรื่องหน้าที่การงานและความรัก
  • ตระกูลฉัพยาปัตตะ (ผิวสีรุ้ง) : ขอพรเรื่องโชคลาภ รวยทันตา
  • ตระกูลกัณหาโคตมะ (ผิวสีดำ) : ขอพรป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพแข็งแรง
ตระกูลกัณหาโคตมะ

ตระกูลกัณหาโคตมะ

คาถาบูชาพญานาค

บทอัญเชิญ
นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
“นะมามิ ลิละ สาเข ปัตถะ ละปะ ธัมเม สะคะลับตี สะเยตานาคะ ลาเชนะยะ ปิสะโตฯ”

บทบูชาพญานาค
“นะติตัง พญามะ นาคะ อภินัง นาคา สาธุโนภันเต ยะมะ ยะมะ”

บทขันธปริตร

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง
เอราปะเถหิ เม ฉัพ์ยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง
กัณหาโคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง
ทิปาทะเกหิ เม จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง
พะหุปปะเทหิ เม มา มัง
อะปาทะโก หิงสิ มา มัง
หิงสิ ทิปาทะโก มา มัง
จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง
หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา สัพเพ ภัท์รานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ
ปาปะมาคะมา อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณธัมโม อัปปะมาโณสังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ
อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง ฯ

ภาพประกอบและเนื้อหาโดย อ.มิก พชร ทูตเทวะ

LOCATION รูป : ธรรมสถานม่อนพญานาคราช อ.แม่ออน เชียงใหม่

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีบูชาพญานาค และเคล็ดลับการตั้งบูชาพญานาคในบ้าน

บูชาพญานาคตามวันเกิด พร้อมบทสวดบูชาพญานาค

เรื่องต้องรู้ก่อนจะบูชา “นาค-ครุฑ” ถ้าไม่ฟัง พังมาเยอะ!