คาถาเงินล้าน คาถาเงินล้านฤาษีลิงดำ

คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

            คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เชื่อกันว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์นัก ใครที่มีชีวิตตกต่ำลำบากยากเข็ญ การค้าการขายไม่ดี ประสบปัญหาด้านเงินทอง หากได้สวดคาถาบทนี้เป็นประจำ วันละ 9 จบ หรือถ้าจะให้ดีวันละ 108…

Home / พระคาถา / คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

            คาถาเงินล้าน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เชื่อกันว่าคาถานี้ศักดิ์สิทธิ์นัก ใครที่มีชีวิตตกต่ำลำบากยากเข็ญ การค้าการขายไม่ดี ประสบปัญหาด้านเงินทอง หากได้สวดคาถาบทนี้เป็นประจำ วันละ 9 จบ หรือถ้าจะให้ดีวันละ 108 จบเวลาไหนก็ได้ ชีวิตจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี มั่งมีด้วยโภคทรัพย์ ทรัพย์สิน เงินทอง โชคลาภ เรียกสติ เรียกปัญญา

วิธีการสวด ก่อนสวดคาถาบทนี้ให้ตั้งจิตให้เป็นสมาธิแล้วจึงเริ่มสวด

(ตั้งนะโม 3 จบ)

สัมปะจิตฉามิ นาสังสิโม

พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ (คาถาปัดอุปสรรค)

พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม (คาถาเงินแสน )

มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม (คาถาลาภไม่ขาดสาย)

มิเตภาหุหะติ (คาถาเงินล้าน)

พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

วิระทาสี วิระทาสา วิระอิทถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม (คาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า)

สัมปะติจฉามิ (คาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น)

เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ

หมายเหตุ:หากสวดคาถาบทนี้เป็นประจำ แล้วปฏิบัติตนในทางที่ดี ขยันขันแข็ง เป็นคนดี สิ่งที่คิดไว้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะ

X