คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เรียกทรัพย์ โชคลาภ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ความเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณ ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นหนึ่งในท้าวจาตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และเป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นหัวหน้าในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ซึ่งนอกจากท้าวเวสสุวรรณก็ยังมี ท้าวธตรฎฐ์ ท้าววิรุฬหก และท้าวท้าววิรูปักษ์ ท้าวทั้ง 4 องค์ประจำอยู่ตามทิศต่าง…

Home / พระคาถา / คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ เรียกทรัพย์ โชคลาภ ขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย

ความเป็นมาของท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ หรือ ท้าวกุเวร เป็นหนึ่งในท้าวจาตุมหาราชผู้ครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และเป็นผู้ยิ่งใหญ่ หรือเป็นหัวหน้าในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ซึ่งนอกจากท้าวเวสสุวรรณก็ยังมี ท้าวธตรฎฐ์ ท้าววิรุฬหก และท้าวท้าววิรูปักษ์ ท้าวทั้ง 4 องค์ประจำอยู่ตามทิศต่าง ๆ โดยท้าวเวสสุวรรณจะประจำอยู่ทางทิศเหนือ นอกจากนี้ท้าวเวสสุวรรณยังปกครองเหล่ายักษ์ ภูติผีปีศาจ ทำให้คนโบราณนิยมนำรูปท้าวเวสสุวรรณไปแขวนไว้เหนือเปลของเด็กทารก เพื่อป้องกันภูติผี นอกจากนี้ยังใช้ผ้ายันต์รูปท้าวเวสสุวรรณ หรือสลักรูปท้าวเวสสุวรรณไว้บนมีดสัปเหร่อ เพื่อเป็นการสะกดวิญญาณ อีกหน้าที่ของท้าวเวสสุวรรณ คือ เป็นผู้รักษาสมบัติของเทวโลก จึงทำให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยอีกด้วย (: หนังสือพิธีสวดมนต์)

เริ่มต้นสวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ

  • ก่อนสวดคาถาบูชาปู่เวส หรือ ท้าวเวสสุวรรณ ให้นั่งสมาธิ ให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย บิดามารดา ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ จากนั้นจุดธูป 9 ดอก พร้อมดอกกุหลาบสีแดง 9 ดอก

ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

คาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ หากได้สวดเป็นประจำวันละ 9 จบ จะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย คุณไสยมนต์ดำ อาคมต่างๆ เรียกทรัพย์ โชคลาภเข้ามาในชีวิต ไม่ขาดแคลน