ปฏิทินจีน วันพระ วันพระ 2567 วันไหว้

สรุปวันพระ วันไหว้ ปฏิทินจีน 2567 วันสำคัญทางเทศกาลจีน

จัดมาให้คุณแล้วจะได้ไม่ขบวน สำหรับวันพระ วันไหว้ตาม ปฏิทินจีน 2567 สรุปรวบรวมตามวันพระ วันชิวอิก วันไหว้ วันสำคัญทางเทศกาลต่างๆ อาทิ วันตรุษจีน วันเช็งเม้ง วันสารทจีน และวันไหว้พระจันทร์ อันเป็นวันมงคลตามประเพณีของลูกหลานชาวจีน

Home / พิธีกรรม / สรุปวันพระ วันไหว้ ปฏิทินจีน 2567 วันสำคัญทางเทศกาลจีน
ปฏิทินจีน 2567

จัดมาให้คุณแล้วจะได้ไม่ขบวน สำหรับวันพระ วันไหว้ตาม ปฏิทินจีน 2567 สรุปรวบรวมตามวันพระ วันชิวอิก วันไหว้ วันสำคัญทางเทศกาลต่างๆ อาทิ วันตรุษจีน วันเช็งเม้ง วันสารทจีน และวันไหว้พระจันทร์ อันเป็นวันมงคลตามประเพณีของลูกหลานชาวจีนที่จะต้องตั้งโต๊ะไหว้ตามธรรมเนียมปฏิบัติครบทั้ง 12 เดือน ดังนี้

สรุปวันพระ วันไหว้ ปฏิทินจีน 2567

วันพระ วันไหว้ มกราคม 2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 12 (十二月大) ปีเถาะ (癸卯) วันพระจีนวันชิวอิก (日一初)
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 12 (十二月大) ปีเถาะ (癸卯) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)

ปฏิทินจีน วันพระ วันไหว้ กุมภาพันธ์ 2567

เทศกาลสำคัญ : ตรุษจีน ( 8 ก.พ. : วันจ่าย, 9 ก.พ. : วันไหว้, 10 ก.พ. : วันเที่ยว)
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 24 (廿四) เดือน 12 (十二月大) ปีเถาะ (癸卯) วันไหว้ส่งเสด็จเจ้าขึ้นสวรรค์, เซ้งเจี่ยที
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 30 (三十) เดือน 12 (十二月大) ปีมะโรง (甲辰) วันไหว้สิ้นปี, ก๊วยนี้โจ่ย (过年), วันไหว้เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย (财神爷)
วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 1 (正月小) ปีมะโรง (甲辰) วันตรุษจีน, ชุนเจี๋ย (春节), วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 4 (初四) เดือน 1 (正月小) ปีมะโรง (甲辰) วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ เหล่าเอี๊ยเหลาะที, ซิ้งเลาะที (神下天)
วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 5 (初五) เดือน 1 (正月小) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบู๊, จ้าวกงหมิง (赵公明)
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 9 (初九) เดือน 1 (正月小) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติองค์เทพยดาฟ้าดิน หยี้วหวังต้าตี้, ทีกงแซ (天公生)
วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 1 (正月小) ปีมะโรง (甲辰) วันไหว้เทศกาลชาวนา/โคมไฟ, ง่วงเซียวโจ่ย (元宵节), วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)

วันพระ วันไหว้ มีนาคม 2567

เทศกาลสำคัญ : วันประสูติเจ้าแม่กวนอิม
วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 2 (二月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 2 (二月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 ตรงกับวัน 19 (十九) เดือน 2 (二月大) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันพระ วันไหว้ เมษายน 2567

เทศกาลสำคัญ : วันเช็งเม้ง (เทศกาลเช็งเม้ง มีระยะเวลาทั้งหมด 7 วัน)
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ตรงกับวัน 26 (廿六) เดือน 2 (二月大) ปีมะโรง (甲辰) วันเช็งเม้ง (清明节)
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 3 (三月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันพฤหัสบดีที่ 11เมษายน 2567 ตรงกับวัน 3 (初三) เดือน 3 (三月小) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติองค์เซวียนเทียนสร้างตี้, เฮียงเทียงเสี่ยงตี่ (玄天上帝)
วันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 3 (三月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)

วันพระ วันไหว้ พฤษภาคม 2567

เทศกาลสำคัญ : วันเกิดเจ้าแม่ทับทิม
วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวัน 23 (廿三) เดือน 3 (三月小) ปีมะโรง (甲辰) วันเกิดเจ้าแม่ทับทิม, เทียนโหวเซี้ยบ้อ (天后圣母)
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 4 (四月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวัน 8 (初八) เดือน 4 (四月小) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติองค์ถานกงต้าเซียนเสิ้ง, องค์ยุวเทพท่ามกงเยี่ย (谭公爷)
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 4 (四月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)

วันพระ วันไหว้ มิถุนายน 2567

เทศกาลสำคัญ : วันไหว้บ๊ะจ่าง
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 5 (五月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ตรงกับวัน 5 (初五) เดือน 5 (五月大) ปีมะโรง (甲辰) วันไหว้บ๊ะจ่าง, ตวนอู่เจี๋ย (端午节)
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 5 (五月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)

วันพระ วันไหว้ กรกฎาคม 2567

เทศกาลสำคัญ : วันประสูติเทพเจ้ากวนอู
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 6 (六月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 6 (六月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2567 ตรงกับวัน 19 (十九) เดือน 6 (六月小) ปีมะโรง (甲辰) วันสำเร็จมรรคผลพระโพธิสัตว์กวนอิม
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 ตรงกับวัน 24 (廿四) เดือน 6 (六月小) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติเทพเจ้ากวนอู, กว้านอี้กง (关羽公)

วันพระ วันไหว้ สิงหาคม 2567

เทศกาลสำคัญ : วันสารทจีน
วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 7 (七月大) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติเทพเจ้าไท้สร้างเหลาจวิน (太上老君), วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 7 (七月大) ปีมะโรง (甲辰) วันสารทจีน, จงหยวนเจี๋ย (中元节), วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2567 ตรงกับวัน 22 (廿二) เดือน 7 (七月大) ปีมะโรง (甲辰) วันประสูติเทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย ปางบุ๋น, ปี่กาน (比干)
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2567 ตรงกับวัน 27 (廿七) เดือน 7 (七月大) ปีมะโรง (甲辰) วันเกิดเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว

วันพระ วันไหว้ กันยายน 2567

เทศกาลสำคัญ : วันไหว้พระจันทร์ (เทศกาลไหว้พระจันทร์ 中秋节 จงชิวเจี๋ย)
วันอังคารที่ 3 กันยายน 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 8 (八月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 8 (八月大) ปีมะโรง (甲辰) วันไหว้พระจันทร์, จงชิวเจี๋ย (中秋节), วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)

วันพระ วันไหว้ ตุลาคม 2567

เทศกาลสำคัญ : เทศกาลกินเจ
วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 2 (初二) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 3 (初三) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 4 (初四) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 5 (初五) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 6 (初六) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 7 (初七) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 8 (初八) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會)
วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 9 (初九) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) เทศกาลกินเจ (九皇勝會), วันประสูติเทพเจ้านาจาซาไท้จื้อ (帥元壇中)
วันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 ตรงกับวัน 19 (十九) เดือน 9 (九月小) ปีมะโรง (甲辰) คล้ายวันออกบวชพระโพธิสัตว์กวนอิม

วันพระ วันไหว้ พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 10 (十月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 10 (十月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)

วันพระ วันไหว้ ธันวาคม 2567

เทศกาลสำคัญ : วันไหว้ขนมบัวลอย
วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 11 (十一月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 ตรงกับวัน 15 (十五) เดือน 11 (十一月大) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันจับโหงว (日五十)
วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2567 ตรงกับวัน 21 (廿一) เดือน 11 (十一月大) ปีมะโรง (甲辰) วันไหว้ขนมบัวลอย, ตังโจ่ย (冬至)
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 ตรงกับวัน 1 (初一) เดือน 12 (十二月小) ปีมะโรง (甲辰) วันพระจีน, วันชิวอิก (日一初)

ที่มา : ปฏิทินจีน โหราศาสตร์น่ำเอี้ยง

เนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง
28 มีนาคม วันประสูติพระโพธิสัตว์กวนอิม 2567
ตำหนักพระแม่กวนอิม มหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร โชคชัย 4 เจดีย์ใหญ่ที่สุดในตะวันออกเฉียงใต้
ทำไมต้องเซ่นไหว้ หอยแครง ในวันเช็งเม้ง