ตรุษจีน วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567 ไหว้เจ้า

13 ก.พ. วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567 ตั้งไหว้อย่างไร ให้ครอบครัวเฮงๆ

โดย วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567 ตรงกับ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง ของจีน นับเป็นวันที่ 10 หลังจากส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ ทั้งยังตรงกับวันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน หรือที่เรียกว่า วันชิวสี่ อีกด้วย

Home / พิธีกรรม / 13 ก.พ. วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567 ตั้งไหว้อย่างไร ให้ครอบครัวเฮงๆ

13 ก.พ. วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติการไหว้เจ้าตามปฏิทินจีนในช่วงตรุษจีนของทุกปี ที่จะมีวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (วันซิ้งเจียที) และวันรับเจ้าลงจากสวรรค์ (วันซิ้งเหลาะที) ซึ่งเป็นวันที่ทุกครัวเรือนชาวจีนจะตั้งโต๊ะไหว้ส่งและไหว้รับเทพเจ้าเตี่ยฮกเจากุง (เทพเจ้าเตา) ที่ขึ้นไปรายงานความประพฤติ ชั่ว-ดี ของแต่ละคนต่อเง็กเซียนฮ่องเต้ และไหว้รับอัญเชิญเทพเข้าประทับบ้านต่อเพื่อนำพรและโชคลาภจากสวรรค์มาฝากมนุษย์เป็นสิริมงคลหลังจากรายงานเง็กเซียนฮ่องเต้แล้วนั่นเอง โดย วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567 ตรงกับ วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวัน 4 ค่ำ เดือน 1 ปีมะโรง ของจีน นับเป็นวันที่ 10 หลังจากส่งเทพเจ้าขึ้นสวรรค์ ทั้งยังตรงกับวันที่ 4 ของเทศกาลตรุษจีน หรือที่เรียกว่า วันชิวสี่ อีกด้วย

วันรับเจ้าลงจากสวรรค์ 2567

ทั้งนี้ชาวจีนมักถือฤกษ์ในวันรับเจ้าลงจากสวรรค์เป็นวันมงคลในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อย่างเช่น การเปิดกิจการ หรือการทำงานวันแรกของปีใหม่จีนเพื่อเอาฤกษ์เอาชัยในชีวิตนั่นเอง

อนึ่ง ชาวจีนเชื่อว่า ไหว้ส่งเจ้าให้ไหว้ส่งตอนเช้า แต่ตอนรับกลับ ให้ไหว้รับตอนเย็น ทั้งนี้ ไม่มีการระบุเวลาที่แน่นอนว่าควรไหว้กี่โมง ให้ยึดว่าดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าก็สามารถไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ได้เลย

ของไหว้วันซิ้งเหลาะที

นอกจากวันนี้จะไหว้รับเทพเจ้าเตาแล้ว ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนก็ยังนิยมไหว้รับเทพเจ้า รวมไปถึงเจ้าที่ ตี่จู้เอี้ยกลับเข้าบ้านอีกด้วย

ของไหว้

ของไหว้เทพเจ้าเตา และ เทพองค์อื่นๆ

 • ส้ม 4 ลูก
 • น้ำชา 3 ถ้วย
 • ขนมจันอับ 1 จาน
 • หงึ่งเตียว (กระดาษไหว้เทพ) 12 ใบ
 • กระดาษขบวนเสด็จของเทพเจ้ารูปนกกระเรียน สัญลักษณ์แทนยานพาหนะ หรือขบวนเสด็จของเหล่าเทพและบริวาร
 • ธูป 3 ดอก

ของไหว้เจ้าที่

 • ส้ม 5 ลูก
 • น้ำชา 5 ถ้วย
 • ขนมจันอับ 1 จาน
 • หงึ่งเตียว (กระดาษไหว้เทพ) 12 ใบ
 • ธูป 5 ดอก
ไหว้เจ้า

ขั้นตอนการไหว้รับเจ้าลงจากสวรรค์

 1. จัดที่ไหว้หน้าเตาไฟในบริเวณบ้าน หรือไหว้กลางแจ้งหน้าบ้าน เปิดประตูหน้าบ้านกว้างๆ เพื่อรับเทพกลับเข้าบ้านโดยสะดวก
 2. จุดธูปไหว้เทพเจ้าทุกองค์ที่บูชาในบ้าน โดยเป็นเทพที่ไหว้ส่งท่านขึ้นสวรรค์ก่อนหน้านี้
 3. กล่าวคำบูชาและอธิษฐานสิ่งดี ๆ โดยกล่าวว่า
  “ข้าพเจ้าขอไหว้ท่านเทพเจ้า…..(บอกชื่อเจ้าทุกองค์ที่ส่งท่านขึ้นสวรรค์)……ข้าพเจ้าได้ส่งเทพพาหนะไปรับท่านกลับมายังบ้านเรือนของข้าพเจ้า ขอให้เทพทั้งหลายโปรดเดินทางกลับมาโดยสวัสดิภาพ

  เมื่อท่านทั้งหลายกลับมาแล้ว ขอโปรดจงนำสิริมงคลและพรอันประเสริฐกลับมาด้วย ขอท่านโปรดอำนวยอวยพรให้ข้าพเจ้าและครอบครัวเจริญรุ่งเรือง การงานก้าวหน้า มีโชคลาภ สุขภาพแข็งแรง แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง หากข้าพเจ้าและครอบครัวทำผิดพลาดประการใด ขอท่านโปรดอภัยแด่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิด”
 4. รอให้ธูปไหม้เกือบงวด ให้ลากระดาษไหว้ไปเผาส่งให้เทพเจ้า จากนั้นลาของไหว้ทั้งหมดนำกลับมารับประทานเป็นมงคล

เหล่านี้ล้วนเป็นพิธีกรรมที่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานในหมู่คนจีนและคนไทยเชื้อสายจีน อาจมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียด เครื่องไหว้กันไปตามยุคสมัย หากแต่ด้วยเจตนาของพิธีกรรมไหว้ส่ง – รับเจ้าจากสวรรค์นี้ล้วนแต่เป็นกุศโลบายการตั้งจิตให้ยึดมั่นในคุณงามความดี เริ่มต้นปีใหม่ด้วยใจที่ตั้งต้นประพฤติตนเป็นคนดี เพื่อให้ระลึกตนได้ว่าตลอดปีที่ผ่านมา ทำดี หรือ ชั่ว แล้วจะตั้งต้นเป็นคนใหม่ที่จะยึดมั่นในความดียิ่งๆ ขึ้นไปในปีใหม่นี้และปีต่อๆ ไปหรือ จะเรียกว่า Chinese New Year Resolution ผ่านพิธีกรรมก็น่าจะได้

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12 ข้อห้ามตรุษจีน อยากเฮงตลอดปี อะไรบ้างไม่ควรทำในวันปีใหม่จีน
ผัก 7 อย่าง เมนูมงคลหลังวันตรุษจีน ต้องกินวันไหน
ตรุษจีน 2567 เตรียมพร้อมไหว้เจ้ารับความเฮงแบบสับ

X