ตรุษจีน วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ปี 2567

3 ก.พ. วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ปี 2567 ขั้นตอนไหว้ซิ้งเจียทีต้องเตรียมอะไร

ในปีนี้ วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ปี 2567 (ซิ้งเจียที) ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่เทพเจ้าเตา (เจากุง) จะเสด็จกลับสู่สวรรค์ เพื่อรายงานความประพฤติของมนุษย์ให้กับ เจ้าแห่งสวรรค์ (เง็กเซียนฮ่องเต้) ทราบว่า มนุษย์แต่ละคนได้ทำความดี-ความชั่วอะไรบ้าง

Home / พิธีกรรม / 3 ก.พ. วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ปี 2567 ขั้นตอนไหว้ซิ้งเจียทีต้องเตรียมอะไร

3 ก.พ. วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ปี 2567

วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ปี 2567

สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้ ลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีน ก็จะมีพิธีกรรมที่ต้องจัดเตรียมการกันไปตามลำดับ ซึ่งในปีนี้ วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ปี 2567 (ซิ้งเจียที) ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่เทพเจ้าเตา (เตี่ยฮกเจากุง) จะเสด็จกลับสู่สวรรค์ เพื่อรายงานความประพฤติของมนุษย์ให้กับ เจ้าแห่งสวรรค์ (เง็กเซียนฮ่องเต้) ทราบว่า มนุษย์แต่ละคนได้ทำความดี-ความชั่วอะไรบ้าง แล้วทำไมถึงต้องเป็นเทพเจ้าเตา นั่นก็เป็นเพราะว่า ชาวจีนโบราณทุกบ้านจะต้องมีเตาไว้หุงหาอาหารเป็นแหล่งปากท้องของบ้าน ที่ทุกครัวเรือนต้องใช้ทุกวัน เทพเจ้าเตา จึงรู้เห็นความเป็นไปของทุกครอบครัวเป็นอย่างดี การไหว้ซิ้งเจียทีนั่นก็เพื่อเป็นการขอบคุณที่เทพเจ้าเตาดูแลปากท้องของครอบครัวมาตลอดทั้งปี และขอให้เทพเจ้าเตาเมตตามอบสิ่งดี ๆ นำพาสิริมงคลมาสู่ครอบครัวและตัวเอง ปัจจุบันถือกันว่าเป็นพิธีการไหว้เพื่อส่งเทพเจ้าทุกองค์ในบ้านกลับสู่สวรรค์เพื่อไปรายงานความดี ความชั่วของมนุษย์ต่อเง็กเซียนฮ่องเต้นั่นเอง

ขั้นตอนไหว้วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ (ซิ้งเจียที)

กระดาษไหว้เจ้า

ของไหว้ที่ต้องจัดเตรียม

 • กระถางธูป
 • แพรแดง (อั่งติ๊ว) และหางนกยูงใหม่ (กิมฮวย)
 • แจกันใส่ดอกไม้สด หรือพวงมาลัย
 • ส้ม 5 ผล
 • น้ำเปล่า 1 แก้ว (สามารถเพิ่ม น้ำชา 5 ถ้วย ได้)
 • ข้าวสาร 1 จาน (ตั้งไว้จนถึงวันไหว้รับองค์เทพเจ้าแห่งโชคลาภไฉ่ซิงเอี๊ย)
 • กระดาษไหว้เจ้าเขียนชื่อเทพเจ้าเตา กระดาษม้า กระดาษรูปนก สำหรับส่งเทพเจ้าเตา (เตี่ยฮกเจากุง)
 • กระทงค้อซี (กระทงกระดาษ 1 ใบ ใส่กระดาษเงินกระดาษทอง หรือตั่วกิม พับเป็นค้อซีรูปทองร้อยเป็นวงกลม)
 • ขนมจับกิ้มหรือขนมจันอับ ถ้ามีขนมแป้งข้าวเหนียวทอด (กาลอจี๊) ยิ่งดี

บทสวดขอพรเทพเจ้าเตา (เตี่ยฮกเจากุง)

ข้าพเจ้าขอบูชาเทพเจ้าเตาไฟ เตี่ยฮกเจากุง ที่ได้มาสถิตสถานอยู่ในบ้านหลังนี้
ขอน้อมถวายความเคารพด้วยเครื่องสักการะอันประกอบไปด้วย (ระบุสิ่งของที่เตรียมมาถวาย)
ขอพระองค์ทรงรายงานแต่กรรมดีของทุกคนในบ้านแด่องค์เทพผู้เป็นใหญ่ในสรวงสวรรค์
ขอให้ท่านเดินทางไปกลับยังสรวงสวรรค์โดยสวัสดิภาพ
เมื่อกลับมาขอทรงนำสิริมงคล (อธิษฐานขอพร)
มาสู่ข้าพเจ้าและครอบครัว ให้หมดทุกข์หมดโศก ปราศจากโรคภัย
สุขอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
มั่งมีศรีสุข พบแต่ความเจริญ รุ่งเรืองในลาภ ยศ เงินทอง
ศัตรูแพ้ภัยพ่ายแก่ตนเอง ประสบกับความสิริมงคลตลอดทั้งปี
หากข้าพเจ้าทำผิดประพฤติพลาดประการใดขอท่านโปรดอภัย
ข้าพเจ้าจะประพฤติแต่กรรมดี

ไหว้เจ้า

วิธีไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์

 • จัดที่ไหว้หน้าเตาไฟ ในบริเวณบ้านหรือไหว้กลางแจ้งหน้าบ้าน
 • เริ่มต้นทำพิธีในช่วงเช้า 06.00 – 12.00 น. เท่านั้น
 • จุดธูปไหว้เทพเจ้าทุกองค์ที่บูชาในบ้าน
 • กล่าวคำขอบูชาและอธิษฐานในสิ่งดี ๆ ที่ต้องการ
 • จากนั้นให้นำเอาเครื่องไหว้ที่เป็นกระดาษทั้งหมดไปเผาบูชาไฟ ถวายแด่องค์เทพเจ้าเตาไฟ (เตี่ยฮกเจากุง) ส่วนของไหว้อื่น ๆ สามารถลามารับประทานได้ ยกเว้น จานข้าวสารที่ต้องตั้งไว้จนกว่าจะถึงวันไหว้รับเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย

หลังไหว้ส่งเจ้า บอกกล่าวต่อรูปภาพ ศาลเจ้า หรือ รูปองค์เทพภายในบ้านว่า บัดนี้ข้าพเจ้าจะขออนุญาตทำความสะอาด มิได้มีเจตนาลบหลู่ ขอให้เทพเจ้าโปรดอภัย แล้วก็สามารถเริ่มต้นทำความสะอาดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้สามารถทำความสะอาดบ้าน จัดข้าวของให้เป็นระเบียบ และทำความสะอาดป้ายต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งจะทำภายในวันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ หรือทำหลังจากนั้นก็ได้เช่นเดียวกัน แต่จะต้องอยู่ในช่วง 7 วันก่อนถึงวันตรุษจีน

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตรุษจีน 2567 เตรียมพร้อมไหว้เจ้ารับความเฮงแบบสับ
เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย เทพเจ้าสำหรับคนปีชง โดยเฉพาะ !
ปีชง 2567 มีปีนักษัตรอะไร อ.คฑา เผยเคล็ดลับแก้ชง แคล้วคลาดปลอดภัย